Több polgári kezdeményezés tagjaiból és a közéletben aktív szerepet vállalókból alakultak meg nemrégiben a Köz-Ért Polgári Körök a csallóközi kisvárosban, Gútán. A társulás elnöke, Samu István szerint a polgári körök létrehozását az elmúlt időszak “viharos” gútai társadalmi és közéleti eseményei is előmozdították.

Portálunknak nyilatkozva elmondta, elképzelhetőnek tartja, hogy a mikroközösségen túl a régióban is találnak polgári társulásokat, amelyekkel együtt tudnak majd működni, tehát nem csak helyi, de akár regionális kezdeményezésekbe is bekapcsolódhatnak.

Mint mondta, a minisztériumban is bejegyzett szervezetet szeretnének, ezért az első, alakuló ülés után el is indították a folyamatot. „Elkészült az alapító okiratunk, jelenleg a minisztérium jóváhagyását várjuk, amelyet remélhetőleg heteken belül kézhez kapunk“.

Samu István úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban Gútán történt események aktivizálták a polgárság szélesebb közösségét. „Tudatosságra szeretnénk ösztönözni az embereket az őket érintő kérdésekben. Arra törekszünk, hogy a következő önkormányzati választások idején már tudatosabb polgársága legyen Gútának”.

A tudatos polgári életérzést közösségépítő rendezvényekkel, találkozók során igyekeznek népszerűsíteni Gútán. „Kell, hogy az emberek érezzék, nélkülük nem lehet róluk dönteni. A közéletet szeretnénk átláthatóbbá tenni a helyiek számára. Fontos, hogy tudatos polgárai legyenek a városnak, akik észszerűen és nem csupán érzelmi benyomások alapján hozzák meg bizonyos kérdésekben döntéseiket“ – fogalmazott Samu.

Magyarázata szerint a civil és a társadalmi-politikai közélet összefonódásával egyfajta ellenőrzést szeretnének gyakorolni a helyi történések felett. „A társadalmi kontrollal polgári tudatosságot próbálunk elhinteni a gútai polgárok között és szűkebb régiónkban is. Ilyen értelemben egy kicsit mások a Köz-Ért Polgári Körök, mint azok a civil szervezetek, amelyek kulturális rendezvényekkel, hagyományápolással foglalkoznak csupán, de természetesen a Polgári Körök értékrendjében, célkitűzéseiben ezek a dolgok is megtalálhatók“ – tette hozzá.

Helyi képviselőként még hitelesebbnek érzi szerepét a civil kezdeményezésben, hiszen a Köz-Ért Polgári Körök foglalkoznak a lakosságot érintő önkormányzati problémákkal is. „Természetesen rendezvényeinken az emberek hozzánk is fordulhatnak gondjaikkal, közéleti kérdésekben várjuk is a véleményeket, javaslatokat“ – fogalmazott.

A legújabb polgári kezdeményezést tehát az elmúlt hónapok gútai közéleti eseményei hívták életre, mely közösség telve van ambíciókkal, tervekkel. A közösségért folytatott tevékenység során kiemelten fontos szerepet kap, hogy a polgárok egészen széles köréhez eljuttassák az őket érintő közügyekről szóló információkat, feltárják, és ha módjukban áll, a megfelelő szervek bevonásával, meg is oldják a felmerülő problémákat.

Nem kevésbé fontos szempont számukra a régiófejlesztés, beleértve a turizmus fejlesztését is. Célkitűzéseik között szerepel Gúta kulturális életének és értékeinek megőrzése, fejlesztése – így a városba látogatók számára is vonzóbbá téve a Vág és a Kis-Duna összefolyásánál található várost, természetesen az itt élő lakosság életszínvonalának javítása mellett.

Samu István elmondta, a Köz-Ért Polgári Körök teljesen nyitottak azok számára, akik azonosulni tudnak a célkitűzéseikkel, a hagyományok ápolásával, az értékek továbbvitelével. Aki ezekkel a célkitűzésekkel azonosulni tud, bármikor, bármelyik taggyűlésükön részt vehet, amelyeket az alapszabály értelmében évente legalább négy alkalommal tartanak. A közösségi hálón lévő oldalukon is felvehetik velük a kapcsolatot, amennyiben szeretnének aktívan részt venni a tevékenységükben.

Mint megtudtuk, alakuló ülésükön már konkrét javaslatok is megfogalmazódtak a helyi városi strand kialakítása kapcsán, amelyet rövidesen a polgármester elé terjesztenek majd. Emellett kulturális és szociális értékelemzést szeretnének készíteni a városban. „Nemcsak közéleti, gulyásfőző polgári közösséget terveztünk, hanem szakmai, szinte tudományos megalapozottsággal működő kutatásokat is szeretnénk végezni a csapattal“ – nyilatkozta Samu.

A Köz-Ért Polgári Körök elnöke csapatmunkában gondolkodik, amelyben mindenkinek egyaránt fontos szerep jut majd. „Az alelnöki tisztséget Szeiner Zsuzsa látja el, az ellenőrző bizottság elnöke pedig Nagy Jenő lett.  Az elnökség további tagjai között van Kurucz József, Pikáli Róbert, illetve Ferenczi Kornél. Mindannyiukra jellemző, hogy eddig is tettek és továbbra is szeretnének tenni a helyi közösség ügyéért.