„Legyünk bátrak! Ennek világos jeleként mutassuk fel a nyílt kiállás, a tiszta beszéd példáját! Vállaljuk közösségünket, az egységes és oszthatatlan magyar nemzethez való tartozásunkat! Vállaljuk örökségünket utódaink, a jövő érdekében! Ma Kassát nem fegyverrel kell megvédenünk, hanem a gyermekáldás elfogadásával, a közösségi élet gyakorlásával, az iskoláink, intézményeink iránti hűséggel” – üzeni a Gömörország vezércikkében B. Kovács István, a negyedévi lap főszerkesztője.

A Gömörország idei első, ún. tavaszi száma folytatja jól ismert sorozatait, így Zsupos Zoltánnak a nemzetőrség és honvédség gömöri tevékenységét bemutató tanulmányát, ahogy a Nógrád természeti örökségét bemutató sorozatot, amely immár a ma Magyarországhoz tartozó területeket mutatja be Prakfalvi Péter jóvoltából, aki elsőként a Karancs értékeit veszi számba. Kiss László is folytatja a Palócföld orvosait bemutató sorozatát, aki a 38. folytatásban Kain Dávidot mutatja be, akiről Tompa Mihály csak annyit írt, hogy: „Emberünk nem orvos: varázsló”. Böszörményi István losonci helytörténész Petőfi losonci, míg B. Kovács István Széchenyi István rimaszombati jelenlétét örökíti meg.

Köszönti a lap Putnok élő krónikását, a 95 éves Cserhalmi Margitot, a 70 éves Böszörményi Istvánt, s a Csemadok idei gömöri és nógrádi díjazottait, így az ajnácskői Lázár házaspárt és Szamos Zsuzsát, a losonci Böszörményi Istvánt és a hárskúti Korintus Lászlót.

Tavaly adták át a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban Holló Barnabás A Magyar Tudományos Akadémia alapítása című felújított domborművét, Czimbalmosné Molnár Éva és Buday Miklós köszöntő szavait olvashatják, ahogy közli a lap Csomós Éva beszédét is, amely a felújított Győry Dezső emléktábla leleplezésekor hangzott el. Bodnár Mónika a „málenkij robot”-ra elhurcoltak emlékét idézi meg, míg B. Kovács István Igó Aladártól vesz búcsút, s több új regionális kiadványt is bemutatnak.

A lap kapható a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban, illetve megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein (Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, Vasutas u. 1., 979 01 Rimaszombat, tel.: 0905/846 618, gemamuz@gmail.com).