Wass Albert (fotó: lira.hu)

Az idén immár tizedszer került sorra a Wass Albert emlékére és tiszteletére elindított felolvasó maraton, a világ magyarjainak közös rendezvénye. Ezúttal hatvan városban, községben olvastak fel Wass Albert vagy más, nemzetünkbeli író, költő műveiből huszonöt órán (!) át szemelvényeket New Yorktól Naszvadig.

Ez utóbbi, ötezer lakost számláló település nyitányként három órányi időt vállalva csatlakozott  a gyönyörű, közösségépítő hagyományhoz,  s így a felvidéki magyarságot idén Érsekújvár mellett ők képviselték az egyre terebélyesedő mozgalomban.

A felolvasó maratont a Haris József polgármester vezette, egyre szépülő nagyközség művelődési központjában – Holop Ferenc igazgató jelenlétében  – rendezték meg.  A kezdeményező a Csemadok helyi szervezete mellett működő Mécsvirág irodalmi kör tagja, Csontos Erzsébet volt. A közreműködő felolvasók és a keretprogramban szereplő zenészek több mint harmincan voltak; köztük a Becse Norbert igazgatta helyi alapiskola diákjai, remélhetően a jövendő maratonok szervezői és rendezői. A Mécsvirág irodalmi kör meghívására részt vett a Wass Albert tiszteletére rendezett eseményen a komáromi székhelyű TEÁTRUM színházi társulás három tagja is, Dráfi Mátyás színművész vezetésével.

Wass Albert, az erdélyi magyar irodalom kiemelkedő alakja a második világháború után Németországba, majd az Egyesült Államokba menekült a szülőföldjén eluralkodó diktatúra elől, de neve még most is vörös posztó egyes politikusok és irodalomkritikusok számára. Kilencvenévesen, mardosó honvágya következtében önkezével vetett véget életének. Romániában ma is háborús bűnösként tartják számon,  nem engedélyezik hamvainak hazahozatalát sem! Azok viszont, akik a versekben, regényekben a szilárd hitet, az igazmondást, a szülőföldhöz és a hazához való hűséget, a mindenkori bátor magatartást és az emberi sorsok mesteri ábrázolását keresik, tömegesen olvassák könyveit.

A naszvadi  maraton – az egyes felolvasandó műveket és szemelvényeket a résztvevők maguk  választották – bő három órában olyan korrajzot mutatott fel, amelyben felfénylett e hős író  lelkülete. A szülőföldnek és a hazának ilyen izzó szeretete ma már nagyon ritka még a magyar irodalomban is. Nagyot változott a világ, s vele együtt mi, mai magyarok is, de éppen Wass Albert, Nyírő József, Illyés Gyula és a hozzájuk hasonló írók, költők műveinek köszönhetően láthatjuk, hogy nemzetünk megújulásának milyen irányt kellene vennie.

Egy tudósításban nincs rá mód, hogy mindegyik közreműködő nevét leírjam, azt azonban igazolhatom, hogy valamennyien részesei a szép est sikerének. Álljon itt mégis néhány név a szereplők közül: Oriskó Klára, Patasi Mária, Szlávik Gyöngyi, Mátyus Mária, Hengerics Márta, Asztalos Mária, Bódis Irén, Kajan Kornélia, Haris Katalin, Holec Mária, Vecsey Lajos, Danics Mária, Dézsi Rebeka, Simonics Tímea, Asztalos Viktória, valamint a HISTÓRIA  zenészei és mindegyik énekes.