Megidézték Tompa Mihály szellemét (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Idén Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmából a pap költő emléke előtt tisztelgünk. Így a Pro Scholis, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, valamint a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja úgy döntött, hogy a tizedik pedagógiai projektnap témájául is a költőt, életét és munkásságát adja Tompa Mihály, a velünk élő költő címmel.

Gömör tizenhét iskolájában lezárult egy féléves tanulási folyamat. A pedagógiai projektekben résztvevő diákok Rimaszombatba, a Tompa Mihály Református Gimnáziumba érkeztek, hogy számot adjanak megszerzett tudásukról. Bebizonyították, tehetségesek a szereplésben, a fellépésben, a szavalatban, énekben, továbbá a képzőművészet terén is. Bemutatóikkal közkinccsé tették az összegyűjtött értékeket és érdekességeket Tompa életéről, költői és papi hivatásáról, barátaihoz, többek közt a szintén 200 éve született Arany Jánoshoz fűződő viszonyáról, természetszeretetéről, a forradalomban játszott szerepéről, s nem utolsósorban emlékezetéről, s a mai emlékhelyekről, szobrokról.

Tompa Mihály által gazdagodott a gyerekek személyisége

A munka kutatással, szakirodalmak tanulmányozásával, verseskötetek fellapozásával, példás együttműködéssel és együttgondolkodással, valamint sok-sok alkotással telt, melynek során gazdagodott a tanulók személyisége. Elmélyítették magukban Tompa Mihály mának is szóló üzenetét, mely nem más, mint a családi és hitvesi szeretet, a hűség és kötődés embertársainkhoz, barátainkhoz, a nemzethez; a bizalom megalapozása az egymással szembeni tisztességgel; s nem utolsósorban a természet, a szülőföld szeretete.

„Ezeknek az értékeknek a gyerekeket el kell kísérniük, fontos elemként marad a lelkükben Tompa Mihály hazaszeretete, embersége. Mert ne feledjük, a Lant és a Biblia a társ az úton, ami az érzések és a hit összefonódását rendezi az emberben, ahogy a költő életében is” ‒ nyilatkozta Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alelnöke, Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központjának vezetője, aki a motorja a pedagógiai projektnapoknak.

A nevelő munka három jubileum jegyében szerveződött

A tizedik sikeres pedagógiai projektnapot tartották meg Gömörben. Tíz, a régió értékeivel kapcsolatos projekt van már mögöttük, s mint ahogyan Ádám Zita elmondta, ezekben az együttműködés megtanulására, a közösségben a közösségért való munkálkodásra nevelik a gyerekeket, ezen túl felkutatják, megismerik a gömöri és nógrádi tájhaza természeti kincseit, híres személyiségeit.

Ádám Zitának a tíz sikeres évért Gyurán Ágnes, a SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmányának az elnöke mondott köszönetet

2017-ben a reformáció 500. évfordulójára is emlékezünk. A pap költő munkássága által példákat láthatunk az emberi és nemzeti szabadság, az anyanyelv és művelődés fontosságára, a puritán munkásélet értékeire, amelyeket a világ a reformáció eszméjétől és teremtett értékeitől kapott.

A műsorokban szépen csengtek a református zsoltárok és dicséretek. A gyerekek bemutatták a pap személyiségét, kitartását, kiváló szónoki képességeit, következetes munkájának eredményességét, az önzetlenséget és segítőkészséget. Itt tartjuk lényegesnek megjegyezni, hogy az egykori hanvai gyülekezetben szolgáló Tompa szerepét a jelenlegi hanvai református esperes, Nt. Nagy Ákos Róbert két fia is megszemélyesítette, akik a hanvai és a tornaljai iskolák tanulói.

Tompa Mihály születésének 200. évfordulója alkalmat adott az életműben rejlő értékek tanulmányozására. „Tompa szabadságszeretete a nemzeti függetlenséggel, a hazaszeretettel egyenértékű. Ezért is szól verseiből a figyelmeztetés: a nemzet sorsa a te sorsod. Ahogy szívet cserélni sem lehet, úgy hazát sem, mert az az ember erkölcsi, szellemi hanyatlásához vezet” ‒ figyelmeztetett Ádám Zita. Hozzátette, az idei jubileumi pedagógiai projektnapnak nem más az üzenete, mint a „hazaszeretet mindenképpen és minden áron”.