A párkányi Kisbojtár gyermeknéptánc-együttes (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A Komáromi Református Egyházmegye a reformáció elindulásának 500., a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. és a Komáromi Református Egyházmegye létrejöttének 425. évfordulója alkalmából „500 év 1 nap” címmel egyházmegyei napot tart ma a Tiszti pavilon udvarában.

Délelőtt 10 órakor Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke köszöntőjével kezdődött az egész napos program. Rövid történelmi áttekintést követően köszöntőjében úgy fogalmazott, ötszáz éve Luther Márton 95 tételével azt jelezte, hogy vissza kell térni a Szentíráshoz. „Csak a Szentírás alapján lehet magyarázni az ember életét, munkáját, szolgálatát ebben a világban, valamint rádöbbenni arra, hogy Isten milyen nagy kegyelemmel tartja kezében ezt a világot, és kegyeletből hit által van az üdvösség” – fogalmazott a püspök.

Figyelmeztetett: „Luther Márton kereste az igazságot, a megigazulást, és mi ez alkalommal nem az ágoston rendi szerzetest ünnepeljük, hanem azt az indulatot, amit beleoltott egyesek szívébe, azaz, hogy ezt az igazságot hirdessék, ha kell, mártíromság által is”. Fazekas László elmondta, azért vagyunk ma itt, mert feltétlenül szükséges, hogy a reformációnak a tanítása a jelen korban is átütő erővel hathasson. „A mártírok, a gályarab-prédikátorok igazságát nekünk tovább kell adnunk. A mi mai ittlétünk hitvallástétel, konfirmáció, azaz, kifejezzük együttgondolkodásunkat. Kifejezzük azt, hogy a mai világunkban is szükség van arra a tanításra, amely a tiszta, igei, bibliai tanítás az életről, a szolgálatról, a családról, a megigazulásról, az igazán tiszta, nemes, emberi életről” – fejezte be gondolatait a református püspök.

Fazekas László püspök (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Ezt követően Szénási Szilárd martosi lelkipásztor, a Komáromi Református Egyházközség esperese tartott áhítatot, melynek alapigéjét János evangéliumából választotta: „ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék”. Szénási úgy fogalmazott, a Jézus által megcélzott szomjúság mély, egzisztenciális szomjúság a létező Isten iránt. „A teremtő, szabadító és bennünket kegyelmében hordozó Jézus iránt. Jézus azokat hívja, akik így szomjúhoznak és akiket hív, azokat meg is elégíti” – szólt az esperes, aki szerint Kálvint és Luthert is ez a szomjúság indította el a Szentírás mélyebb kutatására, megértésére. „Ez az a szomjúság, ami ötszáz éve összetart és megtart bennünket. Nekünk megvan a lehetőségünk, hogy Jézus szavát meghallgatva oda menjünk hozzá és igyunk” – mondta, hozzáfűzve: „ha iszunk, megérezzük az igazi megelégedettséget, amit egy keresztyén, megváltott lelkű embernek érezni kell, tudván azt, hogy Jézus meghalt értünk. Ma ezt ünnepeljük: énekkel, tánccal, zenével” – fejezte be áhitatát a martosi lelkipásztor, a komáromi egyházközség esperese.

Szénási Szilárd esperes (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Az ünnepi köszöntő és áhitat után megkezdődött az egész napos műsorfolyam. A Tiszti pavilon szabadtéri színpadán a nap folyamán fellépnek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyházközösségeinek kórusai, énekkarai, néptáncegyüttesei. A kísérőrendezvények között a nap során bemutatkozik a Diakóniai Központ, a Selye János Egyetem Teológiai Karának termeiben, amelyek szintén a Tiszti pavilonban találhatók, valamint egyéb kulturális rendezvényekre is sor kerül ezekben a termekben, melynek részletes programja ITT található.