Tóth Tibor beszélgetett Gaucsík Istvánnal az városi könyvtárban megrendezett könyvbemutatón (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az Ipolysági Városi Könyvtárban mutatták be Gaucsík István gazdaságtörténész Az állameszme kritikusa című legújabb kötetét. A dokumentumgyűjtemény Tarján Ödön gazdaságpolitikai beszédeit és írásait foglalja össze, magyarázó szövegekkel kiegészítve.

A Kalligram Kiadó gondozásában ez év elején megjelent kötet a szerző terjedelmes tanulmányával indít, amelyben részletesen összefoglalja Tarján Ödön életútját. A kötet gerincét a dokumentumok alkotják, Tarján Ödön kisebbségi és gazdaságpolitikai írásai. A szövegek tematikusan vannak elrendezve.  A szerző három nagyobb egységbe rendezte az 1917 és 1932 közötti időszakból származó írásokat. Az Európai horizont című fejezetben két Tarján cikk található, melyek a szabadkőművességről, a világgazdaság háború utáni átalakulásáról szólnak. A második rész a csehszlovákiai magyar kisebbség kérdéseivel foglalkozik. Hét szövegben elemzi a kisebbségi lét társadalmi, kulturális és gazdasági helyzetét. A Csehszlovák gazdaságpolitika bírálata és a magyar kisebbség gazdaságpolitikai határai című fejezetben a háború utáni válság időszakát, a kisebbségbe szoruló magyarság gazdasági önrendelkezési kísérleteit foglalja össze. Ám megjelenik az 1929-es nagy gazdasági világválság lenyomata is.

A dokumentumgyűjtemény Tarján Ödön gazdaságpolitikai beszédeit és írásait foglalja össze, magyarázó szövegekkel kiegészítve (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A mintegy húsz Tarján Ödön íráshoz a szerző egyenként írt egy-egy bevezető szöveget, amely segíti a megértést. A dokumentumokat gazdag jegyzetanyaggal látták el. Mint a bemutatón elhangzott: „ A könyv célja Tarján Ödön életrajzának feltárása, politikusi és szakmai habitusának és ez idáig elfelejtett, a magyar kisebbségi történeti diskurzusba be nem emelt legfontosabb tanulmányainak és cikkeinek a közzététele, s egyben azok történelmi értékelése.”

Tarján Ödön többszörösen kisebbségben élt az első Csehszlovák Köztársaság időszakában. Losoncon  élt, különféle vállalatokat alapított és vezetett. Környezetében sokoldalú embernek számított. Politikus, publicista, vállalkozó, menedzser, felfedező volt, hogy csak néhányat említsünk tevékenységi területeiből. Innen figyelte a történelmi, társadalmi és gazdasági fejleményeket. 1933-ban Magyarországra menekült.

Gaucsík István gazdaságtörténésznek ez már a harmadik önálló kötete (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Gaucsík István a könyvbemutatón elmondta, Tarján Ödön elfeledett személyisége a két világháború közötti csehszlovákiai magyar közéletnek. Kevésbé kutatott személy, akinek hagyatéka máig nincs rendezve. A kötet megjelenését hosszú levéltári kutatómunka előzte meg.

Az ipolysági születésű történésznek ez már a harmadik megjelent önálló kötete. Kutatási területét elsősorban a kisebbségbe szoruló magyar közösség gazdasági helyzete, gazdasági önszerveződése, a gazdasági élet átalakulása alkotja.