Fenes Iván (Fotó: MKP)

Az őszi megyei választások „játékszabályait” egy csapásra átírta a február elején meghozott új jogszabály. Tartalmáról és várható következményeiről semmilyen előzetes társadalmi vita nem folyt. Ettől függetlenül a törvényi változást, az egyfordulós rendszerre való áttérést az MKP választási előkészületeiben is nyilvánvalóan szem előtt kell tartani – véli Fenes Iván, az MKP dunaszerdahelyi járási elnöke.

“Fő célunk változatlanul az, hogy a Dunaszerdahelyi járásban élőknek olyan választási programot kínáljunk, amely megszólítja őket, mert azonosul választópolgáraink gondjaival és elvárásaival. Ezen dolgozunk az elkövetkező hetekben, hónapokban abban bízva, hogy az őszi megyei megmérettetésen a választó bizalmat szavaz az MKP jelöltjeinek a Dunaszerdahelyi járásban. Addig azonban még sok a teendőnk” – nyilatkozta Fenes Iván, az MKP dunaszerdahelyi járási elnöke.

Fenes elmondta, a Magyar Közösség Pártjának Dunaszerdahelyi Járási Elnöksége már az év elejétől behatóan foglalkozik az idei megyei választások stratégiájával. “Először is azt kellett nyilvánvalóvá tennünk, hogy a Magyar Közösség Pártjának jelöltjei a párt önálló jelöltjeiként induljanak a 2017-es választásokon.

Tények igazolják, hogy az MKP megyei képviselői az elmúlt választási időszakokban is helytálltak feladataik teljesítésében.

Sőt, számos esetben többüknek szlovák képviselőtársaikat is sikerült megnyerniük ügyeink támogatásához. Nem vagyunk tehát csak magunkra utalva a Nagyszombati megyei képviselő-testületben. Erre alapozva a jövőben is bízhatunk a sikeres folytatásban és abban, hogy hűséges választóink támogatnak bennünket” – bizakodik a járási elnök.

A felmérések igazolják, hogy a Nagyszombati megyében élő magyar ajkú közösség zöme hagyományosan a Magyar Közösség Pártjának legmegbízhatóbb szavazótáborát alkotja. Négy évvel ezelőtt a  választók bizalmának és szavazatainak köszönhetően a nyolc megyei képviselőjelöltből hatan kerültek be a Nagyszombat megyei önkormányzatba. “Kis szerencsével akár 7, vagy mind a 8 jelöltünk eredményes lehetett volna. Sőt, hűséges szavazóink voksainak köszönhetően sikerült elérnünk, hogy ebben a választási ciklusban is az MKP képviselője töltheti be a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat alelnöki posztját, Berényi József személyében. Tavaly gyarapodott is képviselőink száma, mert a Most–Híd párt képviselőjének távozása után egy képviselői hely felszabadult” – emlékeztetett.

Cél: az MKP politikai súlyának megőrzése Nagyszombat megyében

Fenes kifejtette, hogy erre alapozva az a céljuk, hogy továbbra is megtartsák a politikai súlyukat a megyei önkormányzatban. Mint mondta, az erős megyei képviselet nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy érvényesíteni tudják a magyarlakta települések, a vidék érdekeit.

“Képviselőink többségének teljesítményével a párt elégedett, bizonyították rátermettségüket, ezért munkájukra a továbbiakban is számítunk, s biztatjuk őket az újbóli megmérettetésre. Akik elfáradtak, és már nem kívánnak a továbbiakban jelöltként indulni, azoknak a szakmai tudására, segítségére ezután is igényt tartunk, és helyükre új jelölteket várunk – a helyi szervezetek javaslatai alapján” – tette hozzá Fenes.

Megerősítette, a Dunaszerdahelyi járás a jelöltek kiválasztásánál figyelembe kívánja venni a járás földrajzi elhelyezkedését, s ennek megfelelően – a regionalizmus elvét is szem előtt tartva – próbálja megtalálni a legmegfelelőbb képviselőjelölteket.

“Itt kell megjegyeznem, hogy azoknak a jelölteknek, akik elhivatottságot éreznek magukban a megyei önkormányzati munkában való részvételre, tökéletesen kell beszélniük a szlovák nyelvet. Tudjuk jól, hogy Csallóköz szavazói tájegységekként változóan vélekednek és viselkednek. Felső-Csallóközben sokkal erősebben érezhető az asszimiláció hatása, ott kell majd erőteljesebben elmagyaráznunk választóinknak,

mennyire fontos magyarságunk vállalása.

