Az I. VOX HUMANA egyesített kara – mintegy 450-500 énekes – zengi Kodály Zoltán Toborzóját a helyi MAI zenekara kíséretével. A koncertmester Török Ferenc, vezényel Stirber Lajos

A komáromi GAUDIUM éneklő-muzsikáló együttes, egyben polgári társulás is. Így fokozatosan kialakulhattak helyi rendezvényei: a Komáromi Városi Művelődési Központtal  karöltve VOX HUMANA néven rendezi meg évente a komáromi énekkarok tavaszi fesztiválját.

Az I. VOX HUMANA (még név nélkül) 2002. április 25-én volt. A VMK és a Béke Utcai Alapiskola – Kodály Zoltán születésének 120. évfordulója tiszteletére – a komáromi gyermekkarok és vendégkórusok részvételével nagyszabású ünnepi hangversenyt szervezett. Ünnepi köszöntőt Pásztor István, a város akkori polgármestere mondott; ő vetette fel: ebből hagyományt kellene teremteni. Azóta – évente, hármas vetésforgóban: az alsó, felső tagozatos énekkarok és a felnőttek kórusai – VOX HUMANA néven kerül sor a komáromi énekkarok tavaszi hangversenyére, amelyen minden alkalommal vendégkórusok is szerepelnek.

A MAI növendékzenekara művészeti vezetőjével, Domonkos Dezsővel (a zongoránál)

A GAUDIUM további rendezvényei: a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesülettel közösen szervezi – az egyetemes magyar kultúra nagyjai (Petőfi, Egressy, Erkel, Liszt, Illyés és mások), s csakúgy Komárom neves személyiségei (Csík János, Dobi Géza) tiszteletére telt házas emlékestjeit; a Komáromi Regionális Művelődési Központtal – „Hogy megszólaljon a nagy Harmónia” – címmel nemzetközi baráti kórustalálkozóit; valamint a VMK és a Jókai Mór Alapiskola „kicsinyek” és „nagyok” kórusainak közös hagyományos adventi hangversenyeit.

A kórus a II. „Hogy megszólaljon a nagy Harmónia” nemzetközi kórustalálkozón, zongorán közreműködik Kalmár Zsuzsa

Az együttes saját rendezvényein való fellépései mellett gyakran tesz eleget mind a helyi polgári társulások felkérésének, mind pedig a baráti kórusok meghívásainak, határokon innen és azon túl. A GAUDIUM „csapata” baráti kapcsolatot tart fenn – kölcsönösen szerepelnek egymás rendezvényein – a nagymegyeri Bárdos Lajos, a somorjai Híd, a galántai Kodály Zoltán Dalosegylet, a koloni Zobor Hangja, a székesfehérvári Ars Musica, a Pápai Éneklő Szülők Kara, a solymári Corvinus, a brünni Lumír vegyes karokkal; a dél-komáromi Vox Femina, a zsérei Zoboralja s a zábrehi Slavice (Morvaország) női karokkal.

Az eltelt 15 év folyamán a GAUDIUM munkáját nagyban segítették a VMK dolgozói élükön Varga Anna igazgatónővel, a helyi művészeti alapiskola mindenkori igazgatósága és pedagógusai – Bakos Márta; Domonkos Dezső és az általa vezetett növendékzenekar; Fekete Éva és növendékei: Csiba Emese, Misák Bence; Fekete Vince és növendéke Fehér Dalma; Harmat Rudolf és növendéke Boris Borsányi; Hollósy Gabriella Zsuzsanna; Kalmár Zsuzsanna; Kulin Eduard és növendéke Szabó Nikolett; Szalay Szilvia és növendékei Chudá Barbara, Korpás Réka, Mikus Nelli, Keresztes Friderika; Záhorská Kuczmann Renáta; Zsákovics László; továbbá Czifra Zsolt, Nagy Hollóssy Zsuzsanna, ifj. Pfeiferlik Lajos, Pfeiferlik Tamás, Szombat Károly, Uhrin Andrea; Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas érdemes művész.

A VOX HUMANA közönsége a Komáromi Városi Művelődési Központban

A GAUDIUM ezúton is köszöni mind az előbb megnevezetteknek, mind pedig Komárom város önkormányzatának, és további támogatóinak – Barthalos István, Bott Frigyes, Csicsó Péter mérnök, Földes István, Kis Zoltán, Pfeiferlik Lajos mérnök vállalkozóknak; valamint Harsányi Zoltán mérnöknek – hathatós anyagi segítségét, és hálás közönségének műsorai látogatását.