Bajusz Edina a tanulmányút résztvevője (fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Hátrányos helyzetű fiatalokkal való foglalkozások során alkalmazható, külföldön jól bevált módszereket tanulmányozott hét héten át az angliai Portsmouthban a nagykaposi Luminosus nonprofit szervezet egyik munkatársa.

A tanulmányút célja az volt, hogy a jövőben a külföldi jó gyakorlatot itthon meghonosítva azt hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását segítő programok szervezése során alkalmazzák. A Luminosus nonprofit szervezet tevékenységéről és a tanulmányút létrejöttéről a szervezet vezetője, Bálint Annamária nyilatkozott hírportálunknak.

„Szervezetünk 2013-tól kapcsolódik be az Európai Bizottság korábban Fiatalok lendületben, újabb nevén Erasmus+ ifjúsági mobilitási programokba. A kapcsolatépítést elősegíti, hogy évente legalább egy alkalommal igyekszünk valamelyik munkatársunkat 4-5 napos külföldi szakmai képzésre küldeni, ahol hasonló szervezetek képviselőivel tud megismerkedni, kapcsolatot kialakítani. Ily módon tettünk többek között szert finn, svéd, dán, francia, romániai, török és lengyel kapcsolatokra is.

Bálint Annamária a nagykaposi Luminosus n_o igazgatója (fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az angliai pályázat ötlete is abból az igényből fakadt, hogy megismerjük, nagy múltú, ifjúsággal foglalkozó külföldi szervezetek hogyan építik fel programjaikat, miként foglalkoznak a fiatalokkal, mi a foglalkozások elvárása, módszertana. Angliára esett a választásunk, mert a Portsmouthban székelő partnerszervezetünk vállalta, hogy a munkatársunk héthetes angliai programját megtölti tartalommal, tehát nemcsak a saját működésébe és tevékenységébe enged bepillantást nyerni, hanem a városban működő más szervezetekhez is beajánlja  és elhelyezi munkatársunkat.

Az Európai Bizottság támogatásával 2016 októberétől decemberéig tartott Bajusz Edina külföldi tapasztalatszerzése, amelyet az idén már beépítünk programjainkba – mondta Bálint Annamária.

A tanulmányút megvalósulásáról és annak hasznosítható tapasztalatairól a programban résztvevő Bajusz Edinát kérdeztem.

Hogyan jött a tanulmányúton való részvétel ötlete?

A Luminosus nonprofit szervezet munkatársaként alkalmam nyílt bekapcsolódni ifjúsági projektekbe koordinátorként és résztvevőként külföldi ifjúsági csereprogramok keretén belül. Tetszett az ezzel kapcsolatos szervezés, a továbbképzések, az utazás, fiatalos légkör, folyamatos pörgés. A szervezet vezetője, Bálint Annamária javaslatára pályázatot írtam, hogy egyénileg vegyek részt mobilitási programban, így inspirálódjak és fejlesszem magam az ifjúsági pályázatokban.

A Luminosus nagy hangsúlyt fektet az ifjúsággal való foglalkozásra. Olyan programokat koordinálunk, és a jövőben is olyan programok szervezését tűztük ki célul, amelyek által az Ung-vidéki magyar ajkú fiatalokkal való munkát helyezzük a középpontba. Elmondható, hogy egyre sikeresebb a szervezet ezen a területen, hiszen külföldről is sok társzervezői felkérés érkezik.

A másik dolog, ami a tanulmányúton való részvételre ösztönzött, az a régiónkban jelen lévő magas munkanélküliség, amely a fiatalokat is érinti. Ennek ellenére régiónkban nagyon kevés az olyan intézmény, amely a fiatalokkal folytatott rendszeres, szisztematikus munkát tűzné ki célul. Még nehezebb olyan intézményt találni, amely sérült, sajátos nevelési igényű, vagy hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozna, és a nem formális oktatási eszközökkel tanítaná, nevelné őket.

Milyen konkrét tevékenységekben való részvételre nyújtott lehetőséget a program?

A tanulmányút az Erasmus +, Egyéni mobilitás programjában benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően valósult meg 2016 végén. A pályázatban az angliai Portsmouthban székelő IBD Partnership volt a partnerszervezetünk.

