A konferencián előadók társaságában (Fotó: Matus Tibor)

Dunaszerdahelyen tartotta az első, bemutatkozó gazdaságfejlesztési konferenciáját a Libertate Polgári Társulás. Ebből az alkalomból beszélgettünk Hervay Rozáliával, a konferencia háziasszonyával, a társulás gazdasági programjának szakmai vezetőjével a rendezvény tanulságairól, a Libertateről és a szakmai hozzáállásról.

Kérem, mutatkozzon be portálunk olvasóinak. A gazdasági berkekben ismert a neve, de az átlagolvasó eddig keveset hallhatott Önről.

Hervay Rozália vagyok, két felnőtt gyermek édesanyja, a fiam agronómus, a lányom pedig kozmetikus és most végezte el a pedagógiát. Közgazdasági szakon végeztem, a mesterfokozatot pedig közügyek és közigazgatás szakon tettem le. 1992-ben alapított vállalkozásom több gazdasági és non profit szervezetnek könyvel, gazdasági tanácsadást nyújt, de egyéb szervezeteknél és önkormányzatoknál is besegítek gazdasági szakértőként.

A Libertate polgári társulás gazdaságfejlesztési konferenciájának Ön volt a szakmai vezetője. Ez a feladat miként találta meg?

A polgári társulás vezetősége kereste a segítségünket. A projekt megírásakor három fő célterületre összpontosítottak: a fiatal magyar családok közösségi önszerveződésének előmozdítására, a felvidéki magyar romák identitástudatának megerősítésére, illetve a helyi termékek piaci pozíciójának megerősítésére. Ezután jött a felkérés, hogy szakmai vonalon irányítsam a gazdaságfejlesztési pillér megvalósítását. Nagyon örültem a megbízatásnak, mert a szakdolgozatomat is régiófejlesztésből írtam, a munkám során pedig több vállalkozás napi gondjait is megismerhettem és arányaiban többet tudtam foglalkozni a mezőgazdasági vállalatokkal. Elmondhatom, hogy a Dunaszerdahelyi járás kisvállalatai tevékenységeit, gondjaikat illetően képben vagyok, és úgy gondolom, a többi régió gazdasági lehetőségeiről is megvan a megfelelő áttekintésem.

Hervay Rozália a társulás gazdaságfejlesztési programjának megvalósítását segíti (Fotó: Matus Tibor)

A konferencia több témát is felvázolt. Mi volt a fő célja a rendezvénynek? A projekt alapján ezt is egy kötelezően kipipálandó feladat volt, vagy a projekt menetét szerették volna előmozdítani?

Ahogy lassan bekerül a köztudatba, ebben az évben a helyi termékek gazdasági pozíciójának erősítésére három weboldal indítását vállaltuk, a Szolgáltatás.sk-t, a Termék.sk-t és a Háztáji.sk-t, illetve szeretnénk földrajzi térségi márkák bevezetését kezdeményezni. A plakátokról és más forrásokból a felvidéki magyarok már találkozhattak ezekkel az oldalakkal, de jó volna, ha egyre többen használnák is. Az egyik előadó meg is jegyezte, hogy az oldalak használóinak el kellene érnie azt a kritikus tömeget, amitől azok különösebb médiatámogatás nélkül is életképessé válnának. Jelenleg ez a dolgunk, elérni a kritikus tömeget. Ezért is szerveztük meg ezt a rendezvényt, nem pedig valamiféle kényszerből. A szervezés sikeres volt, hiszen teltházas lett, és el kell mondani, hogy nem helyi potentátokat hívtunk, hanem zömében azok a kisgazdák, szolgáltatók, termelők jöttek el, akik két kezük munkájával megtölthetik az oldalakat.

Örülök, hogy a jelenlévők több kérdést, problémát vetettek fel. Mindenképpen ösztönöz minket a hozzáállásuk, és a megfogalmazott új megközelítéseket szeretnénk felhasználni az oldalak további fejlesztésénél. Például a javaslatok alapján, az árujukat kínálók részére információkat kell nyújtani a rájuk vonatkozó hatályos törvényekről, úgy, hogy egy helyen megtalálják az összes hivatal elérhetőségét, vagy letölthessék a szükséges nyomtatványokat. A konferenciákon általában az a gyakorlat, hogy a résztvevők meghallgatják az előadásokat, majd hazamennek. Itt viszont jó volt látni, hogy mennyien jöttek hozzánk a hivatalos program után, illetve láthatóan tovább folytatták egymás között a felvetett témák boncolgatását. A sikeres rendezvény viszont további kötelességet ró ránk, mert azt hiszem, hogy ezután más régiókban is be kell mutatkoznunk.

Nem tudom megkerülni a kérdést, de a Libertate a kezdetekkor kapott hideget, meleget. Vádolták, hogy az MKP szatellit-szervezete és az egész mögött csak rejtett pártfinanszírozás húzódik. Mit lehet ma ezekre a felvetésekre a válasz?

