Várady Zoltán, Beke Beáta és Porubán Ferenc az MKP Rozsnyói járásának képviselőjelöltjei (Fotó: MKP Rozsnyó/Felvidék.ma)

Kassa megye VIII. körzetében 41 jelölt közül választhatnak a polgárok. A Rozsnyói járásban öten képviselhetik a régiót. A november 4-i választásokon Beke Beáta, Porubán Ferenc és Várady Zoltán a Magyar Közösség Pártjának támogatásával indulnak.

Beke Beáta: „A munkanélküliek száma járásunkban is csökken, hiszen aki akart és tud, már dolgozik!”

Beke Beáta elmondása szerint járásának, illetve megyénknek két olyan nagy hiányossága van, amelyet a politikusok gyakran ragoznak. Az egyik az R2-es út, a másik a munkanélküliség.

“Amennyiben megoldásukra volna politikai akarat, és tényleg a tetteké lenne a főszerep a sok beszéd helyett, akkor is tünetkezelésnek tartanám, hiszen hiába a munkahely, ha nincs, aki dolgozzon. Ezt bizonyítja az is, hogy a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal a Rozsnyói járásban pillanatnyilag 290 szabad munkahelyet kínál”– nyilatkozta. A képviselőjelölt az itthon maradottak átképzését helyezi előtérbe, amelyre a határon átnyúló együttműködésekben lát lehetőségeket.

Beke Beáta az egyik lakossági fórumon (Fotó: MKP Rozsnyó/Felvidék.ma)

Beke Beáta portálunknak azt is elmondta, hogy gazdasági szempontból a járásában két olyan terület van, amely az erősségeik közé tartozik: a mezőgazdaság és az idegenforgalom. A mezőgazdaság sok községben dominál, azonban nagyon kevés embert foglalkoztat. Egyes ágazatait elhanyagolják, ilyen a gyümölcstermesztés és -feldolgozás, az erdei termések és gyógyfüvek begyűjtése és feldolgozása, a méhészet, a virágtermesztés és a borászat, valamint a pálinkakifőzés. Kiemelte az idegenforgalom és a kultúra fontosságát is.

“Az idegenforgalom területén némely községekben vannak próbálkozások, azonban az elhanyagolt területek hiába rendelkeznek UNESCO-s kincsekkel, ha nincs megfelelő, összehangolt népszerűsítés. Fejleszthető volna a kongresszusi és konferenciaturizmus, valamint a programturizmus is“ – hangsúlyozta.

Beke Beáta a bűvös hetessel indul a november 4-ei választásokon.

A Magyar Közösség Pártjának jelöltjei a Rozsnyói járásban
Porubán Ferenc: „Először a bizalom erősítés terén kell lépni”

Rozsnyó és vidéke a szlovákiai gazdasági fejlődés perifériájára került. Ennek következménye a kevesebb munkahely, a rosszabb életkörnyezet, ami a fiatal és szakképzett emberek elvándorlását okozta.

Porubán Ferenc meggyőződése, hogy a régiófejlesztésben érezhetőbb közvetítői szerepet kell vállalni, és elő kell segíteni a határon átnyúló együttműködést. A jó közérzetet a megye színvonalas oktatásüggyel, kiterjedt szociális hálózattal és a kultúra megfelelő támogatásával tudja elősegíteni.

„Az emberi erőforrás a legfontosabb tényező a járásban. A kivándorlás ellenére az itt születettek és maradottak ragaszkodnak szülőföldjükhöz. Rozsnyónak és vidékének csak ezeknek az embereknek az értékteremtő munkája adhat esélyt. A tenni akaró polgárok segítése a megyei hatáskörök jobb kihasználásában erősítheti a fejlődést. Támogatni kell azokat a lehetőségeket, amelyek a helyi adottságokra építenek és azokat hasznosítják. Ehhez hatékony képviselet kell” – nyilatkozta.

Porubán Ferenc a lakossági fórumok egyikén (Fotó: MKP Rozsnyó/Felvidék.ma)

Porubán Ferenc ebben a régióban született, itt él, örül a hazai sikereknek, és kötődik az otthonához. Véleménye szerint ennek a régiónak is a megye szerves részévé kell válnia. Ez közös feladat. A választásokon a 34-es sorszámmal indul.

Várady Zoltán: „A legkisebb segítség is fontos lehet, ha időben érkezik”

A Rozsnyói Református Iskolaszék, valamint a Bölcsőde és Óvodaalapítási Bizottság tagjaként a helyi magyar nyelvű oktatás fejlesztéséért tevékenykedik. Pillanatnyilag a telekvásárlás és a négyosztályos központ tervezése van folyamatban.

„Régiónk legnagyobb rákfenéjének a munkanélküliséget tartom. Ismerem ezt a lélekölő állapotot, fiatalon magam is átéltem. Ezen közvetlenül a megyerendszer
csak kis mértékben tud segíteni, mint munkáltató és fenntartó az egészségügyi és oktatási intézményekben, hivatalokban. Sokkal többet tud segíteni viszont a magukat a gondjaikból „a hajuknál fogva” kihúzni akaró embereknek. Bevonhatja őket a megye által kiírt, az uniós és a határon átnyúló gazdasági programokba, pályázatokba” – nyilatkozta Várady.

Várady Zoltán és Beke Beáta (Fotó: MKP Rozsnyó/Felvidék.ma)

Úgy véli, ebben a helyzetben válik igazán fontossá a képviselők szerepe, akik közvetlen és időszerű tájékoztatást tudnak nyújtani. Több képviselőjelölt megegyezik abban, hogy a megye legnagyobb erőssége az itt élő emberekben rejlik. Elmondása szerint a polgárok bevonásával érhető el a közösség gazdasági, társadalmi felemelkedése. Ezért kell a politikumnak lehetőséget nyújtania az aktív korúaknak, és biztosítani a fiatal generáció felkészítését, hogy helytálljanak az életben, és itthon, Gömörben találják meg a boldogulásukat.

„Annak érdekében, hogy a megye lehetőségei közösségünk tagjai számára is elérhetővé váljanak, saját képviseletre van szükség. Ezért kérem önöket, menjenek el választani, válasszanak saját soraikból” – monda Várady Zoltán, aki a 39-es sorszámmal indul.

Kapcsolódó cikkek