Alsó sor (balról): Szabó Anna, Szi Bohunyi Judit, Kis Krastenics Anita, Rigó Csilla, Chovan Szabados Erzsébet, Stirber Lajos, Bálint Albert, Nagy János László, Bathó János Középső sor: Kolozsi Ildikó, Fábik Kántor Krisztina, Lacza Nóra, Krizsan Szabados Irén, Barthalos István, Pipper László, Nagy Ferenc Felső sor: Pfeiferlik Kobza Erzsébet, Rigó Paluska Katalin, Anda Dávid, Grassl Ferdinánd, Pfeiferlik Tamás m. v.

„Az a magyar társadalom, mely kitűnően ismeri a fajbor és a kocsisbor közti különbséget, zenei kocsisboron él.” Az idézett megállapítás Kodály Zoltán 1929-ben írott dolgozatában olvasható. Bár azóta sok víz folyt le a Dunán, azt tapasztaljuk, a „helyzet” nem sokat változott, ha csak annyit nem, hogy bővült a borszakértők és a borivók tábora.

Kodály mesternél maradva: „Mi tehát a teendő? Mennél nagyobb tömegeket közvetlen érintkezésbe hozni igazi értékes zenével. Mi ennek… a legjárhatóbb útja? A karéneklés. (…) Egészen más viszonyban lesz a zenével, akinek már a nagyapja benne volt a városi énekkarban és benső lelki kapcsolatban élt a nagy zenei szellemek alkotásaival. (…) Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.”

Mi, a Komáromi Városi Művelődési Központ és a Jókai Mór Alapiskola idén 15 éves GAUDIUM vegyes kara és hangszeres kamaraegyüttese, az előbbi „üzenetek” tudatában és szellemében szólítunk meg benneteket – a volt II. lakótelepi, majd Béke utcai, ma Jókai Mór Alapiskola gyermekkarának egykori tagjait: Gyertek, énekeljünk, muzsikáljunk együtt, idézzük fel a gyermekkori énekkarozás izgalmait és szépségeit! Felnőttként is énekeljünk – muzsikáljunk örömmel, azaz gaudiummal! Hozzátok magatokkal (ha más iskolába jártak is) énekelni szerető és tudó kedves ismerőseiteket, barátaitokat is! A GAUDIUM csapata szeretettel vár mindenkit, aki úgy érzi, képes a kórusban való éneklésre.

Mint eleddig, az idei (2016/2017) évadban is bőven volt lehetőségünk tapasztalni a kodályi üzenet igazát: „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is.” Ebben az évadban is megvalósultak már hagyományos saját rendezvényeink, és a megtisztelő meghívásoknak is sikeresen eleget tudtunk tenni. A következő fellépéseink voltak: december 4-én adventi hangverseny Dél-Komáromban; 11-én a 25 éves Zoboralja női kart köszöntöttük Zsérén; 16-án adventi hangversenyünk a Tiszti pavilonban; január 21-én a „Jókais” szülők bálja az iskola aulájában; február 24-én a Komáromi Szekeresgazdák Egyesülete évzáró közgyűlése a református templomban; április 7-én XVI. VOX HUMANA – a komáromi kórusok fesztiválja a városi művelődési házban; május14-én Dobi Géza-emlékest – közösen a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesülettel – a Kultúrpalotában; június 2-án a komáromi Kantantína női kamarakórus ünnepi hangversenye, fennállásának 20. évfordulója alkalmából; június 17-én Míg megszólal a nagy Harmónia – III. Nemzetközi Kórustalálkozó a GAUDIUM fennállásának 15. évfordulója alkalmából – közösen a komáromi Regionális Népművelési Központtal; augusztus 27. és szeptember 2. között pedig Székelyföldre utazik a GAUDIUM csapata.

Munkánk támogatását tisztelettel köszönjük fenntartóinknak: a Komáromi Városi Művelődési Központnak, Varga Anna igazgatónővel az élen és a Jókai Mór Alapiskolának, élen Mátyás Katalin igazgatónővel; Komárom város polgármesterének, Stubendek Lászlónak, a város képviselő-testületének és a Regionális Népművelési Központnak, élén Viera Vlčková igazgatónővel. Köszönet jár továbbá a GAUDIUM szakmai munkáját önzetlenül segítőknek: a Komáromi Művészeti Alapiskolának František Petr igazgató úrral az élen, az iskola Kamarazenekarának, és a rendezvényeink fényét emelő vendégszólistáknak: Becse-Szabó Ilona énekművésznek, Pfeiferlik Tamásnak, a Concordia vegyes kar szólistájának, Grassl Ferdinándnak, a GAUDIUM állandó szólistájának. S csakúgy köszönjük a helyi magánvállalkozók – Barthalos István, Bott Frigyes, Csicsó Péter mérnök, Földes István, Kis Zoltán, valamint Pfeiferlik Lajos mérnök – támogatását és kedves közönségünknek kitartó érdeklődését.

Jómagam tisztelettel köszönöm minden kedves énekesnek és hangszeres zenésznek a velem való önzetlen együttmunkálkodását.