(Fotó: Felvidék.ma, archív)

Május 15-én tartotta 31. ülését a Nyitra megyei önkormányzat képviselő-testülete, melyen elfogadták a megye tavalyi zárszámadását, fontos döntés született a Helemba-Ipolydamásd közötti Ipoly-híd megépítéséhez kötődő megállapodásról és szó volt a komáromi kórházban meghiúsult beruházásról is. Farkas Iván, az MKP alelnöke, Nyitra megyei képviselője és frakcióvezetője számolt be az ülésen elhangzottakról.

A politikus szavai szerint a megye tavaly is megfontoltan, körültekintően gazdálkodott, hiszen – amint az a zárszámadásból kiderül – a gazdasági évet 15,3 millió euró többlettel zárta. Ezzel túlszárnyalta az előző években tapasztalt (általában 11 millió körüli) megtakarítást, amely a tartalékalapba kerül.

A képviselők jóváhagyták Nyitra megye és a NIF Zrt. együttműködési megállapodását, amelynek célja a Helemba és Ipolydamásd közötti Ipoly-híd megépítése. Az előkészítő munkálatokat úgy kell időzíteni, hogy az Európai Unió Interreg SK-HU Programja pályázati felhívására a partnerek közös pályázata november végéig benyújtásra kerüljön.

A megyei önkormányzat tanácskozásán az MKP képviselői kérdőre vonták a megyei hivatal igazgatóját és munkatársait a komáromi kórházban meghiúsult beruházás, a belgyógyászati pavilon újjáépítése közbeszerzésének megszüntetése kapcsán. Az MKP képviselőcsoportja nevében Farkas Iván, Szabó Olga, Baranyay Zsolt és Szigeti László szólalt fel kritikusan. Gyarmati Tihamér újabb interpellációt nyújtott be, végül Szabó Olga javasolta új közbeszerzés kiírását. Határozati javaslatát a képviselő-testület elfogadta.

Az Integrált Regionális Operatív Program (IROP) keretében szakközépiskolák és szaktanintézetek szakmai képzése színvonalának növelését célzó pályázatok benyújtására lesz lehetőség. 2016-ban a megyei hivatal jóváhagyásra a képviselő-testület elé nyújtotta be a konkrét szakközépiskolák listáját, amelyeket e beruházási programba javasolt. A listára 14 szakközépiskola került a megye Érsekújvárt Lévával összekötő képzeletbeli vonalától északra eső régióból. Négy szakközépiskola ugyan Érsekújvárból és Léváról is a listára került, ám csakis olyanok, amelyekben kizárólag szlovák nyelven folyik az oktatás. Kemény vitákat követően a listát sikerült kiegészíteni két további szakközépiskolával, amelyekben magyar nyelvű oktatás is zajlik: az Érsekújvári Ipari Szakközépiskolával és a Komáromi Ipari Szakközépiskolával.

A hétfői megyei képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy a 16 iskolából álló listán mely iskola mekkora összegű pályázatot nyújthat be az IROP irányító hatóságához. A lista abszolút éllovasa az Érsekújvári Ipari Szakközépiskola, amelynek A korszerű szakoktatás a jövő iskolájában című pályázata 2,4 millió euró kerettel került jóváhagyásra. Az élbolyba tartozik a Komáromi Ipari Szakközépiskola is, amelynek Innovációval a végzős diákok szakmai felkészültsége elmélyítéséért című pályázatát 1,55 millió euró kerettel hagyták jóvá.

A Környezetvédelem Opartív Program (KOP) keretében a megyei önkormányzatban jóváhagyták az Ipolysági Gimnázium épülete energetikai hatékonyságának növelését célzó európai uniós pályázatot. Az épületben székel mindkét megyei fenntartású, a magyar és a szlovák tanítási nyelvű gimnázium. A pályázat költségvetése 1 millió euró, a megye 50 ezer eurónyi önköltséggel járul hozzá a beruházás megvalósításához. A pályázatok napokon belül az IROP és a KOP irányító hatóságához kerülnek.

A megyei képviselő-testület a felkínált, feleslegessé vált megyei ingatlan közül három esetben hagyta jóvá az adásvételi szerződést. A Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium egykori épületét a Református Keresztyén Egyház vásárolhatja meg 131 ezer euróért. Gadócon értékesítik az egykori mezőgazdasági szakközépiskolát és a birtok egyik kamráját a hozzá tartozó telekkel együtt, 7500 euróért, végül garázs, istállók és műhelyek együttese kerül eladásra 298 ezer euróért, a hozzá tartozó 296 hektárnyi szántóföldet pedig bérbe adják 227 euró hektáronkénti és évenkénti bérleti díjért.