A muzslai Endrődy János Alapiskola 2012-ben kinevezett igazgatója, Zalaba Zsófia ötéves megbízatási időszaka július 31-én járt le. Az április óta tartó huzavona után a mai naptól ismét őt nevezték ki az iskola igazgatójává.

Az előzményekről

Az igazgatói megbízatási időszak lejártának közeledtével, a jogszabályok értelmében még áprilisban meghirdette a község polgármestere az új pályázatot a település alapiskolája igazgatói tisztségének betöltésére. Kétkörös, kalandos pályázati kiírást követően az iskolatanács többsége Zalaba Zsófiát választotta a pályázat nyertesének (mindkétszer), és az ő kinevezését javasolta. A döntést a polgármester azonban megvétózta. Farkas Iván ezt akkor azzal indokolta, hogy a pályázati felhívásban szereplő tíz feltétel közül Zalaba Zsófia kettőt nem teljesített. Kritikusan nyilatkozott továbbá az iskola oktatási és nevelési színvonaláról is. A polgármester vétója azonban nem léphetett életbe, mivel nem élvezte a muzslai képviselő-testület háromötödös többségét.

A jelen

Pár nappal ezelőtt maga a polgármester jelentette be a közösségi hálón, hogy augusztus 1-jén Barus Szerénát – a tantestület korelnökét bízta meg a muzslai Endrődy János Alapiskola igazgatói tisztségének betöltésével, meghatározott időszakra, az új igazgató kinevezéséig.
Az új igazgató kinevezése azonban nem váratott sokáig magára. A mai napon, szintén Farkas Iván profilja alatt megjelent, hogy a polgármester igazgatóvá nevezte ki Zalaba Zsófiát, a régi igazgatót, mindezt a megbékélés jegyében. A bejegyzésből kiderül, az érintett felek, azaz az Endrődy János Alapiskola és annak fenntartója szerződésben rögzíti azokat a teendőket, intézkedéseket, amelyeknek köszönhetően a két intézmény között a jövőben létrejöhet a megbékélés. „A kinevezés az iskola fenntartója nevében a község polgármestere számára a 2017. július huszadikai képviselő-testületi szavazás eredményeként kötelező érvényű volt, ellenkező esetben le kellett volna mondania polgármesteri tisztségéről“ – végződik a bejegyzés.

Mit mond a polgármester?

Farkas Iván portálunk megkeresésére elmondta, a régi-új igazgató kinevezése annak köszönhető, hogy mindketten elfogadták és aláírták azt a szerződést, amely a megbékélés jegyében fogant. A szerződés részleteiről elmondta, minden olyan változás benne foglaltatik, amit haladéktalanul meg kell tenni az iskolában. „Amennyiben ezek a feltételek megvalósulnak, és a szerződésben foglaltak szerint áll fel az iskolatanács, akkor azt polgármesterként is jóváhagyom“ – mondta ezzel arra utalva, hogy az eddigi iskolatanács és annak döntései nem voltak jogszerűek.

Az iskolatanács

Az iskolatanács tanácsadói és egyben ellenőrző szerv, mely az önkormányzat, a szülők, a pedagógusok, az iskolai alkalmazottak és a tanulók érdekeit képviseli. Tagjai a tantestületből, a nem tanári alkalmazottakból, a szülői szövetségből és az önkormányzattól delegált tagokból kerülhetnek ki. „Muzsla községben 2015 októbere óta jogilag nincs iskolatanács. Ez nemrégiben derült ki“ – fogalmazott a polgármester. „Ha szigorúan jogi szempontból néznénk, akkor az eddigi javaslataik, döntéseik is érvénytelenek. Farkas Iván szerint azonban az iskola jövője érdekében most a megbékélés irányába kell elindulni. „Sok a feladat, mind a fenntartó, mind az iskola részéről“ – mondta.

A polgármesternek nem volt más választása

Farkas Ivánt megkérdeztük bejegyzésének utolsó mondatáról is. „Mivel Muzslán kilenctagú önkormányzat van, hat képviselő támogatására lett volna szükség a vétó érvénybe lépéséhez“ – magyarázta. „Öten megszavazták, de az alpolgármester, annak ellenére, hogy három hónapig abban a hiszemben éltünk, hogy ő is megszavazza ezt a vétót, mert az iskola jövője miatt ez szükséges lépés, mégsem szavazta meg“ – foglalta össze. Mint megtudtuk, az alpolgármester, feltehetőleg ezzel összefüggésben, a mai nappal benyújtotta lemondását.

Hogyan látja mindezt a régi-új iskolaigazgató?

Zalaba Zsófia portálunknak nyilatkozva elmondta, a szülők, a tantestület és az iskolatanács bizalmát élvezve állt a megpróbáltatások elé, bár tudta, nem lesz könnyű dolga. Az első körben a járási tanügyi hivatal küldötte jelenlétében választotta meg őt az iskolatanács. Zalaba Zsófia erre így emlékezett vissza: „Annak ellenére, hogy a polgármester úr mindent megtett annak érdekében, hogy a második körben még meghallgatásra se kerülhessek, a kerületi tanfelügyelőség megbízottai jelenlétében folyt a második meghallgatásom is, s ők mindent rendben találtak a jelentkezésemmel kapcsolatban“. Hozzátette: a törvényből adódóan a polgármesternek 15 napja maradt arra, hogy kinevezze, s ez a mai nappal járt le.

Mi áll a megbékélési szerződésben?

Az aláírt szerződésről elmondta, azt leginkább a polgármester szorgalmazta. A tartalmáról viszont csak annyit árult el, hogy leginkább olyan pontokból áll, amelyek a polgármestert védik. Arra a kérdésünkre, hogy miért írta alá a számára semmilyen előnyöket nem tartalmazó szerződést, így válaszolt: „Úgy gondoltam, ha ez kell a megbékéléshez, hát legyen“.

Természetesen megkérdeztük azt is, mit gondol az iskolatanács működéséről és arról, hogy Farkas Iván véleménye szerint jogszerűtlenek az iskolatanács döntései. Zalaba Zsófia úgy reagált, ismeri, de nem osztja Farkas Iván véleményét. „Az iskolatanács tanácsadói és egyben ellenőrző szerv, delegált tagokkal, melynek sem az igazgató, sem a polgármester nem tagja. A tanács üléseire minden egyes alkalommal meghívást kapott a polgármester is, aki viszont egyszer sem jött el“ – tette hozzá. Az új iskolatanács felállásával kapcsolatban Zalaba Zsófia úgy fogalmazott, annak is megvan a törvényes kerete. „A polgármester indítványára bizonyára minden érintett fél az érvényes jogszabályoknak megfelelően fog eljárni” – mondta.

A kétezer lakosú Muzsla magyar alapiskolájában a régi-új igazgató elmondása szerint a környéken egyedülálló módon emelkedik a diáklétszám. „2012-ben 138 diákkal vettem át az intézményt, most szeptembertől több mint 160 tanulóval kezdjük a tanévet. Bízom benne, hogy azok a szülők, akik megtisztelték bizalmukkal az iskolánkat, nem inogtak meg az elmúlt hónapok történései miatt“ – fogalmazott Zalaba Zsófia, aki abban reménykedik, hogy szeptember 4-ével kezdődően gondtalan tanév vár rájuk.