A Sajó Sándor Magyarságverseket mondó fiatalok seregszemléjének egyik résztvevője az Ipolysági Városi Könyvtárban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A magyar nyelv ápolása és Sajó Sándor emléke előtt tisztelgett a Sajó Sándor magyarságverseket mondó fiatalok seregszemléje az Ipolysági Városi Könyvtárban. A november 11-én a Palóc Társaság által szervezett versenyen közel harminc szavaló vett részt a Kárpát-medencéből.

Z. Urbán Aladár a megnyitón megjegyezte: „Tizennegyedik alkalommal szervezzük meg a magyar nyelv napja alkalmából, ami egyben Sajó Sándor születésének napja is, magyarságverseket mondó versenyünket. Célunk a magyar identitás és a magyar anyanyelv ápolása Sajó Sándor költeményei által.”

A seregszemlére 17 alapiskolás és 10 középiskolás jelentkezett. Az alapiskolás versmondók között voltak az ipolyságiak mellett a deáki, az ipolybalogi, a lukanényei tanulók, s az érsekújvári magyar oktatási intézmények diákjai mellett Budapestről és a Délvidékről is érkeztek résztvevők. A középiskolások kategóriájában az ipolysági gimnáziumok mellett Balassagyarmatról, Budapestről és Délvidékről is érkeztek szavalók. A szakmai bírálóbizottság elnöke Csábi István előadóművész, további tagok Kerner Edit színművész, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház tagja és Majer Illés Ivett előadóművész volt.

Az eredményhirdetés előtt a tavasszal elhunyt Tamás Ilonka nénire emlékeztek, aki éveken át jelen volt a rendezvényen, támogatva a versmondókat és a versenyt is. „Lelkek találkoztak ma itt, a könyvtár falai között. A szavak erejével megérintettük egymást – kezdte az eredményhirdetést Csábi István, majd így folytatta – felkészültek voltak a diákok, komoly verseket választottak, melyeket sikeresen feldolgoztak és előadtak.”

A bírálóbizottság elnökének szavai után az emléklapok, a különdíjak és az első három helyezett díjainak a kiosztására került sor. Az alapiskolások közül különdíjban részesült Puss Veronika, Jóba Krisztina és Sukola Bence, mindhárman az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola diákjai. Polgármesteri díjban részesült Kuzma Dávid, a lukanényei alapiskola tanulója. Az alapiskolás kategóriában az alábbi eredmény született: a harmadik helyen végzett Bukovszky Dorottya a deáki alapiskolából, második lett Károlyi Egon a Délvidékről, az első helyet pedig Oroszlány Natália szerezte meg Ipolybalogról.

A középiskolások közül Virág Apollónia, a budapesti Benkő István Református Gimnázium diákja kapta meg a Polgármester díját. Harmadik lett Szilvási Bianka, az ipolysági Szondy György Gimnázium diákja. Második lett Dudás Orsolya, első helyen pedig Gömöry Eszter végzett, mindketten a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium diákjai.

A rendezvény Sajó Sándor templomparkban található szobránál ért véget, ahol dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója mondott beszédet. „Sajó Sándor a magyarság és Európa lelkiismerete akart lenni. Verseiben a szülőföld iránt érzett hűség és féltő szeretet jelenik meg. Példát adott nekünk nemzetszeretetből” – fogalmazott beszédében.

A rövid megemlékezést követően a megjelent intézmények és szervezetek helyezték el az emlékezés koszorúit Sajó Sándor szobránál.

Pásztor Péter felvételei a seregszemléről.