Fotó: Aktuality.sk

Marek Vagovič, az Aktuality.sk portál főszerkesztője Saját fejjel címmel írt könyvet. Lebilincselő történet a Smer színfalai mögül az oknyomozó újságíró szemével, aki több fontos botrányt is leleplezett. Ebben a fejezetben Fico fenyegetéseiről ír a szerző, a Smer finanszírozásáról szóló hangfelvétel közzététele után.

64 másodperc, 152 szó, 849 írásjel. A főszereplő: Robert Fico. Mellékszereplő: Fedor Flašík. Kulcsüzenet: a titkos szponzorok a 2002-es választás előtt minimum 75 millió koronát csorgattak a Smerbe. A pénzt állítólag a pártelnök Fico biztosította. Bár a hangfelvételen azt állítja, hogy a pénz „hivatalosan” jön majd, nem ez történt. A hangfelvétel első mondata kicsit érthetetlen, a többihez azonban nem kell kommentár. Lássuk hát a szó szerinti leiratát.

„Fogok tehát más emberekkel is beszélni, anélkül, hogy mindenáron velük is beszélni kelljen. Én csak azt mondhatom, hogy biztosítottam, s ezt kijelenthetem, remélem, hogy senki sem hallgatja le, erre az évre biztosítottam 35-öt, a jövő évre körülbelül 40-et, meg egyéb dolgokat. Ezt, mármint a pénzt, a saját fejemmel szereztem. Hivatalosan érkezik majd és a pártban rendes fedezete lesz. Az, hogy e körül Fedor is ügyködött, nem jelentheti azt, hogy valaki a golyóimnál fogva tart majd, ez nem történhet meg. Ezért is hoztam bizonyos döntéseket ezekkel a pénzeszközökkel kapcsolatban. Szabaddá tettem magam Fedortól, és azt mondtam: Fedor, én tettem erre rá a fejem, nem pedig te, úgy hogy most én fogok bizonyos dolgokról dönteni. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy létre kell jönnie valamiféle párhuzamos pénzügyi szerkezetnek, hogy rendelkezésre álljon egyes célokra, a választási kampányra is, meg egyéb dolgokra.”

A nyár beálltával Fico kormányfő ledobta a zakóját, és egy hosszú monológban támadta a SME napilapot. A jobbján a belügyminiszter, Robert Kaliňák ült, aki egész idő alatt mosolygott. „Komoly támadás ez a kormányfő, egy közszereplő ellen” – háborgott Fico. Engem meg a kollégáimat mocskosoknak nevezett, szexológiai terminusokkal is kisegítette magát, sőt közvetve erőszakkal is fenyegetődzött. „Ha nem a politikában lennék, akkor másképpen intézném el a dolgot magukkal. Amit maguk, a SME-ben tesznek, az példátlan, önkielégítés az a kormányfő fölött nap mint nap. Ez már megszállottság.” Szerinte a hangfelvétel a Smer elleni kampány része volt a 2010-es választás előtt. „Ahhoz, hogy most mindnyájan ezen fognak kielégülni, kellemes szexuális élményt kívánok.”  Magát a hangfelvételt „abszolút átverésnek” nevezte, „ami technikailag három perc alatt elkészíthető”.

A sajtótájékoztató alatt hátul ültem, talán hátulról két paddal, és figyelmesen hallgattam, mint mond. Többször is találkozott a tekintetünk. Fico felemelte a karjait, és az ujjával rám mutatott. Amikor hasonló helyzetben Vladimír Mečiarral kerültem összetűzésbe, aki a tátrai telekbotrányok nyilvánosságra hozatala után gazembernek nevezett, talán tíz percig tartott, míg megnyugodtam. A sajtótájékoztatón ezt nem lehetett észrevenni rajtam, igyekeztem higgadt maradni. A feszültség csak a sajtótájékoztató után ütközött ki rajtam. Fico sajtótájékoztatója alatt azonban különös nyugalmat és biztonságot éreztem. Amíg beszélt, egy papírlapra írtam fel a kérdéseimet. Amikor befejezte, érdekes eszmecserére került sor köztünk. Az első kérdést Robert Fico tette fel.

RF: Miért nem fél évvel vagy két évvel ezelőtt húzta elő ezt, ha megvolt?

MV: Ma kaptuk meg.

RF: Világos, hogyan másként. Kár, hogy nem holnap reggel kapták.

MV: Ezt én már nem tudom befolyásolni.

RF: Ez felülmúlhatatlan hamisítvány. Maguk tényleg nem normálisak ott, a SME napilapban. Ha nem a politikában lennék, talán másképpen intézném el magával ezt a dolgot.

MV: Mivel azt állítja, hogy a hangfelvétel hamisítvány, átadja azt a szakértőknek, hogy megvizsgálják, az Ön hangjáról van-e szó?

RF: Természetesen. Én most büntető feljelentést teszek a SME napilap főszerkesztője ellen.

MV: Biztos abban, hogy nem az Ön hangja az?

