Magyarországi és külhoni ifjúsági szervezetek is felemelték hangjukat az új ukrán oktatási törvénnyel szemben (Fotó: Csonka Ákos)

Nemzetközi felháborodást váltott ki az új ukrán oktatási törvény, mely gyakorlatilag felszámolná a kisebbségek anyanyelvi oktatását Ukrajnában. Az üggyel több fórumon is foglalkozik a diplomácia, sőt az Európai Tanács elé is beterjesztették.

Szeptember 15-én, ennek kapcsán szerveztek tüntetést Budapesten is az ukrán nagykövetség előtt, ahol a magyarországi és a külhoni ifjúságpolitikai szervezetek sorakoztak fel egymás mellé párt- és ideológiai hovatartozástól függetlenül. A tüntetés kezdeményezője a Fidesz ifjúsági szervezete, a Fidelitas volt, melyhez társult Felvidékről a Via Nova, Erdélyből a Magyar Ifjúsági Értekezlet, a Minta és a Magyar Ifjúsági Tanács, Délvidékről a VMSZ Ifjúsági Fóruma és Kárpátaljáról a KMKSZ Ifjúsági Szövetsége. Valamennyi szervezet képviselője beszédben hangsúlyozta tiltakozását a diszkriminatív törvénnyel szemben. Felvidékről a Via Nova nemzetpolitikáért felelős alelnöke, Csonka Ákos szólalt fel. Rámutatott, hogy az ilyen törvényeknek a 21. században egyszerűen nincs mit keresniük egy Európai Unióba igyekvő ország jogrendjében, ahogy az uniós tagállamokéban sincs helye a Beneš-dekrétumoknak, nyelvtörvényeknek, honosítási tilalmaknak. A teljes beszéd ITT olvasható el. 

A tiltakozás végén petíciót fogadtak el, amit át szerettek volna nyújtani a nagykövetség munkatársának, ám mivel nem jött senki átvenni, a dokumentumot a postaládában helyezték el.

Másnap nemzetpolitikai szemináriumon foglalkoztak a felek a témával, ahol több szakelőadóval vitatták azt meg az ifjúsági szervezetek. Felszólalt Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Főiskola rektora, dr. Zsigmond Barna, a Fidesz külhoni ügyekért felelős alelnöke, és Árki Tamás oktatásügyi biztos. A tanácskozás végeztével közös nyilatkozatot fogadtak el, melyet Felvidékről a Via Nova mellett a Diákhálózat is aláírt.

A nyilatkozat szövege:

Mi, a Kárpát-medencében élő, hazaszerető fiatalok közös nyilatkozatban ítéljük el az Ukrajnában zajló, a nemzeti kisebbségek ellehetetlenítését célzó folyamatokat. Az új ukrán oktatási törvényben foglalt intézkedések ugyanis olyan mértékben csorbítják a kisebbségek jogait, amelyek láttán nem maradhatunk csendben. Pártpolitikai és ideológiai nézeteinket félretéve, egységesen, közös erővel kívánunk fellépni a kárpátaljai magyar és más nemzeti kisebbségek kulturális és oktatási jogainak megtámadásával szemben.

Ukrajnában sajnálatos módon a helyzet kritikusra fordult, hiszen minden magyar iskola sorsa megpecsételődni látszik: a most elfogadott új oktatási törvény eddig példátlan módon sérti az országban élő nemzetiségek, köztük a mintegy 150 ezer fős magyarság jogait, és teljes mértékben ellentétes Ukrajna alkotmányával és az Európai Unió értékrendjével is.

Felháborítónak tartjuk, hogy egy, az EU-val egyre szorosabb kapcsolatokra törekvő ország ilyen, az európai értékekkel homlokegyenest ellentétes jogszabályt hozott. Elfogadhatatlan, hogy Ukrajnában megtagadják a magyar kisebbség anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogait. Az új oktatási törvény értelmében a magyar gyerekek anyanyelvhez fűződő jogai ellehetetlenülnek, hiszen a középiskolákban és az egyetemeken nem, csupán az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozataiban tanulhatnának magyar nyelven.

Miután Magyarország támogatta az ukrán állampolgárok vízummentes utazását, az elsők között ratifikáltuk a társulási megállapodást Ukrajna és az EU között, gázszállításokkal segítjük az ott élőket, 600 millió forint értékben nyújtottunk humanitárius támogatást, valamint 2 600 ukrán gyermek üdülését tettük lehetővé az utóbbi három évben, ki kell mondanunk, hogy az ukrán törvényhozás hátba támadta Magyarországot.

Ezúton felszólítjuk Ukrajna vezetőit, hogy tartsák tiszteletben az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkét, amely kimondja, hogy „az Unió (…) az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul…”, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 22. cikkét, amely az Unió kulturális, vallási és nyelvi sokféleségét hirdeti.

Jelen nyilatkozat aláírói vállalják, hogy a törvény életbelépése esetén, a nyomásgyakorlás minden demokratikus eszközével fel fognak lépni a magyar és más nemzeti kisebbségek védelme érdekében. Követeljük a jogszabály visszavonását és a magyar emberek jogainak tiszteletben tartását!