(Fotó: pixabay.com)

„Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak” fogalmazta meg annak idején az iskolákkal kapcsolatos tapasztalatait Karinthy Frigyes. A Tanuló Szlovákia névre keresztelt reformtervezet is áthelyezné a hangsúlyt a tanításról a tanulásra. A tartalomközpontú iskola helyett gyerekközpontú iskolát, a tananyag memorizálása helyett a személyiségfejlesztést helyezi a középpontba.

Ennek az elképzelésnek az értelmében megváltozik a pedagógus szerepe is. A tananyag átadása, közvetítése helyett a diákok önálló tanulásának szervezőjévé és segítőjévé válik.

Egy kassai érettségiző diák a hagyományos és a jövő iskolája közötti különbséget egy autós hasonlattal fogalmazta meg: „míg a hagyományos iskolában a diák az anyósülésen ül és az oktatót hallgatja, figyeli, addig a jövő iskolájában a kormánykerék mögé ültetik. Szükség esetén persze segítenek neki a „kormányzásban”.

A külföldön, elsősorban az angolszász országokban, tanuló diákjaink is azt emelik ki, hogy ott az oktatás elsősorban nem biflázásról, hanem projektek készítéséről és prezentálásáról szól. Az önálló munkáról, mert csak azzal fejleszthető a kreatív gondolkodás, az önállóság és a kommunikációs készségek.

A tanítás/tanulás középpontjában a személyiségfejlesztés és a team-munka áll, hiszen csak így lehet elsajátítani a kooperációt, a másokkal való együttműködést, a másság elfogadását és a közös munka iránti felelősséget. A tanulók tehát nem előadásokat hallgatnak, hanem dolgoznak, vitáznak, véleményeket fogalmaznak meg.

Amikor a PISA-teszteken való gyenge és folyamatosan romló eredményekről beszélünk, akkor nem biztos, hogy csak a tanulókat kell elmarasztalni. A gyenge eredmények a rossz oktatási rendszer eredménytelenségét is mutatják.

Oktatási rendszerünket mindenképpen át kell alakítani, ha fel kívánunk zárkózni a gazdaságilag sikeres országokhoz. A szakemberek már papírra vetették az elképzeléseket és az indítást a 2018/19-es tanévben tervezik. A törvényi hátteret és a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezetet a kormánynak kell biztosítania, de az átalakítás sikere elsősorban rajtunk, pedagógusokon múlik majd.