Veres Csilla előad (Fotó: Gecse Géza)

A szlovák–magyar határ két oldalán élők közötti szorosabb gazdasági, társadalmi kapcsolatok kialakítását tűzte ki célul a két éve megalakult Pontibus Európai Területi Társulás. A latin nevén hidakat jelentő kezdeményezés két éve Nyitra és Pest megye együttműködéseként indult és mára igen szép eredményeket mondhat a magáénak – jelentette ki a szervezet tegnapi budapesti szakmai konferenciáján, a Pest Megyei Önkormányzat Hivatalának dísztermében Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke, a Pontibus Európai Területi Társulás alelnöke.

A két ország közötti együttműködés fő területei a közlekedés, a gazdaság, a kutatás és az innovációk, az energetika, a megújuló energiaforrások, az idegenforgalom, a kultúra, a környezet, a sport, a mezőgazdaság és élelmiszeripar, valamint az egészségügyi és szociális szolgáltatások területe.

A Társulás elnöki posztját a Nyitra Megyei Közgyűlés elnöke tölti be, de az alapszabály értelmében az idei évtől kezdődően – rotációs rendszerben – a magyar félre is sor kerül. Olyan önálló szervezetről van szó, amely jogi személyiséget és keretet nyújt a szlovák–magyar határ két oldalán lévő önkormányzatoknak, hogy az uniós támogatások hatékony felhasználása érdekében közös céljaikat megvalósíthassák.

Szabó István és Veres Csilla (Fotó: Gecse Géza)
A határtérség vonzerejének a fokozására fókuszáltak

Ezt szolgálja a Magyarország és Szlovákia közötti, határon átnyúló, kifejezetten a határtérség fejlesztésére szolgáló Interreg Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program. A program közös titkárságának vezetője, Veres Csilla, az ún. specifikus célkitűzéseket ismertetve elmondta, hogy tavaly a határtérség vonzerejének a fokozására (Természet és kultúra), a határon átnyúló mobilitás javítására (ezen belül is a határátkelőhelyek sűrűségének növelésére, a határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások javítására és a határon átnyúló logisztikai szolgáltatások javítására), valamint a szlovák–magyar intézményközi együttműködés szintjének jobbítása érdekében írtak ki pályázatot.

Tapasztalataik szerint továbbra is a természet és a kultúra területe a legnépszerűbb a pályázók között. A közösségi közlekedési projektek támogatásakor fontos szempont volt, hogy konkrét beruházásokat és ne csak előkészítési terveket ösztönözzenek. Veres Csilla azt is elmondta, hogy a logisztikai szolgáltatások fejlesztését, az áruk mozgását elősegítő, határokon átnyúló áruforgalom tartós növelését kimutatni nem könnyű, részben ezzel magyarázható, hogy az érdeklődés ezen a pályázati területen viszonylag szerény. A projektekben elvárás a közös szlovák–magyar együttműködés, valamint a kétnyelvűség mellett az angol használata is, amely a program hivatalos nyelve. A projektek „könyvelési” nyelve is az angol, amelynek során a fordítás költségeit van mód elszámolni.

A Pest Megyei Önkormányzati Hivatal volt a rendezvény helyszíne (Fotó: Gecse Géza)

Ami a szlovák–magyar határtérségben a foglalkoztatás támogatását célzó prioritásokat illeti, hallhattuk, fontos szempont, hogy több, de szorosan egymáshoz kapcsolódó projekt jelenjen meg egy akcióterven belül, amelyek egy adott terület minden települését felölelik. Itt négyéves futamidejű, területi akciótervek megvalósítására nyílik mód. Az akcióterven belüli projektek megvalósításának az a végső célja, hogy fenntartható munkahelyeket teremtsenek a pályázók – hangsúlyozta Veres Csilla, aki ennek kulcsát a privát szféra bevonásában látja. A szlovák–magyar partnerség erősítésében ugyanakkor elengedhetetlen, hogy legalább egy magyar és egy szlovák résztvevője is legyen a pályázatoknak.

Kisprojektek és kerékpáros közlekedésfejlesztés

Vasi Emma, a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás igazgatója, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Program civil és közszféra szervezetei számára biztosított ún. Kisprojekt Alap pályázati lehetőségeit ismertette, amelyek hamarosan ugyanúgy olvashatók lesznek a www.skhu.eu honlapon, mint Schaffhauser Gellértnek, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztálya helyettes vezetőjének a Pest megyei és határon átnyúló közútfejlesztésekről szóló előadása.

Vasi Emma és a többi elóadó (Fotó: Gecse Géza)

Végezetül Berencsi Miklós, az NEFMI Kerékpáros Koordinációs Főosztályának vezetője foglalta össze, miként kapcsolódnak a magyar–szlovák határtérségben megvalósított kerékpáros közlekedésfejlesztések a Pest megyeiekhez.