Jacinta Marto (balra), Lúcia de Jesus dos Santos (középen), és Francisco Marto. (Kép: wikipedia.hu)

A világ 2017-ben emlékezik meg a fatimai Mária-jelenések 100. évfordulójáról. Mint ismeretes, 1917-ben, az első világháború utolsó szakaszában, a portugáliai Fatima közelében, hat egymást követő hónapban, minden hónap 13-án a Szűzanya jelent meg három gyereknek. 

A fatimai Mária-jelenések 100. évfordulójáról Felvidék-szerte megemlékeznek.
A pozsonyi magyar katolikusok a ferences templomban ünnepelnek rózsafüzérrel és szentmisével. Ezenkívül egész május hónapban a hétköznapi magyar misék elején a lorettói litániát imádkozzák és elzarándokolnak Márianosztrára és Bénybe, a Szűz Mária-templomokba is. S egészen júniusig minden hét első szombatján misét tartanak Pozsonyban.

Bacsfa-Szentantalon ma délelőtt főpapi szentmisére került sor, ereklyetisztelettel, amelyet lorettói litánia, fatimai keresztút és az irgalmasság rózsafüzére követ.

A csallóközi Dercsikán évek óta hagyomány, hogy minden hónap 13-án tartanak Fatimai imanapot. A mai viszont rendkívülinek ígérkezik, mivel Szent Erzsébet-ereklyét kap a falu Nagyboldogasszonynak szentelt temploma. Az ünnepi alkalom délután 17.15-kor a rózsafüzérrel kezdődik, majd Szent Erzsébetről hangzik el egy rövid előadás. Az ünnepi szentmise 18.00 órakor kezdődik, mely során a hívek körmenettel kivonulnak a falu szélén található, nemrég felújított Mária-szoborhoz is.

Szőgyénben a mai szentmise keretében emlékeztek meg a Fatimai Szűzanyáról, de ezzel még nem ért véget az ünneplés, hiszen június 17-én, a nyitott templomok napján lesz még megemlékezés a 100. évfordulóról a faluban.

A kassai egyházmegyében ma Bodollón gyülekeznek a hívek fatimai imádságra, a rozsnyói egyházmegye hívei pedig a Losonc melletti Bolyk község közelében lévő repülőtéren épített szabadtéri oltárnál főpapi szentmisével emlékeznek a fatimai jelenésre.

A három fatimai titok

A gyermekek neve: Lúcia de Jesus dos Santos (10), Francisco Marto (9) és Jacinta Marto (7). Francisco és Jacinta belehalt a háború végén kitört spanyolnáthajárványba, Lúcia apáca lett, és 2005-ig élt.
Az utolsó jelenés október 13-án történt, az úgynevezett napcsoda, mintegy 70 ezres tömeg jelenlétében, mert a jelenések híre ekkorra már Portugália-szerte elterjedt.

A jelenések során a gyerekek kinyilatkoztatásokat is kaptak a Szűzanyától, melyeket három fatimai titokként ismer a világ. A legismertebb titok minden bizonnyal az, amelyben a Szűzanya kijelenti, hogy a háború a végéhez közeledik, de ha az emberek tovább folytatják a gonoszságot, és nem térnek meg, még egy ennél is pusztítóbb háború következik majd (a 2. világháború), valamint szól a bolsevik forradalom győzelméről Oroszországban, és az ezt követő egyházüldözésről.

Mint írtuk, az utolsó jelenésnek, az október 13-i napcsodának már 70 ezer ember volt a tanúja, ám legalább ennyien kételkedtek a gyerekek szavaiban, és rájuk akarták bizonyítani, hogy közönséges csalók. Épp ezért a gyerekek az augusztus 13-i jelenésről le is maradtak, mert Outrem polgári prefektusa lehallgatta, és kihallgatta őket. Megpróbálta rávenni a gyerekeket, vallják azt, hogy hazudtak, ám ők erre nem voltak hajlandóak.

Az első hosszabb beszámolót a fatimai jelenésekről Formigao atya adta közre négy évvel később, 1921-ben. Sokáig azonban még a katolikus egyház álláspontja sem volt világos a fatimai jelenésekkel kapcsolatban, mely csak tizenhárom évvel később adta ki az első hivatalos állásfoglalását.
Végül a fatimai üzenet értelmében 1931. május 13-án a portugál püspökök Portugáliát, 1942. október 31-én XII. Piusz rádióbeszédében pedig a világot ajánlotta fel Szűz Máriának.

Azóta több pápa is ellátogatott a jelenések helyszínére. 1967. május 13-án, az ötvenedik évfordulón VI. Pál zarándokolt el Fatimába a világ békéjéért és az egyház egységéért könyörögni, 1977. július 10-én Luciani bíboros (a későbbi I. János Pál) zarándokolt a szent helyre, 1982. május 12-13-án pedig II. János Pál pápa kereste fel Fatimát, hálából, amiért életben maradt, miután az előző évben merényletet kíséreltek meg ellene a Szent Péter téren. II. János Pál felajánlotta az emberiséget Máriának. 1991. május 12-13-án, a merénylet 10. évfordulóján ismét ellátogatott Fatimába.

A pápa szentté avatta a két testvért

Ferenc pápa ma a portugáliai búcsújáró helyen, Fatimában szentté avatta Francisco és Jacinta Martót, azt a testvérpárt, akik előtt száz évvel ezelőtt megjelent a Szűzanya, adta hírül a DPA.

A testvérpárt 2000-ben II. János Pál, ugyancsak Fatimában, már boldoggá avatta, ami tulajdonképpen a szentté avatás „előszobája”. A Mária-jelenések idején Francisco kilenc, Jacinta pedig hétéves volt. Két évvel később mindketten a spanyolnátha áldozatául estek. Mostani szentté avatásukkal ők lettek a legfiatalabb szentek, akik nem vértanúhalált haltak.

(Fotó: TASR)

A pápa az ünnepi szentmise elején avatta szentté a testvérpárt. Még előtte imádkozott a gyermekek sírjánál és találkozott a portugál kormányfővel is.

A harmadik fatimai gyermek, Lúcia Dos Santos, aki később karmelita szerzetes nővér lett, 2005-ben hunyt el. Az ő esetében még a boldoggá avatási folyamat sem fejeződött be.