Nem vagyok a szervezet alapító tagja, de szakértőjeként annyit mondhatok, hogy remélem, eredményeink kifogják a szelet ezekből a vitorlákból. Az MKP- szatellit vádjára pedig visszadobom a kérdést. A Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, amelynek Ön is tagja, azzal, hogy kidolgozta a Baross Gábor Tervet, amit az MKP már sajátjaként kezel, szintén szatellit szervezetté vált?

Bár itt nekem kellene kérdéseket feltenni, de erre azért válaszolok. Én ezt úgy ítélem meg, hogy először kidolgoztuk a tervet és csak azután vállalta fel az MKP. A terv egy bizonyos regionális értékrend, a lokalitás érdekei alapján készült, és emiatt az értékrend miatt tudta befogadni az MKP.

Azért példálózom a Baross Tervvel, mert a Libertate is a tevékenysége meghatározásakor ebből a stratégiai tervből indult ki: a lokalitás erősítése a globális változásokkal szemben. Úgy gondolom, fél év alatt már komoly, értékelhető munkát tudtunk letenni az asztalra. Hogy rendezvényeinken, eredményeink bemutatásakor megjelennek az MKP különböző tisztségviselői, az szerintem nem arról szól, hogy szatellit szervezet lennénk vagy közöttünk valamiféle stratégiai partnerség létezne, csupán annyi, hogy az MKP személyiségei fel tudják vállalni azt az értékrendet, amelyet a munkánkkal képviselünk. De el kell mondanom, hogy például a meghívott önkormányzatok között egyáltalán nem tettünk különbséget aszerint, hogy hol milyen a polgármesterek pártállása. Továbbra is szívesen várjuk minden olyan párt képviselőjét, aki azonosulni tud ezzel az értékrenddel.

A másik oldalról a Libertatenak is jól jön a neves személyiségek jelenléte, mert sajnos a világ már csak ilyen, de a konferenciáról adott tudósítások zöme – a Felvidék.ma ebben üdítő kivételt jelentett – elsősorban a külcsínről, a jelenlévő személyiségek köszöntő gondolatairól számolt be, és csak kisebb terjedelemben következett magának a szakmai programnak az ismertetésére.  Félek, hogy a potentátok nélküli konferenciákat talán meg sem említik.

Hervay Rozália és Menyhárt József a dunaszerdahelyi konferencián (Fotó: Matus Tibor)

Ha már ilyen komolyra fordítottuk a szót, akkor tovább vinném a gondolatot. Egy polgári társulásnál Ön szerint a politikamentes szakmai háttér kialakítása mennyire lehet sikeres? A kérdés úgy is feltehető: dolgozhat-e egy szakértő egy szakmai szervezetnek, ha egyben politikus is, anélkül, hogy vád érje őt vagy a szervezetet?

A választ két részre bontanám. Egyrészt, általában a régebbi befutott pártstruktúrákban a csúcsvezetésbe azok az emberek választódtak ki, akik már szakértőként bizonyítottak. Erre példaként a felvidékiek közül Miklós Lászlót említeném, aki egyetemi tanárként lehetett miniszter. A kevésbé megállapodott pártoknál sajnos csak azok tudnak a csúcsra kerülni, akik legjobban tudnak könyökölni, finomabban fogalmazva: a legnagyobb a politikai tapasztalatuk. Sajnos az ilyenek az utóbbi időben egyre többen kerültek előtérbe. Ez lerontja a politikába és a politikusokba vetett hitet is, és ezáltal a politikával kacérkodó, valóban nagy tudású szakértők emberi és szakmai hitelét is lerombolják.

Másrészt, a mi kis Felvidékünkön nincs annyi képzett szakember, akiben meg van a hajlandóság a közösségért való munkára, hogy pártállás vagy párttagság szerint nagyon válogathatnánk. Nem érdemes ez alapján válogatni, hanem el kell fogadni a tevékeny emberek szakértelmét, munkájukat és reménykedni, hogy példájuk majd másokat is ösztönöz.

Ráadásul az Önök által választott tevékenység egyértelműen pártsemlegesnek tekinthető, talán csak a globalitás legelvakultabb hívői találhatnak benne kivetnivalót.

A felvidéki magyar közösség eléggé konzervatív ahhoz, hogy valamit is felülről rá tudjanak kényszeríteni. Hogy sikeres legyen ez a projekt, ahhoz viszont összefogásra és jó szakemberekre van szükségünk. Csak remélni tudom, hogy az elkövetkező hónapokban a dunaszerdahelyi rendezvény mintájára további városokban is találkozhatunk a helyben élő szakemberekkel, akiket csak egy közös érdek vezérel, saját térségük fejlődése.