Juhász Judit az Arany-szótárt mutatja be (Fotó: Szegedy László)

A Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás szervezésében június 16-án „Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott” címmel neves vendégek előadására került sor a királyhelmeci Bodrogközi Magyar Közösségi Házban (BMKH).

Az est előadói Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője és az Anyanyelvápolók Szövetségének az elnöke, valamint Szörényi László irodalomtörténész, kritikus az Arany János születésének bicentenáriumából megrendezésre kerülő rendezvénysorozat első vendégei voltak a BMKH-ban.

Édes anyanyelvünk

Juhász Judit méltatta az óriási szellem, a költő és tudományszervező munkásságát, majd utalt a Nyelvápolók Szövetségének pótolhatatlan és áldozatos munkájára az anyanyelv ápolása és megőrzése terén. Mint mondta, fontos, hogy foglalkozzunk a diáksággal és a fiatalokkal. „Tudjuk, hogy az édes anyanyelvünk szerelmese, Lőrincze Lajos is egy szép kiejtésű anyanyelv verseny megnyerése után lett a Magyar rádió emblematikus nyelvőrzője, évtizedeken át” – állapította meg az előadó.

Pásztor István bemutatja a vendégeket (Fotó: Szegedy László)

1952-ben Kodály Zoltán biztatására indította el az „Édes anyanyelvünk” című nyelvművelő műsorát, majd 1979-től a műsor szerkesztőbizottságának elnöke lett. Műsorában a magyar nyelv egy-egy kérdésével foglalkozott, ízesen szép beszédét a közönség széles rétegei hallgatták. „Ki ne emlékezne közülünk hálás szívvel az Édes anyanyelvünk minden nap azonos időben megszólaló pótolhatatlanul fontos műsorára” – emlékeztetett Juhász.

Nem kis büszkeséggel mutatta be az Anyanyelvápolók Szövetsége kiadó idén megjelent Beke József Arany-szótár I-III. kötetét, melyben Arany János költői nyelvének szókészletét gyűjtötte össze a szerző. Beke 1986-tól három évtizedig dolgozott a művön. 2017-re a verses művek szóanyagából elkészült az Arany-szótár, s mindez egyetlen ember, Beke József önzetlen munkája révén. Arany verseinek szókészlete alapján 22.423 szót szótározott a kutató, szerkesztő – árulta el az előadó.

Juhász Judit az előadása végén értékes könyvekkel ajándékozta meg a Királyhelmeci Gimnáziumot és a Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát.

A gimnázium képviselője átveszi az ajándékkönyveket (Fotó: Szegedy László)
Memóriája mindent örökre rögzített

Ezután Szörényi László irodalomkritikus Arany János világának bemutatásával folytatta a tartalmas estét. A maga lebilincselő modorában, világította meg az Arany műveiben megjelenő Nagyszalonta rejtelmes világának hátterét. Mint mondta: „a hajdúság nyelvben és néphitben is nagyon közel áll Bodrogközhöz”.

Szörényi László élvezetes módon mutatta be Arany világát (Fotó: Szegedy László)

Arany tíz nyelven olvasott, hatéves korára már többször elolvasta a Bibliát, s hihetetlen memóriája mindent örökre rögzített. Legtöbb volt tanárának neve, ma már címszó a lexikonokban, nem csoda hát a korán elsajátított lexikális tudás.

Az irodalomkritikus élvezetes, hatalmas háttéranyagot bemutató előadásában nemcsak a kor szellemét, az írói kortársakat mutatta be, hanem kiváló humorral fűszerezve részleteket is felolvasott az Arany művekből.

A könyvek szerelmeseinek körében (Fotó: Szegedy László)

Az előadások után a Nap kiadó gondozásában megjelent irodalmi művek közül válogathattak a jelenlévők, amelyeket Sebestyén Ilona, a kiadó ügyvezető igazgatója hozott el a bodrogközi közönségnek.

További felvételek a feledhetetlen estéről.