Az Irgalmasság (Misericordia) Szent Éve alkalmából, 2016. október 13-tól egy hónapon keresztül a római Angyalvár közelében láthatták az érdeklődők a MISERICORDIA installációt, mely a Magyar Állam ajándéka volt Olaszországnak, Rómának, valamint tiszteletadás a Szentszéknek. Az installáció elkészítését, kihelyezését a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Az installáció az idei évben a katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelyén, búcsújáróhelyén és szellemi életének több évszázados központjában, Csíksomlyó hegyén, a Nyeregben kerül kiállításra. Nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen Csíksomlyó a hit, a kultúra központja volt és maradt az évszázadok alatt. Ennek a hitvilágnak a megtartó ereje elevenen él nemcsak a székelység, hanem az egész magyarság tudatában.

A nagy sikerű kiállítás Székelyföldre szállításával nemcsak Csíksomlyó, mint vallási központt erősödik, hanem az installációnak köszönhetően a csíkszeredai magyar közösség kiemelt turisztikai látnivalóval való bővülését is szolgálni kívánja. A felirat előtt köszönti Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt a kétszáz diaszpórából és szórványból érkező fiatalt, akik a Rákóczi Szövetség jóvoltából részt vehetnek a csíksomlyói búcsún. A találkozóra közvetlenül a szombati nagymise után kerül sor.

Krisztus irgalmas szeretetét közvetíteni

A műalkotás 12 db háromdimenziós betű révén illusztrálja a Misericordia (Irgalmasság) szót. A betűkön található képek, a populáris megjelenés mellett, mély üzenetet hordoznak. Hátoldalukon a projektben résztvevő magyar, illetve olasz művészek irgalmassággal kapcsolatos reflexiói olvashatóak. Tekintettel arra, hogy Szent Márton jubileumi éve egybeesett a Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság Évével, az installáción megjelenítésre kerül többek között az 1700 évvel ezelőtt Pannóniában született szent is.

Az installáció utolsó betűje a csíkszeredai Márton Áron-szoborcsoportból ragadott ki egy részletet. A hátoldalán található felirat kiemeli: „Márton Áron a második világháborúban és a kommunista diktatúra idején volt Erdély püspöke, azokban az istentelen, vészterhes időkben tudott reményt nyújtani és Krisztus irgalmas szeretetét közvetíteni. (…) Bérmaútjai ünnepszámba mentek, beszédei, körlevelei az Isten gondolatának megfelelő, igazságos társadalmi rendet hirdették, erősítve az egyházukhoz hű emberek hitét, es éltetve a reményt, hogy az elnyomás nem tarthat örökké.”

Az installáció különlegessége, hogy a 21. század modern kommunikációs vívmányait és a hozzá tartozó interaktív applikációkat felhasználva lehetőséget nyújt a befogadó számára, hogy szerves és aktív részévé váljon az alkotásnak. A Street view – Interaktív Live technológia alkalmazásával a projekt a világ minden pontján látható lesz a közösségi médiafelületeken és az erre elkészített webes oldalakon.