Farkas Zsolt atya a nagykéri Kálvárián (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Nagykéren a Szent Kereszt Felmagasztalása-templomban a fatimai jelenés 100. évfordulója tiszteletére szobrot állítottak a Fatimai Boldogságos Szűz Máriának, melyet május 13-án, a jelenés első napjának emlékén szenteltek fel. Azóta minden hónap 13-án szentmise keretében emlékeznek a száz évvel ezelőtt történt eseményekre.

Az oltáron a Szűzanya szobrának lábánál tölgyfa ábrázolása látható, mivel a Szűzanya egy tölgyfa koronájában jelent meg a három pásztorgyereknek, és a napsugarak emlékeztetnek arra a napcsodára, melyet az október 13-ai utolsó jelenés alkalmával az ott imádkozó 70 ezer ember is láthatott.

1917. május 13-tól hat egymást követő hónapban minden hónap 13-án megjelent a Szűzanya a három gyermeknek. Minden jelenés alkalmával nyomatékosan kérte: „Imádkozzátok mindennap a rózsafűzért, hogy elnyerjétek a világ számára a békét!” Ezen a napon a Szűzanya három titkot tárt fel a gyerekeknek a fatimai Béke-völgyben, bűnbánatra szólítva fel az emberiséget és a világ vezetőit.

Szentmise a harmadik fatimai jelenés 100. évfordulója napján a nagykéri Szent Kereszt Felmagasztalása templomban (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Ebből az alkalomból csatlakoztak a nagykéri hívekhez azok a zarándokok is, akik Szőgyénből érkeztek Farkas Zsolt plébánossal, hogy a jelenés napján együtt emlékezzenek és ünnepeljék a Boldogságos Szűzanyát. Zsolt atya litánia keretében imádkozott a Fatimai Szűzanya oltára előtt a békéért, a nagykéri és a szőgyéni egyházközségért, hívőkért és nem hívőkért egyaránt, majd a kétszázötven éves templom melletti kertben felállított Kálvárián az összegyűlt hívekkel és Bíróczi István helyi esperesplébánossal közösen elvégezte a keresztúti ájtatosságot.

A szentmisére Zsolt atya elhozta a szőgyéni Szent Kereszt-ereklyét, melyet bemutatott az adományozólevéllel együtt, és amely előtt lerótták tiszteletüket a nagykéri hívek. A szentmise bemutatását követően szeretettel emlékezett a községben töltött évekre, ahol káplánként szolgált, és ahol négy alkalommal szervezte meg a Felvidéki Ministráns Olimpiát, mely a közeljövőben hatodszor kerül megrendezésre, és amelynek Szőgyén ad otthont augusztus 9-12-én.

Keresztúti ájtatosság (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Bíróczi István esperes köszönetet mondott Zsolt atyának a szolgálatért és a szőgyéni zarándokoknak, amiért együtt ünnepelhették a Szűzanya fatimai jelenésének 100. évfordulóját. Az emlékezés és az ünnepség folytatódik, és minden hónap 13-án közösen emlékeznek a nagykéri templomban a környékről érkező zarándokokkal együtt, egészen október 13-ig, az utolsó jelenés dátumáig bezáróan. A zarándokok szeretetteljes és kedves agapéban részesültek a nagykéri egyházközség jóvoltából. Isten fizesse meg!