A Pázmaneum Társulás tizenegy évvel ezelőtti megalakulása óta minden évben kalendáriumot jelentet meg, s ezúttal is egyházi és világi szerzők írásai olvashatók benne. A kiadvány hagyományosan verseket, imákat és híres magyarok gondolatait is közli.

A naptárrészben megtalálhatók a felvidéki és a magyarországi ünnepek, akárcsak a felvidéki magyar katolikusok történetéről szóló írások, tanulmányok. A Pázmaneum Társulás 2017-ben Esterházy-emlékévet hirdet a mártírgróf halálának 60. évfordulójára és felhívással fordul a kiadványon keresztül az egyházi és civil szervezetek, ifjúsági mozgalmak képviselőihez, tagjaihoz, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

„Esterházy János a felvidéki magyarság legkiemelkedőbb vezéralakjaként tevékenykedett a két világháború közti, küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli időszakban. A keresztény hit buzgó megvallója, az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezője volt minden veszély közepette. Felemelte szavát mindennemű diktatúra és jogtiprás ellen. Kereszténysége és magyarsága miatt neki is az üldöztetés és a szenvedés jutott osztályrészül. Hosszú évekig tartó raboskodás után 1957. március 8-án halt meg a morvaországi Mirov börtönében. Halálának 60. évfordulóján életpéldájára emlékezve foglaljuk imáinkba nevét! Ezen kalendárium által is tisztelettel adózunk emlékének, miközben egyben hős királyunkhoz, Szent Lászlóhoz is folyamodunk közbenjárásáért. 2017-ben minden magyar közösségben is kifejezzük személye és lelki nagysága iránti szeretetünket és tiszteletünket, s imádkozunk azokért, akiket magyarságuk miatt ma is üldöznek, mint egykor Esterházy Jánost. Könyörögjünk egyben az Ő szellemiségének jegyében a népek közti békéért és igazságosságért!” – fogalmaz előszavában az Esterházy János tisztelőinek nevében dr. Karaffa János, a Pázmaneum Társulás védnök-elnöke.

Miről olvashat a kalendáriumban?

Naptár magyar szentek, boldogok, hitvallók gondolataival. Népi időjóslás. Dr. Marczell Mihály: Szent László király, a magyar levente király. Dr. Sztyahula László PhD.: Máriacsalád története. Dr. Schmatovich János: Legyetek az irgalmasság tanúi. Urunk, Jézus, Hozzád jöttünk… XVI. Emeritus pápa imája Pannónia vidékéért. Dr. Schmatovich János: Aranymisés jubiláns tanúbizonysága. Bodor Miklós: Betlehemi csillag. Dr. Karaffa János PhD.: Boldog Károly – a béke és igazságosság királya. Dr. Menyhárt József PhD.: Magánlevél, Istvánhoz. Karaffa Attila: Újkori Hunyadiak leszünk? Ima Szent László királyhoz. Mons. Orosch János homíliája a XXVII. Komáromi Imanapon. Sikeres volt a farnadi ministráns focinap. Hittanos Olimpia Nagycenken. Soltész Miklós államtitkár levele a Nagycenki Hittanos Olimpiára. Nagykéren keresztút épült. V. Felvidéki Ministráns Olimpia Szőgyénben. Széchenyi Istvánra emlékezett a Pázmaneum Társulás. Fischer-Colbrie Ágoston-szobrot avattak Zselízen. Dunaszerdahely Csaplár Benedek előtt tisztelgett. Bibliai receptek

A kalendárium ára 3,- euró, melyet a felvidéki Pázmaneum Polgári Társulás forgalmaz. Tőlük rendelhető meg a Fő utca (Hlavná u.) 47/22, 929 01 Dunaszerdahely-Dunajská Streda címen. Bővebb információ a 00421-905-826 185-as telefonszámon vagy az info@pazmaneum.com e-mail címen kérhető.