A jubileumot ünneplő településvezetők kézfogása (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Hármas jubileumi évforduló ünneplésére hívta Tata Város Önkormányzata a Kárpát-medencei testvértelepülések küldötteit. A felvidéki Szőgyénnel 20, az erdélyi Szovátával 15, a délvidéki Magyarkanizsával 5 éves kapcsolat fordulópontjához érkezve tartotta meg ünnepségét a Városháza dísztermében, közösen a leszakadt országrészekből érkezett testvérvárosi küldöttség tagjaival.

Az ünnepségen Michl József, Tata polgármestere bemutatta az „Összetartozunk” című új kiadványt, mely a Magyar Kormány támogatásával ez alkalomra készült. A kiadvány előszavában Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, valamint Bencsik János országgyűlési képviselő ünnepi gondolatai olvashatóak.

Michl József, Tata polgármestere (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A testvértelepülések polgármestereinek köszöntő szavai után a kiadvány bemutatja a testvérkapcsolatok történetét, a települések mindennapjait, közös élményeket, nemzeti és keresztény értékeket és barátságokat. Olvashatunk nemzetünk tragédiáiról, a trianoni békediktátumról, a csehszlovák-magyar lakosságcsere tragikus időszakáról, a székelyek autonómiatörekvéseiről és a délvidéki vérengzésekről. Olvashatunk közös ünnepeinkről és emléknapokról, közös élményekről, rendezvényekről és találkozásokról, képes dokumentumokkal kiegészítve.

Az egybegyűlteket dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Borsó Tibor, a Komárom – Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte. A küldöttségvezetők ünnepi köszöntőinek sorát Vígh Gábor, Szőgyén polgármester nyitotta meg, őt követte Molnos Ferenc tanácsos Szováta képviseletében, majd Fejsztámer Róbert Magyarkanizsa polgármestere mondott rövid beszédet.

Az “Összetartozunk” című kiadvány, amely a jubileumi évfordulóra készült (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Ezt követően levetítették a Szőgyén mindennapjait bemutató rövidfilmet, melyet a Szőgyéni Televízió készített erre az alkalomra. Végül Tata, Szőgyén, Szováta és Magyarkanizsa delegációinak vezetői közös nyilatkozatot írtak alá. A nyilatkozat így hangzik:

„Mi, akik a testvérvárosi jubileumot ünneplő Tata, Szőgyén, Szováta és Magyarkanizsa polgárait képviseljük, a Kárpát – medence – szerte magukat magyarnak valló emberek kulturális örökségét, a tudomány, a művészetek, a gazdaság és a sport területén elért eredményeit közös nemzeti kincsünknek tekintjük, és mindent megteszünk azért, hogy településeink polgárai ezeket az értékeket szabadon megismerhessék, békében, háborítatlanul megőrizhessék és gyarapíthassák.

Valljuk, hogy a településeink közötti kapcsolatok maguk is értéket teremtenek, gazdagítják életünk mindennapjait és erősítik a magyarság összetartozását.
Mindezekért a rendelkezésünkre álló eszközökkel a továbbiakban is segítséget, támogatást nyújtunk ahhoz, hogy településeink minél több polgára részesüljön – a testvérvárosi kapcsolatokban történő részvétel által is – az országhatárok által meg nem osztható, mert több mint ezer éve egy közösséget alkotó magyar nemzethez való tartozás felemelő élményében.”

Vígh Gábor Szőgyén polgármestere (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az ünnepség résztvevői bekapcsolódtak a városban megrendezett nagyszabású Víz, Zene, Virág Fesztivál programjaiba és más programokba is. A szombati napon Szőgyén önkormányzata két autóbuszt indított a huszonnegyedik alkalommal megrendezett, Magyarország legnagyobb családi fesztiváljaként ismert rendezvényre, a Víz, Zene, Virág Fesztiválra.

A testvérvárosok küldöttei vasárnap a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban közösen adtak hálát az együvé tartozásért. A szentmisét – amelyet a Duna Televízió is közvetített –Havassy Bálint plébános mutatta be.