A felvidéki magyarság mártírpolitikusa, gróf Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést szerveznek Várhosszúréten. Az ünnepség keretében augusztus 19-én emlékmisét tartanak, majd felavatják Esterházy János emlékművét a várhosszúréti templomkertben.

Gróf Esterházy János 56 éves korában a morvaországi Olmütz/Olomouc közelében lévő Mírov erődfegyházának kórházában tizenkét év kényszermunka és raboskodás után 1957. március 8-án eltávozott az élők sorából. Testének megváltás volt a halál. Esterházy János a politika áldozata. Oroszországi rehabilitációja is azt jelenti, hogy az ok, ami miatt őt sok más felvidéki magyarral együtt a szlovák hatóságok kezdeményezésére oda hurcolták, jogilag megszűnt. Végső soron ő is a csehszlovákiai kommunizmus áldozata. Mivel rehabilitációja 1990 után sem következett be Csehszlovákia utódállamában, Szlovákiában, ezért őt a politika áldozatának kell tekinteni. Esterházy egy önkényuralmi rendszer, illetve hatalmi önkény és az alaptalan bosszú ösvényeit járó kizárólagos gondolkodás áldozata.

„A felvidéki mártírpolitikus nevének őrzése mellett a rendezvény kiemelt célja a magyarságtudat erősítése. Nem titkolt szándékunk, hogy az emlékünnepség által hozzájáruljunk a gróf Esterházy János személyének rehabilitálását szorgalmazó törekvések erősítéséhez is. Úgy vélem, mindnyájunk számára jövőbemutató példa az ő emberi nagysága és politikusi magatartása, melyet a mai nehézségekkel, viszályokkal telt világban nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ezzel az emlékünnepéllyel szeretnénk a felvidéki magyarság tudatában megacélozni Esterházy János személyiségének jelentőségét, mert meggyőződésem, hogy kiállásáért gróf Esterházy János emlékét, szellemi hagyatékát kell, hogy őrizze a felvidéki magyarság és összmagyarság” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a rendezvénnyel kapcsolatosan Farkas Tamás, a Szövetség az Emberi és Keresztény Értékekért elnöke.

A rendezvényre a Szövetség az Emberi és Keresztény Értékekért és a magyarországi Nemzetstratégiai Kutatóintézet szeretettel meghív minden tisztelt érdeklődőt a vértanú sorsú gróf Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából 2017. augusztus 19-én Várhosszúréten megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezésre. A rendezvény fővédnökei dr. Haraszti Attila, Magyarország Kassai Főkonzulja és dr. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke.

Csehországban március 5-én vette kezdetét az Esterházy János-emlékév. Felvidék-szerte is megemlékezések zajlanak. A szervezőknek Várhosszúréten tartalmas műsort sikerült összeállítaniuk. „Ez a magas színvonalú rendezvény elsősorban a prágai testvérszervezetünknek, az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, egészen pontosan a szervezet elnökének, PhDr. Kocsis László Attilának köszönhető, akinek fáradságot nem kímélve sikerült megnyernie azokat a neves szakembereket, történészeket a V4 országaiból, akik Esterházy János emberi magatartásáról, politikusi szerepéről tartanak majd előadásokat.

Az előadók közt hallhatjuk dr. Szász Jenő, Fráter Olivér, dr. Lomnici Zoltán, dr. Janek István, Prof. Arkadiusz Adamczyk, Mgr. Tóth Endre, Balassa Zoltán és dr. Molnár Imre előadásait. Továbbá örömünkre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat a Szent Korona Kórus Ipolybalogról. Az ünnepi hangversenyen közreműködik Farkas András operaénekes, Gedai Ágoston orgonaművész, vezényel Pászti Károly és Molnár Ottó. Rajtuk kívül fellépnek a helyi és egyetemes kultúrát szerető, támogató, művelő személyek, csoportok, együttesek is. Az Esterházy-emlékmű alkotója és megvalósítója, Ulman István fafaragó népművész és László Ottó vasműves iparművész külön köszönetet és nagy elismerést érdemel. A tiszteletet parancsoló alkotás, egyben gróf Esterházy János utolsó üzenete is lehet a mírovi börtönből: „Átadta magát Isten akaratának, szenvedéseit, életét felajánlotta a magyarság fölszabadulásáért.” Mindez azonban nem valósulhatna meg a rendezvényt támogató Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a budapesti Rákóczi Szövetség, Magyarország Nemzetstratégiai Kutatóintézete és a helybeli társulatok, vállalkozók és lakosok hathatós anyagi és erkölcsi támogatása nélkül, amelyért ezúton is köszönetemet fejezem ki“ – fejtette ki Farkas Tamás.

Az emlékmű avatásán többek között részt vesz Szilágyi Péter helyettes államtitkár, Szász Jenő elnök, Elzbieta Lastowiecka, Esterházy János lengyel ági rokona és Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök. A rendezvény részletes programját Eseménynaptárunkban találják.