A leleplezés pillanata (Fotó: Petrás Amália)

Augusztus 5-én ünnepélyes keretek között felavatták Árpád vezér szobrát a rajkai Bem apó utcában, a Véradó parknál. A szép eseménnyel az 1110 évvel ezelőtt, 907. július 4. és 7. között lezajlott győztes pozsonyi csatának kívántak emléket állítani.

Ugyanakkor sor került a Bujtás László lébényi szobrászművész alkotta Árpád-szobor – a hét Kárpát-medencei millenniumi emlékmű egyike –, az 1921. január 12-én a dévényi vár tornyában álló és a megszálló csehek által barbár módon felrobbantott és a Dunába szóródott Árpád-szobor pótlására, igaz nem Dévényben, hanem Rajkán.

Elsőként Kiss Vince helybéli polgármester mondta el gondolatait a szoboravatással kapcsolatban: „Nagy öröm számunkra, hogy ennek az ötéves munkának ezen a szép nyári szombat délutánon megérett a gyümölcse. Közös akarat, együttműködés és a Jóisten segítsége nélkül ez nem jöhetett volna létre.” Hozzátette, nagyon fontos a rajkaiak és a pozsonyiak közötti kapcsolat, akik egymást segítve, támogatva hozzájárulnak a pozsonyi és egyben az egész felvidéki magyarság megmaradásához.

Nagy István, a földművelésügyi minisztérium parlamenti államtitkára, korábbi mosonmagyaróvári polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta: a ma tetteit és a holnap helytállásait kéri tőlünk a történelem, hogy megcselekedjük, amit megkövetel a haza.

Horváth Mária előadóművész Dunakilitiből elénekelte Szvorák Katalin Nagyjaink című szerzeményét, majd elhangzott Radnóti Miklós Nem tudhatom című versének megzenésített változata is.

Koszorút helyezett el Pozsonyból a Magyarok Világszövetsége és a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület nevében Zilizi Tihamér és Zilizi Kristóf, a Csemadok pozsonypüspöki alapszervezete nevében Jégh Izabella és Foglszinger Attila, a Magyar Közösség Pártja pozsonyi szervezete nevében Zsidek Veronika és Dudás László elnök, a PetržalkaEngerauLigetfalu Polgári Társulást pedig Petrás Amália  képviselte.

Ezután Varga László, a 907. évi pozsonyi csata emlékére létrehozott alapítvány elnöke, apai részről szintén felvidéki, szímői kitelepített mondott néhány szót. Többek között hangsúlyozta, hogy a pozsonyi győzelmet követően több mint egy évszázadig, egészen II. Konrád német-római császár 1030-as támadásáig nem lépett támadó hadsereg nyugat felől magyar területre.

Kiss Vince polgármester, Bujtás László alkotó és Varga László, a 907. évi pozsonyi csata emlékére létrehozott alapítvány elnöke leplezték le a szobrot, majd Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkiatyja megáldotta azt. Ismét Horváth Mária következett, aki ezúttal a Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország című dalt énekelte.

Végezetül Kiss Vince polgármester emléklapot adott át Rajka község önkormányzata nevében  többek között Bujtás László alkotónak, Varga Lászlónak, Nagy István államtitkárnak, valamint további támogatóknak, akik hozzájárultak a szobor elkészítéséhez. Varga László pedig emlékplakettet adományozott Kiss Vince polgármesternek.

Az avatás a Szózat eléneklésével ért véget. A rendezvényen sokan vettek részt Pozsony különböző részeiből, de jelen voltak az anyaországi magyar testvéreinken kívül Rajkán élő pozsonyiak is.

Az eseményről szóló képriportunk ITT látható.