Fotó: a Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület facebook oldala

Masszi János, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatója nagy örömmel számolt be portálunknak arról, hogy iskolájuk nyolcadikos tanulói első helyezést értek el a Szent László Tanulmányi Versenyen, melyre a hét végén került sor Nagyváradon.

A Szent László-év apropóján megrendezett Kárpát-medencei Szent László Tanulmányi- és Rajzverseny döntőjén a hat országban zajlott elődöntők két legjobb csapata mérte össze erejét. A verseny tíz fordulóból állt, ahol bizony a gyermekeknek nemcsak a tudásukat, de a kreativitásukat, a gyorsaságukat és az ügyességüket is latba kellett vetniük. A szombati eredményhirdetésen már nagy volt az izgalom, hiszen az utolsó pillanatig titokban maradt, kik nyerték meg a versenyt.

Nagy volt az öröm, amikor kiderült, hogy legjobbnak éppen a Vámbérysek csapata –Ágoston Dóra (8.C), Bajcár Antónia (8.C), Horváth Henrieta (8.B) és Keszegh Anikó (8.B) – bizonyult. A dunaszerdahelyi lányok 1 000 000 forint értékű tanulmányi kirándulás támogatást kaptak. A díjat Lomnici Zoltántól, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökétől vehették át. De ez még mind semmi, hiszen a diáklányokat a Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület elnöke, Kovách Antal tiszteletbeli lovaggá is ütötte. (Második helyen a szintén felvidéki nagyszelmenci iskola csapata végzett, a harmadikon pedig a székelyudvarhelyi diákok.)

A dunaszerdahelyi győztes csapat (Fotó: vambery.eu)

A Szent László Tanulmányi- és Rajzversenyről dr. Czibolya Gábort, a Szent László-év kormányzati felelősét faggattuk.

Több elődöntője volt a versenynek, köztük kettő a Felvidéken is. Hol mérették meg magukat a gyerekek?

A nyolc elődöntő Nagyszelmencen (április 28.), Szatmárnémetiben (május 5.), Szabadkán (május 13.), Budapesten (május 24.), Dunaszerdahelyen (május 26.), Székelyudvarhelyen (május 31.), valamint Tordán (június 10.) valósult meg. Az elődöntők során négyfős csapatokban közel 300 magyar felső tagozatos diák mutatta meg felkészültségét Szent László életművéből. A Felvidékről Szenc, Dunaszerdahely, Ekecs, Gúta, Léva, Gömöralmágy, Szepsi, Kassa, Vaján, Nagyszelmenc, Nagykapos, Bély és Boly csapatai szerepeltek a versenyen. Összesen hat országból érkeztek az elődöntőkre, Muravidékről, Magyarországról, Délvidékről, Partiumból, Erdélyből, Székelyföldről, Csángóföldről, Kárpátaljáról egyaránt voltak csapatok.

Fotó: Dobre Lehel

Miért tartja fontosnak az ilyen vetélkedőket?

A felsősök a tanulmányi versenyre segédanyagokat kaptak, és alaposan fel is készültek belőle tanáraik segítségével, akik elkísérték őket. Bár a történelmi Magyarország utódállamaiban Szent Lászlóról és koráról az iskolában nagyon keveset lehet tanulni, a versenyben résztvevő fiatalok és tanáraik komolyan vették az indulást és tanultak, időt szántak a szereplésre. A feladatok között a Szent Lászlóhoz kötődő kódexképekből készített puzzle kirakása, keresztrejtvényes feladat, rovásírás megfejtése, szövegértés Szent Lászlóról szóló énekek alapján, és Szent László életművéről és koráról szóló további feladványok szerepeltek. Az iskolák bemutatták saját községüket és intézményüket. A szervező, a Kovách Antal vezette Karosi Turul Egyesület minden fordulóban korhű öltözetben vezette a versenyt, korhű zenével kísérve. A vetélkedők szüneteiben fel lehetett próbálni a láncinget, a kalodát, korhű fegyverekkel és hangszerekkel lehetett ismerkedni. A rendezvények végén táncra is perdültek a fiatalok. A zenét a Hollóének Hungarica Együttes zenésze szolgáltatta.

A Kárpát-medencei döntő az elmúlt hétvégén volt. Kik képviselték a Felvidéket, és melyik országok csapatai vettek rajta részt?

A felsősök döntőjére június 23-án került sor a Szent László-napok keretében Szent László városában, a nagyváradi várban. A döntőre Felvidékről a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola, a gútai Corvin Mátyás Alapiskola, a nagyszelmenci Dobó István Alapiskola és a Bélyi Alapiskola csapatai vettek részt és mérkőztek meg Lendva, Somogyvár, Szabadka, Kishegyes, Tiszapéterfalva, Beregszász, Kaplony, Szatmárnémeti, Torda, Nagyenyed, Székelyudvarhely és Fenyéd csapataival. Az ünnepélyes eredményhirdetésre június 24-én került sor a Szent László sírját rejtő váradi vár udvarán. A diákság és kísérőtanáraik, valamint a szervező egyesület tagjai mellett megtisztelte jelenlétével az eseményt Tőkés László püspök, Zatykó Gyula, a Szent László-napok főszervezője, Lomnici Zoltán, Czibolya Gábor és Okos Márton, a Szent László-év Tanácsadó Testület tagjai. A fődíjakat átadó Lomnici Zoltán történelmi értékeink átadásáról, Tőkés László pedig az összefogás fontosságáról beszélt.

 

Czibolya Gábor gratulál a versenyzőknek (Fotó: a Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület facebook oldala)

Felvidéki sikerek születtek…

A Kárpát-medencei döntő első helyezettje a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola csapata lett. A második helyezett a nagyszelmenci Dobó István Alapiskola, a harmadik pedig a székelyudvarhelyi csapat lett. Őket követték Szabadka és Lendva diákjai, de minden versenyző jól teljesített és emléklap mellett emlékplakettet és további elismerő ajándékot kapott. A győztes csapat tagjait jelképesen Szent László lovagokká ütötték. Fődíjként 1 millió forintos támogatást nyertek a Szent Lászlóhoz kötődő iskolai kirándulásuk szervezéséhez. A második helyezett 500 ezer, a harmadik 300 ezer forintos támogatást nyert, amelyet osztálykirándulásra költhetnek. Nagyváradon kiállították az alsósok által beküldött Szent Lászlóról készült rajzokat is, amelyeket szintén díjaztak. Közel négyszáz rajz érkezett be Szent Lászlóról, egyik szebb mint a másik.

Mennyire él a kultusza a lovagkirálynak ma a fiatalok körében, ismerik-e azon túl, amit az iskolában meg kell tanulniuk?

Szent László alakja ma is a nemzettudatunk része. A Szent László-év fő célkitűzése az volt, hogy ebből minél jobban részesüljenek a fiatalok is. A részvevők nyitottságot és jókedvet hoztak a tanulmányi versenyre, amelyhez a Karosi Turul Egyesület szervezői nagyszerű keretet biztosítottak. Óriási élmény volt, hogy miközben a díjátadón Nagy Zsuzsanna, a verseny egyik szervezője a magyar összetartozásról beszélt, a gyerekek megfogták egymás kezét. A rendezvény a váradi vár udvarán a Himnusz eléneklésével zárult.