A két világháború között természetes volt, hogy az okiratokat három nyelven adták ki

A felvidéki magyarok minden nap küzdenek nyelvi jogaikért. Annak ellenére, hogy nemzetközi egyezmények és törvények szabályozzák a nemzeti közösségek nyelvhasználatát, sokszor az adott jogokkal a polgárok nem élhetnek, és a hivatalok lépten-nyomon megsértik azt.

Tavaly októberben Kőrösi Ildikó, a Magyar Közösség Pártjának alelnöke, valamint Horony Ákos és Nagy Dávid jogi szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy sérült a kisebbségek nyelvhasználati joga a bíróságokon. 2016. július 1-jén a korábbi perrendtartási törvény helyébe három új törvénykönyv lépett, a Polgári Perrendtartás, a Polgári Nemperes Eljárások Törvénykönyve és a Közigazgatási Perrendtartás. A jogászok negatívan értékelték a jogszabályokban a nyelvi jogi karta által előírt vállalások hiányát, amelyet a korábbi törvény tartalmazott. A törvény ugyanis nem tartalmazza az anyanyelvhasználat jogát a bírósági peres eljárásokban. Az MKP javaslatát elküldte az igazságügyi minisztériumba, ahonnan nem kapott választ. Viszont a Most-Híd néhány képviselője beterjesztette a módosító indítványt, ennek értelmében nem a perben állóknak kell majd kifizetni a fordítási költségeket. A törvényt második olvasatba utalták, reményeink szerint hamarosan ez a probléma megoldódik.

A héten azonban ismét a nyelvi jogok korlátozására hívták fel a figyelmet a Magyar Közösség Pártjának jogászai. Annak ellenére, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvény értelmében a hivatalok a nemzeti közösség nyelvén is kötelesek tájékoztatni a polgárokat, sem a slov-lex.sk, sem a slovensko.sk portál nem rendelkezik magyar változattal. Az utóbbi gyakorlatilag az elektronikus ügyfélkapu, ahol a polgárok hivatalos ügyeiket intézhetik. De csak szlovákul. A sajtótájékoztatón Nagy Dávid néhány dokumentumot is bemutatott, amellyel bizonyítani kívánta, korábban a hivataloknak nem okozott gondot a kétnyelvűség.

Most mi is megmutatunk néhány olyan hivatalos iratot, amely bizonyítja: egykor – még a két világháború között – nem volt gond a magyar nyelvű ügyintézéssel Szlovákiában.