A Pátria rádióban vasárnap, január 1-jén a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az új év és az ezzel kapcsolatos váradalmak. Szó lesz a negyedi egyházközség pályázat útján kiválasztott lelkipásztorának, Csonthó Arankának a beiktatásáról, valamint a perényi református templom felújításáról is.

Az év első napján, az új év kezdéssel kapcsolatos gondolatait Kassainé Mártha Tímea lévai lelkipásztor osztja meg a hallgatókkal.

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be 2016. december 18-án, advent negyedik vasárnapján a negyedi egyházközség lelkészi állásába Csonthó Aranka lelkipásztort, akit pályázat útján választott ki a gyülekezet presbitériuma. A lelkipásztor választásról, az elvárásokról és a jövőbeli tervekről Gyöpös Sándor gondnok, az új szolgálati lehetőségről, elképzelésekről  és gyülekezetben végzett feladatokról Csonthó Aranka lelkipásztor mondja el meglátásait.

A 2016-os évben újult meg huszonháromezer eurós költséggel az alig huszonkét felnőtt tagot számláló perényi leányegyházközség református temploma. Hogy milyen forrásból valósultak meg a szükséges munkálatok és van-e jövője egy kis gyülekezetnek, arról Géresi Róbert püspökhelyettest, a gyülekezet lelkipásztorát kérdezik.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya
A műsor ismétlésére hétfőn, január 2-án 13.05 órakor kerül sor.

A Világosság egyházi műsor a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.