Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma

Július utolsó hetében az erdélyi Szováta látta vendégül az anyaországi, felvidéki és vajdasági gyermekeket és fiatalokat, hogy a helyiekkel közösen egy hetet töltsenek el a művészetek berkeiben, és ismerkedjenek az erdélyi sóvidék szépségeivel.

A TaSZőSZoMa néven első ízben megrendezett tábor megnevezése a nemzeti összetartozást erősítő települések nevének kezdő szótagaiból állt össze. Ezek a települések az anyaországi Tata, a felvidéki Szőgyén, az erdélyi Szováta, és a vajdasági Magyarkanizsa.

Tata városa a leszakadt országrészek közül Szőgyénnel 20 éve, Szovátával 15 éve, Magyarkanizsával 5 éve ápol testvérkapcsolatot. Az elmúlt évek alatt különös gonddal figyelt a gyermekek és a fiatalok részére szervezett programokra. A Tatai Tehetséggondozó Művészeti Alkotótábor idén nyáron immár 15. alkalommal hívja a nemzet fiataljait, akik szintén egy hetet töltenek el a közös testvérvárosban.

TaSZőSZoMa címszó alatt 2016-ban már létrejött egy képzőművészeti kiállítás Szovátán, amikor a tatai táborból „kinőtt”, akkor már felsőfokú tanulmányait végzett négy fiatal mutatta be alkotásait. A kiállításon túl a gyermekkorban köttetett barátságok ápolására is büszkék voltak a tatai szervezők, művésztanárok, akik végigkísérték a fiatalok fejlődését és munkásságát.

Ezt a vonalat kívánta gazdagítani a szovátai önkormányzat, amikor művészeti és szellemi műhelyt hívott létre, ahol a résztvevők zöme régi ismerősként üdvözölhette egymást. Tatáról 6, Szőgyénből 7, Szovátáról és Magyarkanizsáról 6-6 gyermek és fiatal alkotott Sulyok Teréz tatai festőművész és Fülöp Mária szovátai grafikus irányításával.

A délelőtti foglalkozások után a délutáni órákban kirándulások színesítették a programot. A gyerekek vendéglátóikkal közösen bejárták a vidék nevezetes helyeit, fürödtek a környékbeli tavakban, és miként minden alkalommal, ezúttal is barátságok köttettek és erősödtek gyermekek és felnőttek között egyaránt.

A tábor ünnepélyes kiállítással zárult, ahol méltatták a fiatal művészek alkotásait. A polgármesteri hivatal munkatársa, Kiss János és Molnos Ferenc tanácsos tolmácsolták Fülöp László Zsolt polgármester üzenetét, miszerint a szovátai önkormányzat tervei között szerepel, hogy a jövőben is otthont ad a tábornak, ezzel is erősítve a résztvevőkben a nemzeti összetartozás érzését.  Az ünnepségen jelen volt Vígh Gábor szőgyéni polgármester, aki nyári szabadságát töltötte Erdélyben.

Az erdélyi utazást az önkormányzatok finanszírozták. Kísérők voltak: Forró Éva, a szőgyéni önkormányzat kulturális bizottságának tagja, Osgyáni Zsuzsanna, a tatai önkormányzat külkapcsolatokért felelős referense, valamint Sárkány József magyarkanizsai művésztanár.

Befejezésül álljon itt az a Hamvas Béla idézet, mely a 2014-ben Tatán megrendezett Végletek című kiállítás mottója volt, és amely az idei találkozást is jellemzi. „Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha régen testvérek lettünk volna. Még inkább, mintha ikrek lettünk volna. S ezért a találkozás csak viszontlátás. Amikor pedig az ember a barátjától elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele úgy, ahogy együtt volt vele a találkozás előtt….”