Tornalja múltját felidéző  újabb kötettel  jelentkezett Szajkó Béla tanár. A könyvet  szeptember 27-én a tornaljai kultúrházban ismerhette meg először az érdeklődő közönség.

A rövid műsor keretében bemutatott munkát többen méltatták, többek között Kovács Magda író, aki az értékmentés fontosságát emelte ki. A szerző személyes visszaemlékezések, fotók (közel 160 fénykép), dokumentumok felhasználásával és a hozzájuk fűzött magyarázatok segítségével teszi a művét élményszerűvé az olvasóközönség számára.

A kötet szerzőjét is az emlékezés, az emlékmentés ösztönözte könyve megírására, hogy azt, ami számára, mint kisgyerek, majd fiatalember számára felejthetetlen élmény volt, másokkal is megoszthassa. „Elkeseredve tapasztalom, hogy az elődök hagyatéka végleg feledésbe merülhet. Az évek, évtizedek múlásával ezek a szívet melengető színpadi előadások, kulturális rendezvények egyre távolodnak, a feledés homályába vesznek” ─ mondta.

A könyv első részében áttekinti a tornaljai emberek életmódjának és kultúrájának változásait a 19. század végétől a 20. század elejéig, majd a város kulturális életét a két világháború között. Kitér a magyarországi színjátszás rövid történetére.

Szajkó Béla dedikál (Fotó: Mogyoródi Árpád/Felvidék.ma)

A kötet fő témája Tornalja és környékének amatőr színjátszása: az iskolák (az első fotó 1922-ből való), ipari és egyházi egyesületek, dalkörök, zenekarok előadásai. Az első időkben az előadott darabok kizárólag a magyar népszínművek közül kerültek ki, mint például a Legényfurfang, Katóka őrmesterné,  de színre került a János vitéz és Csokonai Özvegy Karnyónéja is.

A második világháború után a Csemadok szervezésében kerültek bemutatásra színművek: Dalol a nyár, Spanyolul tudni kell, Valahol délen és mások. Külön fejezet foglalkozik az ekkor induló néptáncmozgalom tornaljai vonatkozásaival. Végezetül a szerző e kötethez illeszti azon megjegyzéseit, fotóit, amelyeket az előzőekben írt, a tornaljai foci történetével foglalkozó könyvének megjelenése óta (2013) ebben a témában sikerült fellelnie.

Érdemes megjegyezni, hogy ez az esemény alkalmat adott arra is, hogy a bemutató közönsége baráti beszélgetés keretén belül idézze fel a múlt eseményeit.