A holokauszt emlékmű leleplezésének pillanata, előtérben Zeev Steifel rabbi énekel (Fotó: Zilizi Kristóf)

Holokauszt emlékművet avattak hétfőn a mátyusföldi faluban, az egykori, felújított izraelita temetőben. Az emlékműállítás fő kezdeményezője a Peredről a ’80-as évek derekán Chicagóba elszármazott izraelita hitközségi tag, Goldstein Sándor volt.

Az ünnepségre, melyet Kőrösi Ildikó konferált, másfél száz érdeklődő jött el. Elsőként a község polgármestere, Borsányi Gyula szólt a megjelentekhez, majd Tóth László esperesplébános, érseki tanácsos, vikárius-kanonok mondott imát a leleplezendő emlékmű előtt, melyen csaknem százhúsz izraelita neve olvasható.

Ezután a fő kezdeményező, Goldstein Sándor, továbbá Csillag András alkotóművész, Borsányi Gyula polgármester és a Pered Polgári Társulás nevében Darázs László leleplezték az emlékművet. Eközben Zeev Steifel rabbi énekelt az áldozatok emlékére.

A megjelentek Szekeres Kovács Judit helybéli történésztől, a vágsellyei levéltár munkatársától hallottak történelmi beszámolót Pered zsidóságáról. Megtudhatták többek között, hogy az első zsidó család a Mátyusföldre, ebbe a faluba, 1850-ben került. A legtöbben az 1920-as évek elején éltek itt, olyan másfél százan, körülbelül 50 család. Többféle szakmában tevékenykedtek: boltosként, fuvarosként, borbélyként keresték kenyerüket. Nem feledve a múltat s azt, hogy itt éltek, alkottak, emlékezni kell rájuk, hiszen Pered község aktív és tevékeny lakosai voltak egykor.

Vadász Magda, aki elődei révén peredi gyökerekkel is rendelkezik, a budapesti zsidó hitközség nevében szólt az ünneplő sokasághoz. Egyben testvére, Jizkor Elohim üdvözletét is átadta, aki Németországban él és egészségi okok miatt nem tudott jelen lenni a megemlékezésen.

Balról Goldstein Sándor, Borsányi Gyula és Mozoli Sándor az emlékmű leleplezése után (Fotó: Zilizi Kristóf)

Goldstein Sándor nagy örömmel szólt a jelenlévőkhöz és az emlékmű fő támogatóit is kiemelte, név szerint említve Borsányi Gyulát, Mozoli Sándor községi képviselőt, Darázs Lászlót és Csillag Andrást, a megalkotót.

Végül, de nem utolsósorban Igor Rintel, a zsidó hitközség szlovákiai elnöke kért szót. Nagyon röviden elmondta, fontos emlékezni, mert a jövőnket a múltban történt eseményekből kiindulva, azokból merítve, avagy azokból okulva tudjuk csak sikeresen biztosítani.

A másfél órás ünnepély Zeev Steifel rabbi énekével záródott. Ezután több helyi is üdvözölte Goldstein Sándort, mint egykori szomszédját, utcabelijét, de természetesen nem maradhatott ki a közös emlékek, élmények felelevenítése és persze a fotózás sem.