RF: Persze, hogy biztos vagyok abban, hogy az nem az én hangom, nem az én hangfelvételem. Biztos vagyok benne, hogy maguk csalók és hazugok.

MV: Meglátjuk a Bíróságon.

RF: Aha, tehát maguknak ez megéri. Egyenes adásban éppen most erősítette meg, mire is megy ki a játék maguknak. Befeketíteni a Smert, mindenáron.

MV: Azt akartam ezzel mondani, hogy majd a bíróság eldönti, ki hazudik.

RF: Négy, talán hat évig fogunk huzakodni a bíróságon. Ha majd aztán a bíróság azt mondja, hogy hamisítványról van szó, és bocsánatot kell kérniük tőlem ezért, talán valamit fizetni is, maguknak ez megéri. Mert tudják, hogy egyetlen bíróság sem dönti el 48 órával a választások előtt, hogy hamisítványról van-e szó vagy sem. Ha már holnap döntene a bíróság, nem lennének ilyen nyugodtak.

MV: De azok vagyunk.

RF: Most dicsekedni fognak és értelmetlenségeket írogatni. Én meg csak büntető feljelentést tehetek.  Mi mást tehetnék?  Menjek el magukhoz, és pofozzam fel magukat, mert csalók? Ezt nem teszem meg, mert kormányfő vagyok, és tiszteletben kell tartanom a játékszabályokat.

MV: Valaha azt mondta, hogy újságíró szeretne lenni. Ha újságíróként egy ilyen hangfelvételt kapna, Ön nem hozná azt nyilvánosságra?

RF: Elsősorban ellenőrizném a hitelességét az ilyen hangfelvételnek minden lehetséges létező technikai eszközzel. Ilyen piszkosságot biztosan nem tennék.

Fizikai tettlegességre szerencsére nem került sor. Robert Fico nem Vladimír Mečiar. Egyik fenyegetését azonban a kormányfő betartotta. Büntető feljelentést tett a SME főszerkesztője, Matúš Kostolný ellen.  Matúš a Legfőbb Ügyészségen tett vallomást, közvetlenül az akkori legfőbb ügyész, Dobroslav Trnka hallgatta ki. Az újságírótól azt kérte, hogy a hangfelvételt CD-lemezen adja át neki. És jobb minőségben, mert gond lehet a hitelessége ellenőrzésével. Amikor Matúš elmagyarázta neki, hogy semmi másunk nincs, s húzza le azt a SME napilap honlapjáról, meglepődött. Nem tudom, mennyire alaposn tanulmányozta át Trnka Robert Fico büntető feljelentését, ám a hangfevétel miatt végül semmilyen problémánk sem lett. Azon kevés döntések egyike volt ez, amikor Trnka nem a politikusok vagy a baráti vállalkozók kedvében járt el.

A hangfelvétel közzététele után többen is megkérdezték, miért nem vizsgáltattuk meg azt szakemberekkel. Bár nem kételkedtünk abban, hogy Fico hangjáról van szó, a SME-beli kolléganőm, Zuzana Petková megszólított egy elismert hangszakértőt, Jaroslav Stráňavskýt. A rendőrség bűnügyi és szakértői intézete ugyanis Robert Kaliňák belügyminiszter jogkörébe tartozott, azaz nem volt garancia arra, hogy a hangfelvétellel tisztességesen járnak el. Stráňavský a hangfelvétel elemzése után kijelentette: „Kétségbevonhatatlan, hogy a kormányfő hangjáról van szó. Egy szakmai elemzés határozottan bebizonyíthatja, hogy eredetiről van szó.” Semmilyen „szakmai elemzésre” azonban nem került sor. Dušan Kováčik speciális ügyész, aki a Smernek köszönhetően került a tisztségébe, leállította a büntető eljárást a párt finanszírozásának ügyében. Robert Fico a hangfelvétel nyilvánosságra hozatala után nem zárta ki, hogy külföldön vizsgáltatná meg azt, hogy a nevét tisztára mossa. Végül azonban nem tette meg. „Tudják, mi történne?  Azt mondanák, hogy az a Smer külföldi fiókvállalata. Bármit is hoznék, ami nem felel meg Önöknek, azt mondanák, hogy csináltatni kell egy harmadikat, negyediket, ötödiket, nyolcadikat, tizediket, huszonnyolcadikat.” Az egyenes kérdésre, hogy az ő hangjáról van-e szó, kitérő módon válaszolt: „Én nem tudom, hogy az én hangom-e. Léteznek hangutánzók, létezik a szöveg-összekapcsolások lehetősége. Nagyon jól ismerik az én nyilatkozataimat. Én talán ö-zök? Hallották, hogy valaha is „ööö”-ket mondok beszéd közben. Nem vagyok én szamár, teljesen folytonos a beszédem. Én azt állítom, hogy ez csalás és hamisítvány, s ezzel az ügy számomra lezárult.”

(Aktuality.sk/Felvidék.ma)