A Világosság református egyházi műsor június 25-én, vasárnap 7.05 kezdettel jelentkezik új műsorával a Pátria rádióban.

A műsor fő témája az imádság meghallgatása. De szó lesz az idén fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Alistáli Református Egyházi Alapiskoláról is.

Jézus mennybe menetele előtt azt ígérte tanítványainak, hogy bármit kérjenek az ő nevében az Atyától, megkapják, hogy örömük teljes legyen. Az imádság meghallgatásáról  szól igehirdetésében Pándyné Kovács Tímea abaújszinai beosztott lelkipásztor.

Huszonöt  évvel ezelőtt, 1992-ben nyitotta meg kapuját Alistálon a Református Egyházi Alapiskola. A rendszerváltozás után ez az iskola volt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház első oktatási intézménye is. A huszonöt évvel ezelőtti indulásért és megtartatásért 2017. május 20-án istentisztelet keretében adtak hálát a református templomban. Az  elmúlt évek nehézségeiről, a megtartatásról, a gyarapodásról, és a jövőbeli tervekről kérdezzük Géresi Róbert püspökhelyettest, Édes Enikő iskolaigazgatót, Somogyi Alfréd esperest, Vámos Béla gyülekezeti gondnokot és Édes Árpád lelkipásztort.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya. A műsor ismétlésére június 26-án, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

A Világosság egyházi műsor a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.