Farkas Zsolt atya köszönti az előadót Marian Križan atyát (Fotó: Berényi Kornélia)

A Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület a XIX. század végére tekint vissza, amikor kilenc katolikus pap indíttatására alakult. Fő tevékenysége a gyerekek és a fiatalok természetes alapokon álló katolikus szellemű nevelése volt.

Prohászka Ottokár esztergomi spirituális, később püspök, a híres szónok és író lelki motorja és támasza volt a mozgalomnak. A régi magyar Regnum Marianum eszméhez csatlakozva hozták létre azok a világi papok, akik általában hittant tanítottak és Néri Szent Fülöp, valamint Don Bosco elvei szerint foglalkoztak a fiatalok nevelésével és tanításával.

A Regnum Marianum Akadémia logója – „Mária Királysága”

Elveik közt szerepelt az a célkitűzés, hogy Magyarország – Szent István szándéka szerint – valóban Mária Országa legyen. A hivatalos megalakulása 1902. szeptember 24-én történt. A II. világháború után működését betiltották, de a kommunista rezsim ellenére is folytatta tevékenységét és a folyamatos zaklatások ellenére titokban tovább működött. 1951 után lányok is csatlakoztak a csoportokhoz. Tevékenységük miatt, 3 koncepciós perben 13 papot ítéltek el (1961, 1965 és 1971), összesen 75 évre, és 3 laikus vezetőt összesen 4,5 évre, melynek nagy részét le is töltötték. 1991-ben újjáalakult. Mára papok és laikus hívek közösségévé vált, a legfiatalabbtól az idős korosztályig megszólítva minden érdeklődőt.

Napjainkban a Felvidéken

Tájainkon a Pázmaneum Polgári Társulás hívta életre a Regnum Marianum Akadémiát. A Társulás célkitűzései közt szerepel konferenciák, zarándoklatok és találkozók szervezése a vallás, a kultúra és a művelődés területén és az információk átadása ezekben a témákban.

Megalakulása óta (2005) mindig más és más helyszíneken kerül megrendezésre az akadémia. Bejárta a Felvidék néhány nagyobb városát és kisebb települését egyaránt. Az idei előadássorozatnak Szőgyén ad otthont, melynek megnyitója és az első előadása még szeptemberben volt a szőgyéni Missziós Napok keretében.

Dr. Farkas Zsolt szőgyéni plébános, a párkányi esperesi körzet iskolaesperese, a Jó Pásztor Alapítvány elnöke, a Pázmaneum Társulás elnöki tagja, mindenkori szervezője az akadémiának. A második előadásra október utolsó szombatján került sor a szőgyéni régi községháza épületének előadótermében, ahová Ipolyszakállosról érkezett Mgr. Marian Križan atya, iskolaesperes, aki az „Okkultista elemek a mai modern zenében, avagy a szimbólumok ereje” címen tartott előadást.

Előadás vetítéssel (Fotó: Berényi Kornélia)

Az előadó atya bemutatta a szabadkőművesség szimbólumait és működési elvét a történelmi korokon keresztül, majd eljutott a mai modern zenei világ szimbólumaihoz, a szövegek értelmezéséhez, mely a „tégy amit akarsz”, „a kulcs az örömökhöz az engedetlenség” vagy a „saját magam istenségét szeretem” sátáni elveken alapul.

Marian atya videoklipeken és zenén keresztül is érzékeltette a veszélyeket, melyeket jó, ha felismerünk és megosztjuk, főleg a felnövekvő, zenehallgató fiatalokkal, hogy legyen rálátásuk és ismeretük a világ ezen dolgaira, így kevésbé, vagy egyáltalán nem irányíthatják és befolyásolhatják életüket és  értékrendjüket.

Ezért is választotta mottójául az Akadémia, a Christifidelis laici 60. pontjának részletét, mely II. János Pál pápa szinódus utáni apostoli buzdítása a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről szól.

„Ma egyre sürgetőbb a világi Krisztus-hívők elméleti képzése, nemcsak a természetes igény miatt, hogy hitüket egyre jobban elmélyíthessék, hanem amiatt is, hogy „számot tudjanak adni a bennük lévő reményről” a világ – s annak súlyos és bonyolult problémái – színe előtt. Ezért elengedhetetlen a rendszeres katekézis, melynek fokozatokban kell alkalmazkodnia az életkorhoz, a különböző életállapotokhoz, és a kultúra keresztény művelése, mintegy feleletként az örök kérdésekre, amelyek az embert és a mai társadalmat nyugtalanítják.”

Az akadémiai előadássorozat november 11-én reggel kilenc órakor folytatódik Szőgyénben,  a régi községháza előadótermében. „Akkor békésebb vizekre evezünk” – jelentette be Zsolt atya. Az előadás „A magyar szentek és boldogok” címet viseli majd, amire minden érdeklődőt szeretettel vár.