Kiss Róbert vikárius atya, nagyszombati püspöki helynök, kanonok, komáromi esperesplébános a nagyszombati hívek között (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

A Pátria rádió vasárnap délutánonként jelentkező műsorában, az Y generációban bemutatták a Nagyszombatban immár ötödik esztendeje havonta összejáró helyi és környékbeli magyar közösséget.

Mint arról már hírportálunkon is többször hírt adtunk, a 35-40 lelket számláló közösség találkozásának színhelye az egyes hónapok második keddjén a Szent Ilona-templom, ahol a legtovább, az ötvenes évekig szolgáltattak magyar nyelvű miséket, azóta pedig egy fél évszázadnyi kihagyás után ismét van magyar mise.

Június 13-án, Páduai Szent Antal napján, a szentmise keretében hálát adtak a Mindenhatónak a sikeresen lezajlott akadémiai évért, a vizsgákon való helytállásért.

A közösség nagy örömére Nagyszombatba látogatott Bodri Eleonóra szerkesztő-műsorvezetőnő, az említett műsor házigazdája, aki a hálaadó mise után meginterjúvolta a szomszédos templomudvarban a lelkiatyákat, diákokat, zenészeket, ministránsokat, öreget és fiatalt egyaránt.

Elsőként Kiss Róbert vikárius atyát, nagyszombati püspöki helynököt, kanonokot, komáromi esperesplébánost kapta mikrofonvégre, aki elmondta, hol többen, hol kevesebben, de azért mindig vannak, akik fáradtságot nem ismerve, hónapról hónapra elzarándokolnak közelebbről, távolabbról Nagyszombatba és ez komoly buzdítás a többiek számára is. A diákok száma évente változó, de szerencsére van utánpótlás, vannak egyetemista lányok, fiúk, sőt középiskolások is, akik örömmel jönnek el minden egyes alkalomkor. A néhány helyi magyar is nagyon hűséges, közülük ki kell emelni a nagyszombati Nemcsek családot, Józsefet, akinek fiát, Pétert két éve  szentelték pappá és jelenleg Kanadában végzi pásztori szolgálatát. Ha itthon van a magyar mise ideje alatt, akkor természetesen ő is koncelebrál, ahogyan tette ezt a tavalyi szemeszterzáró mise alkalmával.

Az elmúlt egy év eseményeit megörökítő faliújság (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Róbert atya kiemelte a pozsonyligetfalui Zilizi családot, akiknek ötletéből és kezdeményezésére indultak a vikárius úrral való megbeszélés alapján a misék. Többszörös hálaadás is volt ezen az alkalmon, hiszen a napokban névnapját ünnepelt Róbert atyát is felköszöntötték.

Megszólaltak továbbá a diáklányok, a másodéves egytemista Rita Bodrogközből, Kiskövesdről, aki elmondta: nagy örömmel jön ide mindig, örömmel hallgatja Róbert atya elmélkedéseit, buzdító homíliáját.

A középiskolai tanulmányai elején járó nyitracsehi Bogi elmondta, édesanyja révén jutott el ide, aki olvasott hírportálunkon, illetve hallott a pozsonyi magyar adásban a misékről. Bogi nagyon örül, hogy rátalált erre a kedves közösségre.

A misék megálmodója, Zilizi Tihamér Pozsonyból elmondta, nemcsak ezek az alkalmak vannak Nagy Lajos király városában, 1984-ben indultak az évente rendre november 13. és 21. közé eső szombati napon rendezendő  magyar zarándoklatok, a kilencedek. Hozzátette, hasonló közösségeket szeretne a helyi magyarok bevonásávál kialakítani Sároseperjesen vagy Besztercebányán is.

A kassai születésű Dominika orsolyita nővér szintén a törzshívek sorába tartozik. Ő jelenleg Nagyszombatban tanít és ha rendbeli kötelezettségei engedik, mindig részt vesz a szentmisén és a baráti találkozókon.

Németh Rezső atyát az itteni magyarság hite, nemzeti öntudata és magyarsága vonzza ide. Ha kell, helyettesítést is vállal és miséz. Csámpai Ottó egyetemi tanár ugyancsak nyitracsehi lakos. Ő az elmúlt évtizedben Nagyszombatban oktatott, s ha nem jöttek a diákok, akkor felkereste őket, hogy megszólítsa az itt tanuló fiatal magyarokat.

A szerkesztőnő a csaknem félórás beszélgetést azzal zárta: remélhetőleg a hallgatók közül többen kedvet kaptak a riport hallatán és csatlakoznak ehhez a kis, de mégis erős, kitartó nagyszombati magyar közösséghez, mely legközelebb október 10-én, kedden a szokott időben és helyen jön össze ismét.