Ferences templom (Fotó: Zilizi Kristóf)

Idén is megrendezték a Porciunkula-búcsút, más néven Angyalos Boldogasszony ünnepét Érsekújvárott. Ez az ünnep elsősorban a ferences templomok, rendházak, kolostorok számára jeles nap.

Érsekújvárott a ferences templomban immár hagyományosan az ünnep előestéjén, vagyis augusztus 1-jén, kedden tartották meg a búcsút. Délben harangok kondulása jelezte a búcsú kezdetét. Délután voltak keresztúti ájtatosságok, gyónási lehetőségek, imádkozások egészen az este hétkor kezdődő szentmiséig, melyre zsúfolásig megtelt a templom.

A misén több lelkiatya celebrált, akik elsősorban a környékről – Nagycétény, Berencs, Alsóbodok, Nyitra, Verebély, Aha, Ógyalla, Perbete, Kürt, Fűr – érkeztek híveikkel. Utána szentségimádás következett, énekek hangzottak el az oltáriszentséghez váltakozva különféle imákkal, litániával, könyörgésekkel.

Éjfélig aztán már mindenki egyénileg imádkozott, amikor az ifjúsági mise vette kezdetét Érsekújvár egyik bástyáján, a Kálvária-dombon. Nagyon egyedi és felemelő érzés ezen az ünnepélyen évről évre részt venni, felvonulni a halványan világító gyertyák fénye mellett a kálváriára.

Az éjféli misét a nagykéri származású Andruskó Gyula atya mutatta be, Cirill atya jelenlétében. Gyula atya Nagykér község 210 évvel ezelőtti szomorú eseményét elevenítette fel. Ez Szűz Mária szüleinek – Szent Joakim és Szent Anna – akkortájt még sokkal jobban tartott emléknapjához kapcsolódott. A leírások, elbeszélések szerint akkor is voltak nagy hőségek, és aratáskor több haláleset történt. A halottakat már nem győzték eltemetni, az emberek kerülték egymást, hogy el ne kapják a betegséget. A kolerajárvány végre egy idő után megszűnt. A falu lakossága viszont annyira megfogyatkozott, hogy több ház üresen maradt és sok helyen egész családok haltak ki. A járvány megszűnésének emlékére a nagykériek hálából 1807-ben Szent Anna-szobrot emeltettek, mivel a járvány éppen ezen a napon szűnt meg. Mára már ez az ünnep egyre jobban háttérbe szorul, pedig mennyire fontos lenne ezekből a történésekből is merítve újra és újra kérni Szent Anna, és általa a Szűzanya segítő közbenjárását.

A mise után hajnalig tartó virrasztás következett a ferences templomban. Angyalos Boldogasszony ünnepén, augusztus 2-án, öt órakor reggeli mise volt Cirill atya celebrálásában. Az ezt követő nyolcórai misével zárult az idei Porciunkula-búcsú Érsekújvárott.