Kép: aktuálne.sk

Ez a mi kormányfőnk aztán férfi a talpán. Úgy döntött, állami pénzekből megtámogat egy olyan céget, amely elveszítette a megrendeléseit, többmilliós tartozások terhelik, és csődeljárás fenyegeti. De hogy néhány tucatnyi ember ne veszítse el a munkahelyét, a Smer elnöke több millióval segíti a céget. Mit számít, hogy tulajdonképpen egy magáncégről van szó, amelynek a befektetője egy stomfai ellentmondásos alak – teszi fel a kérdést az aktualne.sk?

Kinek is akar a kormány tulajdonképpen segíteni?

Tiszolcon, tehát egy olyan térségben, ahol köztudottan magas a munkanélküliség, a kormányfő a kihelyezett kormányülés során a média jelenlétében személyesen is találkozott vele. „Találkoztam azokkal az emberekkel, akik hajlandók a saját kezükbe venni ennek a cégnek a sorsát. Egy bizonyos pénzmennyiséget befektettek, és szeretnék felfuttatni a termelést, amennyire csak lehetséges” – nyilatkozta még ez év márciusában Fico. Az esetleges bíráló hangokat már előre elintézte azzal, hogy „ugyan magáncégről van szó, amelynek semmi köze az államhoz, de nem szeretném, ha csak az idősek és a romák maradnának ebben a városban”. Peter Mináč polgármesterrel kezet is fogott, és vidáman megjegyezte, „A polgármester úrral már évek óta ismerjük egymást, összeköt bennünket a baloldali irányultságunk, amiért sohasem szégyenkeztünk.”

Nos, kihelyezett kormányülés, ahogyan dukál. Mediális visszhanggal arról, hogy az állam segít az Út- és Munkagépek (CSM) vállalat jogutód társaságának a rimaszombati járásbeli Tiszolcon. A vállalat jelenleg szerkezetátalakítás alatt áll, s a mi segítőkész kormányfőnk úgy döntött, hogy megmenti a különleges kotrógépek gyártását. Igen, jól hallják, nemcsak ösztönzőkkel segít, hanem a szlovák piacon való értékesítés segítésével is – írja a portál.
A nyilvános videón Robert Ficót baráti társalgás közepette látni az alkalmazottakkal, akik arra panaszkodnak, hogy a jelenlegi tulajdonos már hónapok óta nem fizette ki a bérüket. A kormányfő nagylelkűen megígéri, orvosolni fogják a helyzetet. Mindeközben egy olyan vállalkozó segédkezett neki, aki állítólag majd megmenti a csődbe jutott kotrógépgyárat. De ki ez a titokzatos férfi, aki a videofelvételen Fico oldalán áll, és állami támogatással fektetne be Tiszolcon?

Stomfai Panama Papers

A hírportálnak sikerült kiderítenie, hogy a kormányfő Tomáš Maroš befektetőnek nyújtott segítő kezet. Ám Maroš nem a térség egyik ismert vállalkozója, akinek esetleg szívügye lenne a hazaiak megsegítése, hanem a fővárostól egy ugrásra lévő Stomfáról való. Ráadásul a média már többször is megszellőztette az ügyeit, azonban úgy látszik, hogy a kormányfőnek ezt elfelejtették megemlíteni. Az ugyanis egy olyan jótevőt lát benne, aki hajlandó segíteni a térségnek, bár egyidejűleg már nyújtja is a tenyerét, a kormány pénzinjekcióira várva. Több szakember is figyelmeztet arra, hogy kidobott pénz lesz csak a támogatás.

Az emberben pedig önkéntelenül is felmerül a kérdés, vajon hogyan jutott ez a stomfai befektető a szóban forgó tiszolci üzlethez, amire kormánytámogatást kap? De menjünk csak szép sorjában! A jogutód cég képviselői Tomáš Maroš és Ferdinand Hamšík ismert stomfai vállalkozók. De miért döntött ez a – mediálisan nem éppen kecsegtető stomfai Panama Papers becenéven ismert – két ember úgy, hogy ezúttal nem ingatlanfejlesztésben és adásvételben – amelyben egyébként úgy érzik magukat, mint hal a vízben –, hanem valami más területen fognak vállalkozni? Egy stomfai forrás szerint a két vállalkozó mindig ugyanolyan üzleti modellt alkalmaz. Olcsón hozzájutnak például egy gyárhoz, amit csődbe juttatnak, majd a telken lakásokat építenek, amelyeket eladnak. Stomfán a 38 éves Tomáš Marošt különösen nehéz szívvel emlegetik, a portál forrása a szövetkezet csődjét emlegeti fel, amelybe Maroš Avana nevű cége belépett, de az ígéret, hogy megmenti a varrónőket, ködbe veszett, az alkalmazottakat elbocsátották, a gyárépületre pedig lakásokat építettek, az Avana meg veszteséggel zárt.

