Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma

Az eddigi években megismert Balassi Intézet Egyetemi Előkészítőjét idén a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) hirdette meg szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára. A következő tanévre meghirdetett keretszám húsz fő.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére az államilag támogatott előkészítő képzés időtartama alatt a KKM folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj havi összege 25.000 forint, a kollégiumi elhelyezés ingyenes.

A képzés felkészíti hallgatóit a magyarországi érettségi vizsgákra

A KKM az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni. Az ösztöndíjasok két felvételi/érettségi tárgyból folytatnak órarend szerinti tanulmányokat. Az előkészítő képzés során a hallgatók részt vesznek a 2018.évi magyarországi általános felsőoktatási felvételi eljárásban.

Ezen kívül a 2018. évi tavaszi érettségi időszakban a felsőoktatási felvételi eljárásban szükséges 2 felvételi/érettségi tárgyból emelt szinten, vagy ha az elegendő – a hallgató döntése alapján 1 vagy 2 felvételi/érettségi tantárgyból – középszinten magyarországi érettségi vizsgát tesznek. A felsőoktatási tanulmányaik további, felsőbb éves időszakában a hallgatóknak minden tanévre újra kell pályázniuk a miniszteri ösztöndíjra.

Nem akadály, ha a pályázó felvételi jelentkezést adott már be

A KKM felsőoktatási előkészítő képzésére benyújtott pályázatnak nem akadálya, ha a pályázó egyidejűleg a 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban felvételi jelentkezést nyújtott be valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe. Amennyiben felvételt nyer, akkor a pályázó jogosult eldönteni, hogy az ösztöndíjas előkészítő képzést vagy a felsőoktatási képzést kezdi meg a 2017/2018-as tanévben.

Kik pályázhatnak?

Azok a szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak (a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek) a meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt, illetve ennek megszerzése legkésőbb a 2016/2017-es tanév végéig megtörténik.

Pályázni lehet minden olyan 2018. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a KKM által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében.

A pályázat benyújtásakor egy alap- vagy osztatlan képzési szakot kell a pályázati adatlapon megjelölni. A pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas hallgató az így kiválasztott szakhoz tartozó két felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar nyelvből is folytatja előkészítős tanulmányait.

A pályázók rangsorolásánál a kedvezőbb eredményt veszik figyelembe

A pályázók rangsorolása kétféle módon történhet: tanulmányi és érettségi pontok alapján vagy felvételi vizsga alapján. A pályázók mindkét módszer szerint pályázhatnak, azonban a rangsorolásnál – a végső pontszámot tekintve – a pályázó számára kedvezőbb eredményt vesszük figyelembe.

A pályázók tanulmányi és érettségi pontjainak számítása a 2. számú mellékletben leírtak szerint történik. Az így meghatározott felvételi eredmény 0–100 pont közötti skálán kerül meghatározásra.

További, a pályázásról és az elbírálásról szóló bővebb információkat, tehát a kiírást, a sao-felület használatához készült segédletet, a felvételi vizsga tantárgyi követelményeit és egyéb hasznos információkat olvasóink ITT» találnak.

A választható felvételi vizsga

A felvételi vizsga 2017. július 4. 11.00 órakor lesz Budapesten, a Kunigunda útja 35. szám alatt. A felvételi vizsgát (is) választók esetében a pályázatban megjelölt felsőoktatási szakhoz tartozó két felvételi/érettségi tárgyból kell felvételi vizsgát tenni. Angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, informatika, földrajz, biológia és kémia tantárgyakból írásbeli felvételi vizsgán kell részt venni. Testnevelés tantárgyból gyakorlati vizsgát tesznek a hallgatók, illetve egy előre megírt motivációs levél alapján elbeszélgetésen vesznek részt. A felvételi vizsgák kiértékelését a KKM és a KKM OR Kft. munkatársai végzik. A felvételi eredmény 0–100 pont közötti skálán kerül meghatározásra. A felvételi tantárgyak követelményei és minta feladatsorai a KKM-Balassi Intézet honlapján megtalálhatóak.

Hogyan pályázhatnak?

Pályázni a Külgazdasági és Külügyminisztérium elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül lehet: http://sao.bbi.hu . Sikeres regisztrációt követően (a pályázati regisztrációról és az adatlap kitöltéséről a kiírás 7.oldalán kaphatnak részletes tájékoztatót) a pályázati oldalon tölthető ki a pályázati adatlap. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén a nyomtatványai között talál. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt elérhetőségen.

Fontos határidők

Az elektronikus adatlap a http://sao.bbi.hu felületen keresztüli internetes beküldési határideje 2017. június 27. éjjel 24.00 óra. Az elektronikusan már benyújtott pályázati adatlap kinyomtatott és aláírt formájának, illetve a szükséges egyéb mellékleteknek személyes benyújtási és postai úton történő beérkezési határideje: 2017. június 30. 12.00 óra.

A lebonyolító

A pályázat lebonyolítását  a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája végzi. A pályázatokat egy példányban személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérik eljuttatni az alábbi címre: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért,945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3.
A pályázat lebonyolításának adminisztratív költsége 10 Euro. További információk, felmerülő kérdések esetén érdeklődni lehet a 00421 908 116 931-es telefonszámon, vagy a komarom@szakc.sk email-en.