(Fotó: Mészáros Magdolna)

A magyar népzene és népdal ünnepére hívták meg barátaikat a Vágkirályfán működő kulturális egyesület tagjai. Az áprilisi szeszélyes időjárás ellenére szívélyes fogadtatásban volt része a nagyszámú szereplőgárdának. Ifj. Adamkó László, a KIKE elnöke, Tóth Ilona és Tóth György üdvözölték a csoportokat a művelődési háznál.

A IV. mátyusföldi citera- és dalestet dr. Bergendi Ferenc polgármester nyitotta meg, aki üdvözölte a megjelenteket és röviden vázolta a rendezvény célkitűzését.

Megtudtuk, hogy a találkozó immár hagyománnyá vált, hiszen már negyedik alkalommal kerül megrendezésre, s elképzelésük szerint nemcsak a helyi kulturális csoportoknak, hanem más községekből érkezőknek is lehetőséget kívánnak nyújtani a bemutatkozásra, az ismerkedésre. Az idei találkozó különösen fontos, hiszen Kodály Zoltán emléke előtt tiszteleg a magyar zenei élet. S a szervezők ennek tudatában kétszeresen is örömteli küldetést teljesítettek. A felcsendülő zeneszámok, népdalok főleg a régió berkeiben születtek, s előadóik ezeket játszva és énekelve a rájuk hagyott zenei örökséget ápolják, adják tovább.

(Fotó: Mészáros Magdolna)

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának” – mondotta egykor Kodály. S ezen gondolatok jegyében léptek színpadra először a legkisebbek, a helyi citerások. Nevük, a Kiskovászok utal arra, hogy majd belőlük lesz a Morvány citerások utánpótlása. A gyermekcsoport vezetője ifj. Adamkó László, a felnőttekkel ifj. Vankó Ferenc foglalkozik. A kedves dalcsokor és a lelkes csapat megörvendeztette a közönséget. Vastapsot kapott a felnőttcsoport is, akik hangulatos műsorukkal szinte megdaloltatták a közönséget. Természetesen a Citerás éneklőcsoport is elismerést érdemel, bakanótáikkal, betyárdalaikkal és a citerás kísérettel nagyban színesítették az idei találkozót. Vezetőjük, Tóth György, aki évtizedek óta a kultúra lelkes éltetője a faluban.

A meghívottak közül a felsőszeli Csemadok mellett működő Rozmaring éneklőcsoport, a felsőszeli férfikar és a Kikelet citeraegyüttes mutatkozott be. Vezetőjük, Mészáros Magdolna nagy jelentőségűnek tartotta a fellépést, ugyanis működésük több mint három évtizede alatt még nem volt alkalmuk a vágkirályfai közönség előtt énekelni. A jó hangulat, a figyelmes közönség, a kedves fogadtatás minden elváráson túltett.

(Fotó: Mészáros Magdolna)

A naszvadi Búzavirág éneklőcsoport (vezetőjük Bedecs Ilona) tapasztalt dalosai és citerásai a régi barátság jegyében nagy sikert arattak. Különösen tetszett az eredeti készítésű köcsögduda megszólaltatása.

A műsort a peredi Csillag citeraegyüttes, Vankó Ferenc vezetésével, zárta. A közönség szintén vastapssal jutalmazta őket. Sikerük záloga a rendszeres gyakorlás és az odafigyelés.

A dalos találkozó a műsor után kötetlen beszélgetéssel, közös énekléssel folytatódott. A régi ismerősök mellett új barátságok is szövődtek, s kirajzolódtak a következő rendezvény körvonalai is. A kultúra apostolai fáradhatatlanul és meggyőződéssel teszik dolgukat a gyermekeik, unokáik magyar neveltetése érdekében. Reméljük, a Bíborpiros Szép Rózsa népdalversenyen is találkozunk.