A kisebbségi kormánybizottság magyar tagjai: Tóth Tibor, Szekeres Klaudia, Bauer Edit, Tokár Géza és Bárdos Gyula

Július 3-án zajlott a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Kormánybizottsága új tagjainak a megválasztása.

A kormány honlapja szerint a választásra az SZK Kormányhivatalának sajtóközpontjában került sor, mivel a bizottság legtöbb tagjának véget ért a három évre szóló megbízatási ideje. A választás minden kisebbség számára külön zajlott. A szabályok szerint a kisebbségi kormánybizottságba egy-egy tagot, illetve egy-egy póttagot választanak a bolgár, a horvát, a morva, a német, a lengyel, az orosz és a szerb, illetve egy rendes tagot a zsidó kisebbség soraiból. Az országban élő cseh, ruszin és ukrán kisebbség soraiból két rendes tagot választanak a kormánybizottságba, illetve 2-2 póttagot a kisebbségi képviselőik közül. A roma kisebbség képviselői közül 4 rendes tagot és 2 póttagot választanak, az országban élő legnagyobb kisebbségi közösség, a magyar képviselői közül pedig 5 rendes tagot és 5 póttagot.

A kormánybizottság új tagjainak hétfői megválasztásán a 13 kisebbség képviseletében a választási ülésen összesen 94 kisebbségi szervezet képviselői vettek részt. A választási ülést a választási bizottság felügyelte, amelynek tagjai az oktatási, kulturális, kül- és belügyminisztérium, illetve a Kormányhivatal és a Kisebbségi Kormánybiztosi Hivatal képviselőiből álltak.

A választási ülésről jegyző által hitelesített jegyzőkönyv is készült, amelynek alapján a kisebbségi kormánybizottság tagjai a magyar közösség képviseletében Bauer Edit, Bárdos Gyula,  Szekeres Klaudia, Tokár Géza és Tóth Tibor lesznek, póttagoknak pedig Hodossy Katalint, Halász Bélát,  Hanesz Zoltánt, Mézes Rudolfot és Orosz Örsöt választották meg. Bauer Edit kétszeres volt európai parlamenti képviselő, a Carissimi Nonprofit Szervezet Kuratóriumának tagja, Bárdos Gyula a Csemadok országos elnöke, Szekeres Klaudia ügyvéd, a Fórum Intézet munkatársa, Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője, Tóth Tibor pedig a magyariskola.sk portál létrehozója.

A bizonyíthatóan a kisebbségi közösségek kultúrájának és azonosságtudatának megőrzésén és fejlesztésén munkálkodó kisebbségi szervezetek 2017. június 23-áig írásban jelezhették részvételi szándékukat és a képviselőjük nevét a választási ülésen, és ugyanígy javasolhattak tagjelölteket és póttagjelölteket is a kisebbségi kormánybizottságba. Az erre szóló felhívást 2017. június 9-én tették közzé a Kisebbségi Kormánybiztosi Hivatal honlapján.

A kisebbségi kormánybizottság a Kormány Emberi Jogokért, Kisebbségekért és Esélyegyenlőségért Felelős Kormánytanácsának az állandó tanácsadó testülete a kisebbségeket és etnikai csoportokat, illetve a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Kartájának megvalósítását érintő kérdésekben a kisebbségek védelméről szóló Keretegyezmény értelmében. A kormánybizottság a konzultatív testület feladatait látja el a kisebbségeket és etnikai csoportokat érintő kérdések megoldásában.

Mivel a választási ülésen a horvát kisebbség képviseletében az érvénytelen szavazatok miatt nem sikerült sem bizottsági tagot, sem pedig póttagot választani, kiegészítő választási ülést hirdetnek majd meg ezeknek a helyeknek a betöltésére, amelynek a tárgyalási rend értelmében hét napon belül meg kell valósulnia.

A megválasztott tagokat, akik a kisebbségi szervezetek jelenlévő képviselőitől a legtöbb szavazatot kapták, hivatalosan a kisebbségi kormánybiztos és egyben a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Kormánybizottságának elnöke, Bukovszky László nevezi ki bizottsági tagokká és póttagokká. A kisebbségi kormánybizottság rendkívüli ülését – már az új felállásban – 2017. július 18-ára tervezték be.