A könyv Bódvavendégi fennállásának 750 éves évfordulója alkalmából készült. A munka azonban nem szorítkozik pusztán Bódvavendégi történetének taglalására.

Több vonatkozásban is igyekszik az egész Bódva-völgyet alapul venni. A szerző jelen vállalkozásával főként közzétett forrásokra hivatkozva, de saját kutatást is végezve (határ- és dűlőnevek felgyűjtése, adatközlők visszaemlékezései, régi fényképfelvételek felkutatása) megpróbál – a teljesség igénye nélkül – erre a 750 éves alkalomra egy méltó, de egyben rendhagyó falumonográfiát írni.  A kötet végén gazdag függelék található, amely tartalmazza többek között a szomszédos Tornának, valamikori vármegyeközpontnak, valamint a tornai vár történetének rövid leírását, valamint a környék nevezetes helyeinek szájhagyományon alapuló mondáit.

A könyv kiadója a szerző megbízásából a Rovás. A kiadvány szlovák nyelvű változatban is kapható a Rovás Akadémián. Ára 10 euró.