„Maga viccel? Még hogy vállalkozó! A tisztességes vállalkozókat sérti meg ezzel” – mondja magából kikelve egy megszólított helyi képviselő. Nem véletlen, hogy Maroš nem éppen a kedvence, hiszen üzleti ügyeivel már évek óta foglalkozik a város. A képviselő egy másik ügyre is felhívja a figyelmet. Maroš másik cége – a Hector Capital – kétes körülmények között városi telkekhez jutott, amiből a városnak semmi haszna nem származott, ellenkezőleg, csak vesztesége lett, miközben a telkeken már lakóházak állnak.

Salmanovékkal is üzletelt

A Tomáš Maroš nevet mintegy 17 cég neve mellett is olvashatjuk a cégjegyzékben, ebből négy összevonással szűnt meg, kilenc pedig teljesen. Ezek közül kettőben a múltban közvetve az elhíresült Salmanovékkal együtt vállalkozott Tomáš Maroš. Salmanovékat, apát és fiát megvesztegetés és adócsalás vádjával elítélték, jelenleg is börtönben ülnek. Maroš azonban vígan vállalkozik tovább, legújabban már a kormány áldásával is, írja a portál.
Természetesen Tomáš Maroš véleményére is kíváncsi volt a portál, szerette volna megérdeklődni, hogyan kíván segíteni a tiszolciakon. Keresték a stomfai cégében, ott azonban senki sem nyitott ajtót. De a hazai címén sem jártak nagyobb sikerrel. Találkozni a vállalkozóval, akinek egy nem feltűnő mellékutca elején áll a háza, magas kerítéssel és kamerarendszerrel védve, szinte teljességgel lehetetlen. A portál szerint a szomszédjai sem voltak túl segítőkészek, nekik úgy tűnt, mintha mindegyik megszólított félt volna bármit is mondani.

Tomáš és Maroš

Sok mindent a stomfai polgármester sem mondott nekik vele kapcsolatban. Nem lehet figyelmen kívül hagyni eközben a vezetékneveik közti hasonlóságot – a polgármester, Roman Maroš azonban tagadja a nepotizmust a vállalkozóval. Nem csoda, Marošból Stomfán több van, mint elég, s hinni a szóbeszédnek, hogy másodfokú unokatestvérekről van szó, lehet is, meg nem is. Tény viszont, hogy a polgármester a vállalkozó tevékenységeivel kapcsolatban semmit sem árult el, bár jelenleg is a már említett telekügyleteivel foglalkozik az önkormányzat.

Annál, mint rokonságban lenni a stomfai polgármesterrel, nyilvánvalóan több előnnyel jár azonban a Fico jobb kezével, Erik Tomášsal való esetleges barátság. Tomáš már évek óta Stomfán él, s az ottaniak szerint Tomáš és Maroš személyesen is ismerik egymást. Valószínűleg azonban csak a rosszakaróik pletykáiról lehet szó, mert Fico mediális tanácsadója a kérdésünkre elutasítóan válaszolt. „Személyesen nem ismerjük egymást. Csak néhány stomfai társadalmi eseményen láttam őt” – mondta.

Újabb kormánykudarc?

A tiszolci polgármester mindeközben egyre idegesebb. A kormányfő ugyanis azt ígérte neki, hogy szeptemberig eldől, csődeljárás alá kerül-e a gyár, vagy állami támogatást kap. A tiszolciak még tavaly augusztusban bírósági védelmet kértek a hitelezőikkel szemben, akkoriban még 160 alkalmazottja volt a gyárnak. A szerkezetátalakítás alatt lévő gyár adósságai mintegy hatmillió euróra kúsztak fel, a termelésnek már újból fel kellett volna futnia, de csak 80 alkalmazott léphetett munkába. A kormányt már semmi sem gátolja az ösztönzők jóváhagyásában a gyár számára. A pénzösszeg nagyságát azonban még nem hozták nyilvánosságra, így nem tudni, mekkora összeggel járulunk hozzá majd mindnyájan egy magángyár megsegítéséhez. Mint ahogyan azt sem, hogy a támogatásból végül nem lesz-e egy újabb kormánykudarc…

(Aktualne.sk/Felvidék.ma)