Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke és Csallóközcsütörtök település polgármestere volt a Pátria Rádió szombati, Vitassuk meg című élő vitaműsorának vendége.

A természetes kisrégiókban valósulhat meg a magyar kormány gazdaságfejlesztési programja

Szilvássy József műsorvezető először a húsvét előtti, Budapesten tartott Fidesz-MKP csúcstalálkozót elevenítette fel, mik történtek a háttérben, kik döntöttek a találkozó időpontjáról, beszéltek-e a megyei választásokról, hogyan valósul meg a felvidéki magyar vállalkozások azon támogatása, melyre korábban a Vajdaságban és a Kárpátalján már sor került, és amelynek keretében több tízmilliárd forintnyi támogatás érkezik majd a Felvidékre…

Őry Péter válaszában elmondta, a kétoldalú pártközi egyeztetések döntöttek az időpontról, több mint kétórás volt a tárgyalás, de nem az időtartam, hanem a tartalom a lényeg. A megyei választásokról nem folytattak eszmecserét, elsősorban azok a kérdések kerültek napirendre, melyek a felvidéki magyarság megmaradását segítik elő. A magyarországi támogatások célja, hogy a magyar vállalkozók otthon boldoguljanak, és így erősödjön a szülőföld megtartó ereje.

Az MKP részéről a közelmúltban küldöttség járt a Vajdaságban, hogy megismerkedjenek az ottani tapasztalatokkal, amelyek kedvezőnek nevezhetők, hiszen a 3979 pályázat közül 3800 sikeres volt, a támogatások transzparensek voltak, azokat bárki áttekintheti. Őry Péter rámutatott, hogy miután Szlovákiában a közigazgatási rendszer kialakítása nincs összhangban a felvidéki magyarság érdekeivel, ezért nálunk a felvidéki magyar kistérségek fellendítése lehet a cél. „Leszakadó régióinknak nagy segítséget jelent” – mondta Őry Péter, aki szerint mintegy 25 természetes kistérségről van szó, azok specifikumait kell szem előtt tartani. Az MKP Országos Tanácsának elnöke bízik abban, hogy a pályázatok kiírására már az idén sor kerül nálunk is.

Akarat és gyermekvállalás

A műsorvezető emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök és Fidesz-elnök azon szavaira is, hogy miután Budapesten nemzeti kormány működik, így nem engedhetik meg, hogy Magyarország államhatárain túl magyar iskolákat zárjanak be. Őry Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország már évtizedek óta támogatja a felvidéki magyar oktatást, olyat tesz, melyre nem köteles, és ezért köszönet jár. De vannak dolgok, melyeket csak itthon, mi tudunk megoldani. Nagy gondot jelent, hogy Szlovákiában – főleg a finanszírozási kérdések terén – nem megoldottak az oktatásügy problémái. „Itt a szlovák kormányzatnak óriási a feladata, hiszen itt vagyunk adófizető polgárok” – mondta. Az MKP Országos Tanácsának elnöke szerint az akarat és a gyermekvállalás azok a tényezők, melyek szükségesek a felvidéki magyar oktatás, és ezáltal a felvidéki magyar identitás hosszú távú megőrzéséhez.

Pozsonyi macskajáték

A Fidesz-MKP találkozó nagy vihart kavaró mozzanata nem került szóba. Nevezetesen Orbán Viktor azon kijelentése, hogy: „Az MKP a mi partnerünk, mivel a vegyes párt oldódást, a magyar párt megmaradást jelent”. Mint ismeretes, a Most-Híd nehezményezte, hogy Orbán Viktor csak az MKP-val tárgyal. A Pátria Rádió műsorvezetője erre nem kérdezett rá, mi utólag megtettük. „…ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egeret.” – mondta portálunknak a vitaműsor után József Attila sorait idézve Őry Péter.

A Pro Civis állami feladatot teljesít

A műsor második felében Őry Péter mint polgármester és a Pro Civis polgári társulás vezetője a hivatali kétnyelvűség szlovákiai érvényesülésének körülményeiről tájékoztatott. Rámutatott a kisebbségi nyelvtörvény nagy hiányosságára, hogy a polgár számára ugyan lehetőséget teremt, az ezzel kapcsolatos állami kötelezettségeket viszont nem oldja meg.

A Pro Civis az önkormányzatok nyelvhasználatát próbálja segíteni, 2011-ben indultak, elsőként fordították le Szlovákia alkotmányát, azóta 74 törvény magyarul való elérhetőségét biztosították, fordítási munkálataik mintegy 30 ezer oldalnyi terjedelmet tesznek ki. Emlékeztetett arra, hogy Szlovákiában – miután aláírták a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartát – ennek állami feladatnak kellene lennie.

Újra a magyarországi támogatásokról

Szilvássy József szóba hozta a Libertate polgári társulás Magyarország általi támogatását is, megemlítve, hogy a társulás tisztségviselői között van Csallóközcsütörtök alpolgármestere is. Őry Péter elmondta, hogy miután a műsorvezetőtől írásban megkapta a vitaműsor témaköreit, utánanézett a nevezett polgári társulás tevékenységének, melyek között ott van például a beiratkozási kampány, szolgáltatásokkal kapcsolatos honlap, családi napok szervezése. Emlékeztetett arra, hogy a magyar állami támogatások transzparens módon történnek, azok mindenki által nyomon követhetők, míg ez a szlovákiai állami pénzek mozgásáról nem mondható el (példaként az állami telekvásárlások ügyét említette).

Rámutatott arra is, hogy a magyar állam önként vállalta a Magyarország államhatárain túl élő magyarok támogatását, és ennek egyébként a szlovák állam is haszonélvezője, hiszen csak a magyar állami támogatások áfájából több pénz jut a szlovák költségvetésbe, mint amennyit a szlovák állam a kisebbségi kultúrára költ.

A műsor végén az önfeladás és a felvidéki magyarok számbeli csökkenésének lehetséges megállításával kapcsolatban Őry Péter Dél-Tirol példáját hozta fel, ahol a német ajkú polgárok száma nem csökken.