Keresztelő Szent János egy barcelonai mozaikon (Fotó: nyest.hu)

Keresztelő Szent János az előfutár, az Úr útjának előkészítője volt, akinek ma a születését ünnepeljük. Lukács-evangéliuma elmondja születésének és névadásának csodálatos körülményeit idős szülei, Zakariás zsidó pap és Erzsébet otthonában.

Ismert Mária látogatása is a várandós Erzsébetnél, „Alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek.”

János volt azt, aki a Messiást a Jordán folyónál megkeresztelte, amiről szintén olvashatunk a Bibliában. Akárcsak arról, hogy ekkor ismerte fel János Jézusban a Megváltót és kezdte előkészíteni az útját. Beszélt róla, a nép özönlött hozzá és sokakat megkeresztelt. Ekkor azt mondta „Én vízzel keresztelek, de utánam jön, aki Szentlélekkel keresztel!” Mindez nem tetszett Heródes Antipásznak, hiszen Keresztelő Szent János valódi prófétaként lépett fel. A király haragja akkor tetőzött, amikor János nyíltan felrótta neki erkölcstelen életmódját, házasságtörését. Ezért a prófétára vértanúhalál, fővesztés várt.

Az Egyház Szűz Márián kívül csak Keresztelő Szent Jánosnak ünnepli meg a test szerint való születése napját. Keresztelő Szent János a takácsok, szabók, vargák, szűcsök, pásztorok, vendéglősök védőszentje. Jelképei: Isten báránya, pásztorbot, keresztfa zászlóval, tál levágott fejével, liliom.

Szent Iván napja is

A június 24-i Szent Iván-nap, Keresztelő Szent Jánosnak, a magyar népdal „virágos” Szent Jánosának és az ősi fényszimbolikának közös ünnepe is. A nyári napfordulótól mindössze 3 nap választja el. János és a napfordulat együtt ünneplése az V. századtól általános. A napfordulati János-nap kiválasztásakor az egyházdoktorok a Szentírásra támaszkodtak. Az evangéliumok szerint János éppen fél évvel volt idősebb Jézusnál, születésnapja ezért került június 24-ére.

A nyári napfordulót ősidőktől fogva legtöbbször lángoló tűz gyújtásával ünneplik. Ide kapcsolódik a tűzugrás hagyománya is. Az archaikus európai képzetvilágot az Egyház beleépítette az esztendő liturgikus rendjébe, így került az ünnepi szentelmények közé a Szent Iván-napi tűzszentelés.

(Forrás: magyarkurir.hu, jelesnapok.oszk.hu)