A Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai a kiállításmegnyitón (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A vándorkiállítás a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban a reformáció jegyében és a megújulás lendületének növelése céljával nyílt meg december 9-én.

A Protestáns iskolatörténeti mozaik című tárlat a Református Tehetséggondozó Alapítvány gondozásával, a Reformáció Emlékbizottságának a támogatásával jött létre, készülve a 2017-es reformáció évére. A kiállítás kurátora, Gáborjáni Szabó Botond szerint a reformáció a nemzeti nyelvű liturgia, a kátétanítás, a bibliafordítások, az egyházi feladatnak minősülő iskoláztatás révén egész Európában a nemzeti kultúrák kibontakozásának táplálója lett.

A címbe foglalt mozaikszó is jelezi, hogy nem a teljes neveléstörténetet kívánják bemutatni, hanem a fénykorában villantják fel az egyházi iskolák érdemeit. Megismerkedhetnek a legfontosabb kulcsszereplőkkel, a legtermékenyebb helyszínekkel, ugyanakkor körvonalazódik a 18. század elejéig kialakult népiskolahálózat.

Ábrám Tibor osztja meg gondolatait a rimaszombati kiállításmegnyitón (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Ábrám Tibor, a Református Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának a tagja, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke az iskola diákjainak a figyelmébe ajánlotta, hogy a most megnyitott kiállítás róluk szól. Hangsúlyozta, hogy ki kell fejeznünk hálánkat, hogy ismét van a Kárpát-medencében protestáns iskolarendszer. Mint mondta, a református iskoláknak ma is az a küldetésük, hogy távlatokat tudjanak mutatni a rájuk bízottaknak, hogy hiteles keresztyén közösségként szolgálják Isten országát. Egy iskola attól lesz jó keresztyén iskola, ha Krisztust helyezi a középpontba.

A rimaszombati megnyitót Molnárné Pelle Beáta, a TMRG igazgatója vezette. Közreműködött a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium Gaudium Énekegyüttese, Kiss Beáta iskolaigazgató vezetésével és a rimaszombati református diákok dicsőítő együttese. Igei köszöntőt Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese és Lisák Viktória, a Rimai Evangélikus Egyházmegye esperese mondtak.

„…hogy az iskola, a templom mellett, egyházunkban továbbra is ott lehessen”

A megnyitót megtisztelték jelenlétükkel a civil szervezetek képviselői, Rimaszombat alpolgármestere, Rigó László, s nem utolsósorban a szlovák evangélikus alapiskola igazgatója. Ünnepi gondolatait Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke is megosztotta.

A Protestáns iskolatörténeti mozaik c. kiállítás részlete Rimaszombatban (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Fazekas László hangsúlyozta, hogy már a reformátorok is azt hirdették, hogy állandóan reformálni kell, így a kiállítás a reformáció éve égisze alatt azt is jelenti, hogy meg kell látnunk a múltban azt a pozitívumot, mindazoknak a munkáját és szolgálatát, akik az egész iskolarendszer kialakulásában részt vettek.

A kiállítás betekintést nyújt az iskolarendszer fejlődésébe, szembesít azokkal az ismérvekkel, amelyek egykor jellemezték az oktatást. Ez számunkra is buzdítólag kell hasson arra nézve, hogy az iskola, a templom mellett, egyházunkban továbbra is ott lehessen” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak. Hozzátette, évtizedek elmúltával erőtlenekké váltunk. Annak idején több mint 200 intézménnyel rendelkezett a Felvidék, ma a reformátusoknak mindössze 5 alapiskolájuk és 2 gimnáziumuk van (a Kárpát-medencében közel 400 helyen van ma református nevelés).

„Erősen el kell gondolkodnunk, hogy mit kell tennünk, hol tudjuk a sorainkat erősíteni, hogy előbbre juttassuk az utánunk jövő generációkat, akik hordozóivá válnak annak a drága kincsnek, amit Isten ránk bízott” – mondta, jelezve, hogy a reformáció emlékéve erre is jó alkalom.

A protestáns káték voltak az első magyar nyelvű tankönyvek (Fotó: Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Pécsről Kaposvárra, majd onnan Rimaszombatba érkező kiállítás további 12 helyszínen mutatja be a kárpát-medencei protestáns felekezeti iskolák történeti múltját, az intézményeikben tanult neves diákokat, valamint az ott oktató pedagógusok életútját. A tárlat célja, hogy ne csak az érintett protestáns intézmények, gyülekezetek, hanem a világi közönség számára is érdekes látnivalót közvetítsen a 37 molinó.

Minden korosztályt megszólítanak. Rajzfilmet vetítenek a legkisebbeknek; a gyerekek, de akár a felnőttek korhű tórákat is felpróbálhatnak, a vitrinekben a rimaszombati születésű Hatvani István ördöngős professzor korában is használt kísérleti eszközök tekinthetők meg, de megtalálhatóak itt az interaktív eszközök is. Mindezzel közelebb kerülhet az érdeklődő mindahhoz, amit a reformáció első 500 évének hazai oktatástörténete felölel.

A kiállítás Rimaszombatban a karácsonyi szünetig tekinthető meg. A Felvidéken a továbbiakban még Komáromban találkozhatunk az értékes tárlattal jövő év májusában.

További képek a facebook képgalériánkban ITT>>>.