Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma

A Leader-program pályázatának köszönhetően 31 község határába kerültek ki azok a táblák, amelyek két nyelven, azonos méretű betűkkel jelölik a település nevét, valamint jelzik, hogy a falu a Leader-közösség tagja.

A Leader az Európai Unió egyik legsikeresebb vidékfejlesztési közösségi programja. Napjainkban Európa-szerte mintegy 1200 kistérségben indultak el helyi Leader-programok.  Céljuk a vidéken élők segítése, térségük hosszabb távú fejlesztése, amely biztosítja a régió fenntartható fejlődését, különös tekintettel a természeti és kulturális örökség megóvására, a vidéki gazdaság megerősítésére.

A Komáromi járás első és egyetlen Leader-közössége, az Alsó-csallóközi Társulás Helyi Akciócsoport 2007-ben alakult. A járás nyugati térségét tömörítő csoport  néhány éve a keleti részen működő Hídverő Társulás falvaival egészült ki. Jelenleg közel nyolcvan tagja van, köztük 33 önkormányzat (Komárom és Gúta városai is tagjai a közösségnek), továbbá vállalkozók, polgári társulások, fizikai személyek.

Szalay Rozáliát, a csoport elnökét, egyben Kolozsnéma polgármesterét  kérdeztük a táblák elhelyezéséről, amelyek, mint említettük, 31 település határában kerültek kihelyezésre. Szalay Rozália megkeresésünkre elmondta, hogy a Nyitra megyéhez benyújtott sikeres pályázatuknak köszönhetően kerültek ki a helységnévtáblák, amelyek a közösségükhöz tartozó településeket jelölték meg. „Mivel a Leader-programban kifejezetten csak községeket támogatnak, ezért a csoporthoz tartozó két város, Komárom és Gúta nem pályázhatott ezeknek a tábláknak a kihelyezésére”.

Szalay Rozáliától megtudtuk azt is, hogy a városok ugyan nem pályázhatnak, azonban az itt bejegyzett, ezekben a városokban működő kis- és középvállalkozások, polgári társulások már igen. Az akciócsoport céljai elérése érdekében  már többször benyújtotta térségfejlesztési stratégiájának tervét a mezőgazdasági minisztériumhoz. „Amennyiben pozitív döntés születik, több mint kétmillió euró érkezhetne a térségbe. Tehát a helybeli termelők, szolgáltatók, kis- és középvállalkozók, polgári társulások, akik az általunk lefedett területeken, akár Komárom és Gúta területére vannak bejelentve, már tudnak pályázni” – fogalmazott Szalay Rozália. A stratégiai tervben megfogalmazott céloknak megfelelően pályázhatnának továbbá a községi önkormányzatok is. A pályázat kiírója maga az akciócsoport, és azok pályázhatnak tehát, akik az általuk lefedett területen élnek és működnek.

A mezőgazdasági minisztériumhoz benyújtott stratégiai terv elsődleges célja a lehető legjobban kihasználni a helyi földrajzi, gazdasági, természeti adottságokat a régió felemelkedése érdekében. A tervben a mezőgazdaság, a kultúra és az idegenforgalom fejlesztése fogalmazódott meg leginkább  – árulta el Szalay Rozália. Megtudtuk, a  minisztérium által meghirdetett újabb forduló elbírálása szeptemberben  esedékes. Amennyiben elfogadásra kerül az Alsó-csallóközi Társulás Helyi Akciócsoport stratégiai terve, már jövőre kiírásra kerülhetnek a pályázatok.