Ünnepi beszédet mondott a Hídverő Társulás elnöke, Duka Gábor (Fotó: Miriák Ferenc)

Immár huszonkettedik alkalommal, idén is megrendezték a hagyományos Hídverő Napokat, melyet Izsa és a Duna magyarországi oldalán fekvő Neszmély szervezett július első hétvégéjén.

A jelenleg 13 felvidéki és 5 magyarországi községet összefogó Hídverő Társulás 1996-ban alakult meg. Akkor több felvidéki és magyarországi polgármester elhatározta: a társulással jelképes hidat épít a Duna két partja között. Azóta sokrétű, rendszeres tevékenységet folytatnak, nyár elején pedig felváltva, más-más település rendezi meg a Hídverő Napokat. A június 30-a és július 2-a között Izsán zajlott rendezvény fővédnöke Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője.

Az emlékoszlop leleplezése (Fotó: Miriák Ferenc)

A három napig tartó rendezvény pénteken Izsán vette kezdetét, egy újabb emlékoszlop avatásával. 1996-ban ugyanis elhatározták, hogy minden tagközségben felállítanak egy-egy emlékoszlopot. Erre ugyan Izsán már egyszer sor került, de mivel a régi oszlop eltörött, annak helyére egy székelyudvarhelyi fafaragóval újabbat, stabilabbat faragtattak, amit a főút mellett állítottak fel. Azzal azt is hirdetni akarják, hogy tíz év után, éppen Szent László évében, ismét Izsa vállalta a házigazda szerepét.

A hídverés a Duna két partja között sosem ér véget

A Hídverő Társulás községeinek rendezvényén Izsa önkormányzata nevében Kiss Márta köszöntötte Halzl Józsefet, a Rákóczi Szövetség elnökét, Menyhárt Józsefet, a Magyar Közösség Pártjának elnökét, Gyarmati Tihamért, az MKP Nyitra megyei elnökét, a Békés megyei Murony testvértelepülés küldöttségét, az egyházak képviselőit, a társulás megjelent polgármestereit, majd az ünnepi beszédek következtek.

„A hídverés, amely huszonegy évvel ezelőtt elkezdődött, sohasem ér véget a Duna két partja között. A hídon, amelyet építünk, mindig volt, van és lesz munka! Ebből a munkából a régió minden egyes lakosa kiveheti, illetve ki kell, hogy vegye a részét! Ezt a hidat magunknak, gyerekeinknek, unokáinknak és a további generációknak építjük. Ez a híd a boldogulásunk és a mindennapi életünk záloga! Ezt soha nem szabad szem elől tévesztenünk, még ha akármilyen délibábot is látunk, vagy láttatnak velünk” – mondta Duka Gábor, Karva polgármestere és a Hídverő Társulás elnöke, ünnepi köszöntőjében.

Halzl József (Fotó: Miriák Ferenc)

Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke is szólt a jelenlévőkhöz. Róla azt is tudni kell, hogy hajdanán Duray Miklóssal együtt aktívan bábáskodott a Hídverő Társulás megalakulásánál. Ünnepi beszédében Széchenyi István, a legnagyobb, Rákóczi Ferenc, a leghívebb, leghűségesebb magyar gondolataiból idézett.

„A veszélyeztetettség mindig összekovácsolja az embereket”

Tóth Kurucz Mária, Izsa egykori polgármestere és a Hídverő Társulás elnöke beszédében visszatekintett az elmúlt 22 évre.

„Akkor olyan folyamatok indultak el, amelyek az elmúlt huszonkét évben döntően határozták meg a régió és az itt élő emberek sorsát, lehetőségeit, jövőbeni boldogulását és lehetőségeket teremtettek a szülőföldön maradáshoz. De ez már történelem, amelyet az utókor fog értékelni és elemezni. Huszonkét évvel ezelőtt még elképzelni is nehéz volt, hogy a Duna, amely addig elválasztott minket, valamikor úgy fogja összekötni a két partot, hogy mindenféle ellenőrzés nélkül kelhetünk át rajta hídjainkon és révátkelőinken. A veszélyeztetettség mindig összekovácsolja az embereket, szinte hihetetlen, de még a magyarságot is, és ez történt huszonegy évvel ezelőtt is ” – mondotta. Beszéde végén megemlítette, hogy a Hídverő Társulás karolja fel a kitelepítettek és deportáltak kártalanítását, vagy legalább a bocsánatkérést szeretné elérni. A másik, amit szorgalmazni kellene, hogy az izsai leányvár tartozzon bele a világörökségbe.

Menyhárt József, az MKP elnöke rámutatott, huszonkét évvel ezelőtt az elődök megvalósították azt, amiről a politikum csak álmodott. „Ezt a hidat éltetni kell, mert mi egy nemzet részei vagyunk, nem kisebbségként, nem kevesebbségként, hanem nemzeti közösségként élünk ebben az országban, de tudjuk, hova tartozunk. Ezt a hovatartozást meg kell élni, annak nyomot kell hagyni a térben. Izsa község már második alkalommal hagyott nyomot ilyen értelemben, a térben. Az átadásra kerülő emlékoszlop mindig bátorít bennünket” – hangoztatta Menyhárt, és figyelmeztetett arra, hogy az ifjabb nemzedék nem hagyhatja el azt az utat, amelyet elődeink 22 évvel ezelőtt megkezdtek és amin elindultak. Végül Esterházy János egy gondolatával zárta „Cselekedjünk mindnyájan egyetértésben és szeretetben!”

Menyhárt József (Fotó: Miriák Ferenc)

Ezt követte a Polgármesteri Díj átadása, amelyet Almásfüzitő testvértelepülés egészségügyi okokból lemondott polgármestere, Karánsebessy Lukács kapott. Ezután Kiss Róbert komáromi esperesplébános, püspöki helynök, Molnár Ernő izsai plébános és Takács Klaudia református lelkész megszentelték és megáldották az új hídverő kopjafát és a hídverő települések képviselői szalagot tűztek az emlékoszlopra.

Kiss Róbert komáromi esperesplébános, püspöki helynök és Molnár Ernő izsai plébános megszentelték az új kopjafát (Fotó: Miriák Ferenc)

Az ünnepi megnyitó után kezdődtek a különféle szórakoztató programok. Szombaton este Izsánál 2017 darab mécsest helyeztek a Dunára, hadd vigyék a Hídverő Társulás hírét! A rendezvény a vasárnapi szentmisével zárul a helyi katolikus templomban.