A Pátria rádió Világosság református egyházi műsora április 9-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával. A tartalomból.

A virágvasárnapi műsor fő témája Jézus jeruzsálemi bevonulása. Szó lesz a Sókszelőcén megtartott lelkészbeiktatásról, de megkérdezzük Szabóné Híres Erzsébet lelkipásztort is, aki negyvenéves szolgálat után vonult végleges nyugalomba.

Jézus szamárháton a tömeg éljenzésével vonult be Jeruzsálembe. Egyesek pálmaágakat szórtak lába elé, mások a ruhájukat terítették le, míg mások így kiáltoztak: Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jő az Úr nevében. Jézus tudta, ezzel elindult a szenvedésének az útján is. Virágvasárnapi gondolatait Marci Márió komáromi beosztott lelkipásztor osztja meg a hallgatókkal.

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be 2017. március 19-én a sókszelőcei egyházközség megüresedett lelkészi állásába Dobai Egyeg Kamilla megválasztott lelkipásztort. Az esemény kapcsán kérdezzük őt és a gyülekezet gondnokát Czanik Miklóst.

Negyvenéves lelkipásztori szolgálat után 2016 júliusában vonult végleges nyugalomba a sókszelőcei egyházközség lelkipásztora, Szabóné Híres Erzsébet. A műsorban őt is megkérdezzük döntéséről és arról, hogy miként tekint vissza szolgálatára.

Szerkesztő-műsorvezető Iski Ibolya. A műsor ismétlésére április 10-én, hétfőn 13.05 órakor kerül sor. A Világosság egyházi műsor a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.