Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma

Rendhagyó módon indult az akadémiai tanévnyitó Komáromban. Az egyetemi szenátus elnöke ünnepélyes keretek között iktatta be tisztségébe Juhász György rektort, aki ezt követően első alkalommal nyitotta meg rektorként az akadémiai évet.

Egyetem lett a Selye János Egyetem

„Múlt nélkül nincs jövő“ – idézte Babits Mihály szavait Juhász György, a Selye János Egyetem idei akadémiai évének ünnepélyes megnyitóján ma, Komáromban. A februárban kinevezett rektor méltatta elődei és az egyetem munkáját, amelynek köszönhetően a Selye János Egyetem fennállása során először teljesítette az egyetemi besoroláshoz szükséges akkreditációs kritériumokat és ez év májusától nemcsak nevében, de státuszában is egyetem lett a Selye János Egyetem. „A komplex akkreditációs eredményünk fontos mérföldkő az egyetem életében és hatalmas ugrás az egyetlen, teljes szervezettségű, jogalanyisággal rendelkező szlovákiai magyar felsőoktatási intézmény számára“ – fogalmazott Juhász György. Rektori köszöntőjében ismertette az egyetem elmúlt évének legfontosabb történéseit, rendezvényeit, majd beszámolt az aktuális hallgatói létszámokról.

Enyhe létszámcsökkenés a tavalyi évhez képest

Ennek alapján az 2017/18-as akadémiai évben 1704 beiratkozott hallgató közül 1301 kezdi meg az alapképzést, 364 a mesterképzést és 39 hallgató vesz részt az egyetem doktori képzésében. A legtöbben, 938 hallgató a Tanárképző Karon, 694 hallgató a Gazdaságtudományi Karon, 72 hallgató pedig a Református Teológiai Karon kezdi meg, illetve folytatja tanulmányait. Hozzátette, a nappali képzésre beiratkozott hallgatók létszáma a tavalyihoz képest csak kis mértékben csökkent. Juhász ezt pozitív eredményként értékelte a demográfiai csökkenés tükrében.

Bővülő tanulmányi programkínálat

Az egyetem rektora beszámolt az akkreditációra benyújtott új tanulmányi programokról is, amelyeket az Óbudai Egyetemmel, valamint a gödöllői Szent István Egyetemmel közösen dolgoztak ki. A mérnökinformatika szak mesterszintű, illetve a vidékfejlesztési agrármérnök alapszintű tanulmányi programok elbírálása jelenleg folyamatban van – mondta Juhász. Az egyetem programkínálata tovább bővül az óvodai és elemi pedagógia doktori szintű tanulmányi programjával, a magyar nyelv és irodalom bölcsész szak mesterszintű, illetve a pedagógia és neveléstan alapszintű tanulmányi programokkal, amelyek egyelőre szintén akkreditációra várnak. „Bízunk az említett szakok sikeres akkreditálásában és abban, hogy az új programkínálatunk által még több hallgatót meg tudunk szólítani határainkon innen és túlról egyaránt“ – fogalmazott az ünnepi tanévnyitón Juhász György.

Juhász György (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)
Több millió eurós beruházások

Az elmúlt évben megvalósult műszaki fejlesztésekről és bővítésekről is beszámolt a rektor. Magyarország kormánya 3 millió eurós támogatásából az egyetem épületet tud vásárolni a Tanárképző Kar közvetlen szomszédságában, így egy jól kiépített, korszerű sportpályával ellátott campus, teljes épületegyüttes állhat a hallgatók rendelkezésére a TKK közvetlen szomszédságában. A PADOC alapítvány jóvoltából 308 ezer eurós kutatási-fejlesztési célú támogatásból többek között a Gazdaságtudományi Kar doktoranduszainak ösztöndíját fedezik. A diákotthon felújítása és korszerűsítése mellett az egyetem hálózati infrastruktúráját is sikerült korszerűsíteni. Juhász arról is beszámolt, hogy a Pro Selye Univerzitas nonprofit alap megszűnését követően az egyetem tulajdonába került a történelmi Lehár épület és a Gazdaságtudományi Kar épülete összesen 1,3 millió euró értékben.

Összefogással Kárpátaljáért

A rektori köszöntőt követően Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár beszédében hangsúlyozta, Szlovákia első önálló magyar egyeteme az összefogás egyik legkiemelkedőbb példája. Az elmúlt több mint egy évtized alatt biztos ponttá vált az egyetem a felvidéki magyarság számára – fogalmazott Potápi, aki hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedben megduplázta hallgatóinak létszámát és megsokszorozta képzéseinek számát. „Az anyanyelvi oktatás, ezen belül is a felsőoktatás az egyik legfontosabb garanciája a magyar fiatalok szülőföldön való boldogulásának“ – mondta Potápi beszédében. Emlékeztetett, Kárpátaljától ezt a lehetőséget akarja elvenni az oktatási törvény módosítása, amely ellehetetlenítené a magyar középiskolai oktatást. Ezért a kárpátaljaiakkal való közös kiállásra szólította fel a jelenlévőket. „Mutassuk meg együtt, hogy a magyar iskolák védelmében össze tudunk fogni!“
A nemzetpolitikai államtitkárt követően Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár, majd Stubendek László polgármester is üdvözölte az egybegyűlteket.

Dékáni beiktatás, díjak, elismerések

A szlovákiai és a magyarországi felsőoktatási intézmények legfőbb képviselői, a közélet és a tudományos és kulturális élet képviselőinek részvétele mellett az egyetem konferencia-központjának dísztermében iktatták hivatalukba Csiba Pétert, a Gazdaságtudományi Kar, valamint Lévai Attilát, a Református Teológiai Kar dékánját.
Juhász György rektor a Selye János Egyetem Díszérmének arany fokozatával tüntette ki Liptai Kálmánt, az egri Eszterházy Károly Egyetem rektorát és Kónya Pétert, az Eperjesi Egyetem rektorát.
Ezt követően az egyetem húsz oktatója részesült Rektori Díjban, amelyet kiemelkedő tudományos publikációs tevékenységük elismeréseként vehettek át.
Az ünnepi akadémiai tanévnyitó hagyományosan az elsőéves hallgatók eskütételével ért véget.
A rendezvényen közreműködött a Selye János Egyetem XVII. Kodály Napokon aranykoszorús minősítést szerzett kórusa Orsovics Yvette karnagy vezetésével.