Fotó: Horváth Ernő

A fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából a katolikus egyház és a hívő közösségek számtalan megemlékezést, zarándokutat szerveztek. Mint ismeretes, az utolsó jelenés időpontja 1917. október 13-a volt. A hazai templomokban is  imával, előadásokkal és egyéb programokkal emlékeznek a Mária-jelenésre.

Nána községnek nincs külön plébániája, mindig is Párkány filiája volt. Burián László esperesplébános halála óta (2014) elég gyakran váltakoztak itt a miséző papok, lelkiatyák. Amikor 2016 októberében az ógyallai Hegyi Péter atyát felavatták és Párkányba került a plébániára, megkapta a nánai filiát is. Azóta számtalan elfoglaltsága mellett (Párkányban is celebrál szentmiséket, szertartásokat, hittanórákat tart) minden igyekezetével azon van, hogy a maroknyi nánai hívő közösséget megerősítse hitben, szeretetben, és hogy bibliai alapismeretekkel, szertartásokkal gazdagítsa lelki életüket. Neki köszönhetően igazán jó kapcsolat alakult ki a helyi önkormányzattal, a kisiskolával és a Csemadok-alapszervezettel is.

Október elsejére a helyi kultúrházba hívta a nánaiakat, hívőket és nem hívőket egyaránt, hogy az általa előkészített filmbemutatóval beavathassa őket a fatimai titkokba. A másfél órás érdekes előadás és vetítés lenyűgözte a szép számban megjelent közönséget. A fatimai jelenésekről eddig keveset tudtak még a hívők is, hiszen nem volt alkalmuk hasonló formában és alaposan megismerni a történteket, és a lényeget: a fatimai Szűzanya üzenetét.

Michael Hesemann Fatima titkai című könyvéből és a bibliai részletekből a filmvetítéssel párhuzamosan  idézetek hangzottak el. A bevezetőben és a vetítés közben is a párkányi Little Symphony közreműködésével csodaszép zeneszámok hangzottak el Bach, Wolf Péter és Händel műveiből. A teremben erre az alkalomra az atya édesanyja és segítői jóvoltából egy virágokkal díszített Szűzanya-szobor tette ünnepélyessé a délutánt, melyet Hegyi atya kérésére és a fatimai üzenet hatására imával zártak a megjelentek. A megemlékezés végén Molnár Dezső polgármester megköszönte a lélekemelő előadást.