Bajusz Edina az Enable Ability munkatársaival

A fogadó szervezet irányításával különböző szervezeteknél teljesítettem önkéntes feladatokat. Elsőként szervezetüknél végeztem adminisztratív feladatokat, majd fogyatékos gyerekekkel foglalkoztam az Enable Ability szervezésében, egy angol óvodában szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel törődtem, és végül egy olyan szervezetnél – British HeartFoundation – szereztem munkatapasztalatokat, ahol a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci integrálására fektetik a hangsúlyt.

Milyen tapasztalatokat szerzett a tanulmányút során?

Először kerültem kapcsolatba fogyatékos gyerekekkel, a velük töltött idő, az ott szerzett tapasztalatok a legmeghatározóbb pontjai önkéntes tevékenységemnek. Úgy éreztem magam köztük, mintha egy teljesen más világba csöppentem volna. Csodálatos embereket ismertem meg, mindenkinek tele van a lelke szeretettel és tisztasággal. A sérült gyerekekkel történő foglalkozás során olyan élményekben és együttműködésben volt részem, amely által fejlődött az empátiám, toleranciám  és a segítőkészségem.

Az angol óvodában (Binsteed Childcare Services Ltd) a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozva elsajátítottam készségfejlesztő gyakorlatokat, angol játékokat, és azt, hogyan zárkóztatják fel a különböző kultúrából érkező gyerekeket, akik eltérő szintű nyelvtudással rendelkeznek.

A tanulmányút során azonban nemcsak szakmai élményeket szereztem, hanem egyúttal megismertem egy másik kultúrát is. Ebben nagy szerepe volt a vendéglátó családomnak, akik az angol gasztronómia hagyományos ételeit varázsolták naponta az asztalra. Számos Angliában ismeretes ünnepnek, szokásnak voltam részese.

A foglalkozások helyszíne Angliában

Számomra a program egyik legnagyobb hozadéka az, hogy önismeretre tanított, erősítette bennem az elfogadás és a tolerancia érzését, valamint kitartóbbá, nyitottabbá tett. Mindenkinek (de főleg a fiataloknak) ajánlom, hogy ne féljenek az ismeretlentől, vegyenek részt önkéntes programokban, utazzanak, hiszen olyan személyiségfejlődésen mehetnek keresztül, és olyan szerteágazó ismeretekre, tapasztalatokra tehetnek szert egy interkulturális közegben, amelyet itthon elképzelni sem tudnak!

Hogyan hasznosítható az itthoni gyakorlatban a külföldi úton szerzett tapasztalat?

A fiatalokkal való szisztematikus munkánknak hosszú távú célja az, hogy régiónk fiataljai egyrészt nyitottak legyenek a világra, tapasztalják meg, hogyan élnek és dolgoznak más országok fiataljai, de ugyanakkor legyenek büszkék otthonukra, és ismerjék fel, hogy minden régiónak óriási szüksége van a saját értelmes, tettrekész fiataljaira. A külföldi jó gyakorlatok meghonosításával az a célunk, hogy megteremtsük azokat a körülményeket, amelyek között a fiatalok észrevétlenül tanulnak, fejlődnek, okosodnak és értelmes fiatal felnőttekké válnak.

Nonprofit szervezetünk keretein belül ifjúsági klubunk van, rendszeres összejöveteleket, foglalkozásokat szervezünk, ahol már hasznosítani tudom a megszerzett tapasztalatokat, módszereket. Ezáltal nem csak egy-egy problémáról szereznek többlettudást a fiatalok, de észrevétlenül bővülnek kulturális ismereteik, fejlődik személyiségük, nyitottabbá válnak a világra, és nem utolsósorban egyre jobban kommunikálnak idegen nyelven.

A Luminosus vezetője, Bálint Annamária a tanulmányút szakmai eredményeit abban látja, hogy munkatársuk belecsöppent egy idegen nyelvű, profi ifjúsági munkával rendelkező környezetbe, ahol azonnal fel kellett vennie az ütemet és be kellett kapcsolódnia a „mindennapi” ifjúsági munka egyes részlegeibe. Ezáltal nemcsak az angol nyelvismerete és kommunikációs készsége fejlődött, hanem rendszerszintű rálátást kapott azokra a munkafolyamatokra, amelyekkel itthon nem találkozhat. A nem formális tanítási és tanulási módszerek, amelyeket az Erasmus+ program fejleszteni és terjeszteni szeretne, óriási eredményt hozhatnak a szabadidős foglalkozásokban, de akár az intézményi oktatásban is. Az Ung-vidéken a Luminosus  nonprofit szervezet az itt elhangzott gondolatok jegyében végzi tevékenységét és a jövőben is szeretné az említett ügyet szolgálni.