Csilizközi szavazóink mindig is a legegységesebb, legbiztosabb választóinknak számítottak – hitükben és elkötelezettségükben nehezen megingathatók. Kivételt képez Nagymegyer városa, ahol az eredmények elmaradtak a várakozástól. Fontos lesz tehát, hogy a térségnek megfelelő jelöltje legyen. Meg kell említenem, hogy a közelmúltban az MKP jelöltje megnyert Bodakon egy fontos időközi polgármester-választást: Világi Tamás meggyőző előnnyel lett egy stratégiai fontosságú település vezetője az ún. Kis-Csallóközben. Itt is sikerült tehát megőriznünk ezt a posztot” – értékelte a helyzetet Fenes.

Nem szeretnék, ha Nagyszombat megyében mostohagyerek lenne a magyarlakta vidék

Majd szólt a munkájuk lényegi tartalmáról is. “Járási elnökségünk a biztonságos közutakért, a minőségi oktatásért, az elérhető egészségügyért, az emberközpontú szociális szolgáltatásokért és kultúránk megtartásáért hirdet programot. Az úthálózat a Dunaszerdahelyi járásban a legsűrűbb, hiszen a közutak 67 települést kötnek össze mintegy 470 kilométernyi hosszúságban. A forgalom intenzitása az utak állapotán is meglátszik, tehát ezen a téren a jövőben is rengeteg a tennivaló. Fontos – ha nem a legfontosabb – vállalásunk kell, hogy legyen a magyar középiskolák megtartása és fejlesztése, valamint az oktatás színvonalának az emelése, hiszen a középiskolák megyei hatáskörbe tartoznak.

Olyan középiskolák kellenek, ahol magas színvonalú tudás megszerzésére van lehetőség,

s amely lehetőséget ad elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Magyar nyelvhasználatukban magabiztos, és az idegen nyelveket is jól beszélő szlovákiai magyarokat kell nevelni” – sorolta.

A megyei hatáskörök közül kiemelte a szociális intézmények fenntartását, ami kiváltképpen fontos a csallóközi régiónak, hiszen csak a Dunaszerdahelyi járásban 6 szociális intézmény működik. Elmondta, az Európai Unió forrásainak bevonásával olyan projekteken szeretnének dolgozni, amelyek kivitelezésével méltóbb körülmények között tudnánk törődni a gondozásra szorulókkal, és új munkahelyeket is teremtenénk.

“Az egyetlen magyar párt jelöltjeiként az elkövetkező négy évben is elsődleges feladatunk a magyar azonosságtudatot erősítő kultúra ápolása, anyanyelvi jogaink megvédése. Az eddig elért eredményeink miatt sem kellett szégyenkeznünk. A megyében koalíciós partnerként az

MKP mindig résen volt, ha érdekeinket veszély fenyegette.

Erre a jövőben is készen állunk. Azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy a megye jó kapcsolatokat ápol a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal – együttes üléseket is tartottunk, amelyek elsősorban a határ menti településeink gazdasági, turisztikai és kulturális együttműködését segítették” – mondta.

Kifejtette, az MKP Nagyszombat megyei képviselőcsoportja az utóbbi három és fél évben tenni tudott a magyarlakta vidék számára szükséges megyei támogatások megszerzéséért. Elmondta, hogy többé-kevésbé sikerült kiharcolniuk a megyében azt, ami nekik jár. Mint megtudtuk, a Magyar Közösség Pártjának Dunaszerdahelyi Járási Elnöksége azon dolgozik, hogy az elkövetkező választási ciklusra is a legrátermettebb jelölteket találja meg és indítsa a választásokon, hogy Nagyszombat megyében ezentúl se legyen mostohagyerek a magyarlakta vidék.

A Dunaszerdahelyi járás, több mint 110 ezer lakosával, a hét járásból összetevődő Nagyszombat megye második legnépesebb járása. A legutóbbi népszámlálási adatok mutatják, hogy ebben a megyében 120 748 magyar él, ami a megye összlakosságának 21,8 százaléka. Nagyszombat megye minden ötödik lakosa tehát magyarnak vallja magát. A megye hét járása közül a magyarok 72,32 százaléka él a Dunaszerdahelyi járásban (87 349 magyar, a lakosság 75 százaléka).